seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Katalogy


  1. Podlahové systémy – flooring 28
  2. Katalogy 18
  3. Programy 2
  4. Letáky 43

Katalog produktů

Sanace betonu

Sanace vlhkého zdiva

Systémová řešení

Mosty

Podlahové nátěry

Spiral systém

Injektáž trhlin

Hydroizolace

Těsnění dilatačních spár

Chemické kotvení

Chemické kotvení výkonová data

Hydrofóbní impregnace

Preventivní materiály

Stavební zálivky

Carbo systém

Geoinjektáže

Ochranné nátěry