Opravy teras a balkonů


Balkony

 1. Dlažba
 2. Hydroizolace – cementové

  Hydroizolace na bázi SMP

 3. Primer
 4. Kotvení
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Těsnění rohů
 2. Oprava betonu
 3. Oplechování
 4. Pružné cementové lepidlo
 5. Cementová sprárovací hmota
 6. Ochrana betonové části

Konstrukce balkónů mají zvýšené nároky na hydroizolaci. Musí být schopné odolávat povětrnostním vlivům, být voděodolné a poskytovat určitou strukturální stabilitu. Navíc rozdílné objemové změny venkovní konstrukce mohou vyvolávat značná napětí, takže je nutné použít hydroizolační systém s vysokou schopností překlenutí trhlin.

Údržba betonu, např. opravy balkonů a teras, obvykle vyžaduje ochranu proti korozi výztuže, pojiva a opravné malty a tmely.

Opravné malty řady ResiBond splňují všechny požadavky. Oprava betonu stavebních prvků může být provedena rychle a jednoduše pomocí opravných malt ResiBond, pro aplikace nad hlavou je ideální produkt ResiBond HB.

Údržba betonového povrchu se provádí produktem ResiCote WB2, což je vysoce kvalitní pružný nátěr pro ochranu betonového povrchu.

Elastický a trhliny překlenující izolační materiál Elastic 2C se aplikuje jako hydroizolační vrstva na balkóny a terasy včetně výztužné tkaniny TexWrap nebo mřížky Reinforcement Mesh. Materiál je odolný vůči pěšímu provozu nebo může být zakryt dlažbou. Ve spojení stěna/podlaha a v oblastech, u nichž hrozí popraskání, se vkládá mezi dvě hydroizolační vrstvy.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.