Sanace betonových konstrukcíSystém

Existuje mnoho příčin poškození betonových budov a dalších betonových konstrukcí. I když jsou správně postaveny, vhodně používány a dobře udržovány, tak se projeví vliv prostředí a dojde k poškození nebo opotřebení stavby a jejich částí. Jakýkoliv pokus o opravu těchto problémů musí začít důkladným porozuměním příčiny a rozsahu poškození. Velmi důležité je provést detailní prozkoumání jako součást procesu návrhu řešení. Výsledky jsou zpracovány, možnosti opravy jsou plně zhodnoceny za účelem zajištění výběru správného materiálu s ohledem jak na stavbu, tak jejího majitele. Opravy musí být provedeny po důsledné diagnostice a kvantifikace poškození. Průvodce všeobecnými principy oprav betonu je popsán v 10-ti částech harmonizované normy ČSN EN 1504. Všechny opravy by měly být provedeny pomocí speciálních opravných produktů a systémů, které byly speciálně vyvinuty pro zamýšlený účel, s vhodnou certifikací kontroly kvality a výkonnosti.Nejběžnější příčiny poškození betonu

 • Mechanické
 • Fyzikální
  • střídavé zmrazování a rozmrazování
  • tepelné vlivy
  • krystalizace solí
  • smršťování
  • eroze
  • obrus
 • Chemické
  • alkalická reakce kameniva
  • agresivní působení (sírany, soli, měkká voda)
  • biologický vliv

Nejběžnější příčiny poškození betonu v důsledku koroze výztuže

 • karbonatace
 • korozivní kontaminace (chloridy)
 • bludné proudy

Projektování

Oprava betonu a výztuže - reprofilace

ČSN EN 1504-3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

Norma ČSN EN 1504-3 se zabývá opravnými maltami a betony určenými na opravu betonu se statickou funkcí a bez statické funkce, kdy nahrazují poškozený beton a chrání výztuže. Díky nim dochází k prodloužení provozuschopnosti betonových staveb, které vykazují poškození betonu. Mohou být používány v kombinaci s ostatními produkty.

ČSN EN 1504-7: Ochrana výztuže proti korozi

ČSN EN 1504-7 specifikuje výrobky a systémy pro aktivní a bariérové nátěry, které jsou určené pro ochranu stávající nenatřené ocelové výztuže nebo ochranu zabetonovaných ocelových prvků v opravovaných betonových konstrukcích.
Zde se mluví o použití nátěrů na výztuž, buď za účelem poskytnutí ochrany nebo základní vrstvy, na kterou následně bude přidána opravná malta, beton.


Produkty

Reprofilace
Použití Produkt Klasifikace
EN 1504-3
Tloušťka reprofilace Popis
Hrubá reprofilace

ResiBond Max

R3 50mm vertikálně
75mm horizontálně
Malta standardní
Střední reprofilace

ResiBond Standard

R4 25-30mm vertikálně
75mm horizontálně
Malta standardní

ResiBond MP

R3 Malta s nízkým obsahem polymeru

ResiBond RM

R3 Malta rychle tuhnoucí, hydroizolační

ResiBond RG

R4 Malta s inhibitorem koroze

ResiBond HB

R1 Malta vylehčená
Speciální reprofilace

ResiBond SN

R3 Malta odolná BKS (biogenní kyselina sírová)

ResiBond KM

R3 Malta rychle tuhnoucí odolná BKS

ResiBond Max UW

R3 50mm vertikálně
75mm horizontálně
Malta pro opravy pod vodou
Středně jemná reprofilace

ResiBond HSM

R3 3-15mm Malta s hydroizolačními vlastnostmi
Jemná reprofilace

ResiBond Final

R3 3-5mm Malta – stěrka standardní

ResiBond AM

R3 Malta 2K modifikovaná akrylátem
Ochrana výztuže
Použití Produkt Typ
Ochrana výztuže
EN 1504-7

ResiBond SP

1K cementová báze

ResiBond SP2

2K cemento-akrylátová báze
Konstrukční spojení
EN 1504-4

ResiFix SE

2K epoxidová báze

Aplikační postup

Ochrana výztuže Spojovací můstek Reprofilace

Detaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Sanace betonu
reprofilace


PDF DWG JPG

Detaily - samostatně


Řešení pracovní spáry
rekonstrukce


Sanace betonu
nádrže


PDF DWG JPG PDF DWG JPG


Ke stažení


Reference