seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


ČOV Troja - hydroizolace

ČOV Troja - hydroizolace

Zadavatel: SMP CZ a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2013-08

Sanace a hydroizolace vyhnívacích nádrží – Troja, Praha.

Rozsah prací 4 165m2

Použité produkty:
ResiBond Klasik, ResiBond SP, Elastic 2C, ResiCote ED, ColFlex


Související produkty

  ColFlex Pružná hydroizolační páska pro trhliny a spáry.
  Elastic 2C - dvousložková hydroizolace cementová Hydroizolační cementová pružná stěrka
  ResiBond Klasik - opravná malta R3 Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná.
  ResiBond SP Jednosložkový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
  ResiCote ED Chemicky odolný, epoxidový systém zahrnující protiskluzový nátěr, stěrku, úložní, ložnou a spárovací maltu.

Související články

 Hydroizolace (Ke stažení - Katalogy)