seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace

Katalogy


Hydroizolace

Související produkty

  AkryGel 40 - akrylátová pryskyžice Dvousložkový akrylátový injektážní gel pro hydroizolaci.
  BituBond 1K Jednosložková, tixotropní, flexibilní hydroizolační bitumenová stěrka.
  BituBond 2K - dvousložková hydroizolace Dvousložková, tixotropní, flexibilní hydroizolační bitumenová stěrka.
  BituPrimer PE Asfaltová penetrační emulze pro bitumenové systémy.
  Elastic 1C Hydroizolační, antikarbonatační stěrka pro ochranu a hydroizolaci betonu a zdiva.
  Elastic 1G Univerzální vodotěsná hydroizolace na bázi SMP - silanem modifikovaných polymerů.
  Elastic 2C - dvousložková hydroizolace cementová Hydroizolační cementová pružná stěrka
  ImperCem Cementový nátěr a stěrka pro hydroizolaci cihelného zdiva a betonu.
  ImperCem CR Hydroizolační cementový nátěr a stěrka obsahující krystalizační a utěsňovací složky.
  ImperCem XA - krystalizační nátěr na beton Krystalizační nátěr a stěrka pro zajištění voděodolnosti betonu.
  ResiCote ED Chemicky odolný, epoxidový systém zahrnující protiskluzový nátěr, stěrku, úložní, ložnou a spárovací maltu.
  ResiCote F2 Epoxidová, vodou ředitelná dvousložková barva
  ResiCote FK Hydrofobní impregnace na betonové povrchy - bezbarvá, matná
  SaltStop Primární nátěr pro vlhké a soli obsahující podklady.

Související články

 Oprava podlahy Varny (Reference - Hydroizolace staveb)
 Injektáž proti vzlínající vlhkosti (Reference - Sanace vlhkého zdiva)
 Sanace proti vzlínající vlhkosti (Reference - Sanace vlhkého zdiva)
 Hydroizolace a ochrana nádrží (Systémová řešení)
 Hydroizolace vnějších stěn (Systémová řešení)
 Hydroizolace základové desky (Systémová řešení)
 Rubová injektáž (Systémová řešení)
 Vlhké spáry (Systémová řešení)
 Hydroizolace (Technické informace)
 Sanační omítky (Technické informace)