Opravy teras a balkonů


Balkony a terasy s dlažbou

  1. Dlažba
  2. Hydroizolace – cementové
  3. Primer
  4. Kotvení
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Těsnění rohů
  2. Oprava betonu
  3. Oplechování
  4. Pružné cementové lepidlo
  5. Cementová sprárovací hmota
  6. Ochrana betonové části

Konstrukce balkónů mají zvýšené nároky na hydroizolaci. Musí být schopné odolávat povětrnostním vlivům, být voděodolné a poskytovat určitou strukturální stabilitu. Navíc rozdílné objemové změny venkovní konstrukce mohou vyvolávat značná napětí, takže je nutné použít hydroizolační systém s vysokou schopností překlenutí trhlin.

Údržba betonu, např. opravy balkonů a teras, obvykle vyžaduje ochranu proti korozi výztuže, pojiva a opravné malty a tmely.

Opravné malty řady ResiBond splňují všechny požadavky. Oprava betonu stavebních prvků může být provedena rychle a jednoduše pomocí opravných malt ResiBond, pro aplikace nad hlavou je ideální produkt ResiBond HB.

Údržba betonového povrchu se provádí produktem ResiCote WB2, což je vysoce kvalitní pružný nátěr pro ochranu betonového povrchu.

Elastický a trhliny překlenující izolační materiál Elastic 2PX se aplikuje jako hydroizolační vrstva na balkóny a terasy včetně . Po prosypu písekm se nalepí dlažba.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.