seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace betonu

Katalogy


Sanace betonu

střední

Související produkty

  CarboLamela Uhlíkovláknité CFRP lamely k zesilování stavebních konstrukcí
  CarboResin Univerzální, tixotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo.
  ColFlex Pružná hydroizolační páska pro trhliny a spáry.
  Elastic 2C - dvousložková hydroizolace cementová Hydroizolační cementová pružná stěrka
  ImperCem CR Hydroizolační cementový nátěr a stěrka obsahující krystalizační a utěsňovací složky.
  ImperCem XA - krystalizační nátěr na beton Krystalizační nátěr a stěrka pro zajištění voděodolnosti betonu.
  PurInjekt CFL Jednosložková, nízkoviskózní, hydrofobní, polotuhá polyuretanová injektážní zálivka pro zastavení vodních průsaků.
  PurInjekt Flex Dvousložková, polyuretanová, injektážní pryskyřice pro pružné, nepěnivé utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
  PurInjekt SF Dvousložková, polyuretanová, injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při styku s vodou a pro pružné, nepěnivé utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
  PurMastic - polyuretanový tmel Polyuretanový tmel a lepidlo - 600 ml
  ResiBond AM Jemná cementová, akrylátem modifikovaná sanační stěrka, pro tloušťku vrstvy do 5mm.
  ResiBond ECH Třísložková epoxycementová stěrka určená pro horizontální aplikace.
  ResiBond ECV Třísložková epoxycementová stěrka určená pro ruční a strojní použití na vertikální aplikace.
  ResiBond Final Cementová finální stěrka
  ResiBond HB Opravná odlehčená malta na betonové stropy
  ResiBond Klasik - opravná malta R3 Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná.
  ResiBond Max Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná pro aplikace s větší tloušťkou.
  ResiBond MP Cementová, vlákny vyztužená, vysoce pevná opravná malta bez polymeru.
  ResiBond SP Jednosložkový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
  ResiBond Standard - reprofilační malta R4 Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná.
  ResiCote WB2 Pružný, vodou ředitelný antikarbonatační nátěr. Dekorativní, konečný nátěr na beton.
  ResiFix 30 Epoxidová malta pro aplikační teploty 10 – 30 °C .
  ResiFix 30W Epoxidová malta pro aplikační teploty 0 – 15 °C .
  ResiFix SE Dvousložkový epoxidový nátěr pro spojení starého a nového betonu.
  ResiInjekt E1 Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí.
  ResiInjekt E1LV Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí.

Související články

 Hydroizolace a ochrana nádrží (Systémová řešení)
 Mosty (Systémová řešení)
 Nádrže na pitnou vodu (Systémová řešení)
 Oprava a ochrana betonu (Systémová řešení)
 Opravy teras a balkonů (Systémová řešení)
 Podlévání (Systémová řešení)
 Pracovní spoje (Systémová řešení)
 Silná mechanická zátěž (Systémová řešení)
 Podlévání (Technické informace)