seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


Restaurace Bohemia Praha

Zadavatel: Sanex cz s.r.o.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Plošná injektáž zdiva pomocí akrylových gelů 85 m2 a sešití zdiva helikální výztuží 150 bm.

Výstavba silážních zastřešených kójí.

Zadavatel: Generální dodávky staveb s.r.o.
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-08

Aplikace ochranného nátěru na svislé ž.b. konstrukce silážních nadzemních komor.

Sanace ž.b. konstrukcí

Zadavatel: Konstruktis a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2010-10

Sanace ž.b. konstrukcí dešťové usazovací nádrže - Hodkovičky.

ČOV Vestec u Prahy

Zadavatel: SMP CZ s.r.o.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2015-11

Hydroizolace nádrží ČOV - Vestec, Praha.

Oprava podlahy epoxidovým vodou ředitelným nátěrem

Zadavatel: Delfi s.r.o.
Dodavatel: Delfi s.r.o.
Termín: 2017-07

Aplikace silnovrstvého nátěru ResiCote F2E se zásypem

Lapáky písku

Zadavatel: SMP CZ a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2014-11

Sanace ž.b. konstrukcí lapáku písku - ČOV Troja, Praha.

ČOV Troja - hydroizolace

Zadavatel: SMP CZ a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2013-08

Sanace a hydroizolace vyhnívacích nádrží - Troja, Praha.

Oprava podlahy Varny

Zadavatel: Severočeské Doly
Dodavatel: Děčínské stavby s.r.o.
Termín: 2015-05

Pokládka nové betonové podlahy. Hydroizolace - Severočeské Doly, Bílina.