Hydroizolace vnějších stěn


Rubová injektáž

1 2 3
  1. Injektážní pumpa
  2. Injektážní pakr
  3. Hydroizolace

Proč provádět hydroizolaci suterénu z interiéru? V případě sanace není vždy možné odkrýt obvodové stěny výkopem. Nejčastěji se tak stává v případech, že přízemní část objektu je půdorysně větší než suterénní, nebo může být v prostoru potřebného výkopu vysoká doprava, nebo jsou náklady na výkop příliš vysoké.

V těchto případech nejdříve přichází v úvahu nejprve vnitřní hydroizolace (negativní strana), ale u některých budov, jakou jsou historické budovy nebo budovy se speciálními architektonickými požadavky, toto není vhodné. Také může být požadavek na ochranu konstrukce proti působení podzemní vody.

Pokud tedy není možné provést izolaci z výkopu ani v interiéru, zbývá varianta rubové injektáže pomocí akrylátových a polyuretanových gelů PurGel a AkryGel. Pryskyřice je injektována skrz zeď z interiéru do zeminy. Pryskyřice reaguje s vodou a váže se, což vede k vytvoření elastické a stabilní hydroizolace. Injektáž je prováděna speciální dvoukomponentní pumpou. Injektážní materiál je rozptýlený (dispergovaný) na venkovní stěnu a v krátkém čase reaguje na vodu.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.