seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace betonových konstrukcí

Existuje mnoho příčin poškození betonových budov a dalších betonových konstrukcí. I když jsou správně postaveny, vhodně používány a dobře udržovány, tak se projeví vliv prostředí a dojde k poškození nebo opotřebení stavby a jejich částí. Jakýkoliv pokus o opravu těchto problémů musí začít důkladným porozuměním příčiny a rozsahu poškození. Velmi důležité je provést detailní prozkoumání jako součást procesu návrhu řešení. Výsledky jsou zpracovány, možnosti opravy jsou plně zhodnoceny za účelem zajištění výběru správného materiálu s ohledem jak na stavbu, tak jejího majitele. Opravy musí být provedeny po důsledné diagnostice a kvantifikace poškození. Průvodce všeobecnými principy oprav betonu je popsán v 10-ti částech harmonizované normy ČSN EN 1504. Všechny opravy by měly být provedeny pomocí speciálních opravných produktů a systémů, které byly speciálně vyvinuty pro zamýšlený účel, s vhodnou certifikací kontroly kvality a výkonnosti.

Nejběžnější příčiny poškození betonu

 • Mechanické
 • Fyzikální
  • střídavé zmrazování a rozmrazování
  • tepelné vlivy
  • krystalizace solí
  • smršťování
  • eroze
  • obrus
 • Chemické
  • alkalická reakce kameniva
  • agresivní působení (sírany, soli, měkká voda)
  • biologický vliv

Nejběžnější příčiny poškození betonu
v důsledku koroze výztuže

 • karbonatace
 • korozivní kontaminace (chloridy)
 • bludné proudy

Oprava betonu a výztuže - reprofilace

ČSN EN 1504-3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

Norma ČSN EN 1504-3 se zabývá opravnými maltami a betony určenými na opravu betonu se statickou funkcí a bez statické funkce, kdy nahrazují poškozený beton a chrání výztuže. Díky nim dochází k prodloužení provozuschopnosti betonových staveb, které vykazují poškození betonu. Mohou být používány v kombinaci s ostatními produkty.

Ochrana výztuže

ČSN EN 1504-7: Ochrana výztuže proti korozi

ČSN EN 1504-7 specifikuje výrobky a systémy pro aktivní a bariérové nátěry, které jsou určené pro ochranu stávající nenatřené ocelové výztuže nebo ochranu zabetonovaných ocelových prvků v opravovaných betonových konstrukcích.
Zde se mluví o použití nátěrů na výztuž, buď za účelem poskytnutí ochrany nebo základní vrstvy, na kterou následně bude přidána opravná malta, beton.

ResiBond Max

ResiBond Max je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří polymerem modifikovanou opravnou maltu. Může být aplikován do 50mm vertikálně a 75mm horizontálně na jednu vrstvu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyrovnání nerovných povrchů mezi stěnami a podlahami
Technický list ResiBond Max ke stažení: zde.

ResiBond Standard

ResiBond Standard je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří polymerem modifikovanou opravnou maltu. Může být aplikován až do 25mm vertikálně a 75mm horizontálně na jednu vrstvu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyrovnání nerovných povrchů mezi stěnami a podlahami
Technický list ResiBond Standard ke stažení: zde.

ResiBond Klasik

ResiBond Klasik je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří polymerem modifikovanou opravnou maltu. Může být aplikován až do 25mm vertikálně a 75mm horizontálně na jednu vrstvu

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyplňování spár nabetonovanými spárami
 • vyplňování spár mezi stěnami a podlahami
 • vyrovnání nerovných povrchů
Technický list ResiBond Klasik ke stažení: zde.

ResiBond MP

ResiBond MP je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna bez polymeru pro použití ve styku s pitnou vodou.

Po smíchání s čistou vodou vytvoří opravnou maltu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí ve styku s pitnou vodou
 • vyrovnání nerovných povrchů
ico

Výhody:

 • trvale odolný
 • skvělá přilnavost
 • teplotní koeficient roztažnosti je srovnatelný s betonem
 • propouští vodní páry
 • odolný proti cyklu zamrzání – tání
 • ekonomicky úsporný
 • jednoduchá aplikace
 • u aplikací nad hlavou nesklouzává
 • nářadí může být vyčištěno vodou
 • šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi
Technický list ResiBond MP ke stažení: zde.

ResiBond RM

ResiBond RM obsahuje směs portlandského cementu a jiných hydraulických cementů, křemičitých písků, lehkých plniv a styren–akrylátových kopolymerů v prášku. Jde o kvalitní opravnou maltu, která vykazuje extrémně rychlý rozvoj fyzikálních vlastností.

Přítomnost kopolymerů zajišťuje skvělou přilnavost k mnoha podkladům a zlepšuje takové vlastnosti, jako je nepropustnost a pevnost v ohybu a v tahu. Může být aplikován až do 25mm vertikálně a 75mm horizontálně na jednu vrstvu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyplňování spár nabetonovanými spárami
 • vyplňování spár mezi stěnami a podlahami
 • vyrovnání nerovných povrchů
ico

Výhody:

 • skvělá přilnavost
 • hydroizolační malta
 • koeficient teplotní roztažnosti je srovnatelný s betonem
 • propustný pro vodní páry
 • dobrá odolnost proti chloridům, i s omezeným pokrytím
 • odolný proti cyklům zamrzání/tání
 • rychlé tuhnutí
 • u aplikací nad hlavou nesklouzává
Technický list ResiBond RM ke stažení: zde.

ResiBond RG

ResiBond RG je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří polymerem modifikovanou opravnou maltu, s obsahem vláken a s inhibitorem koroze.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyplňování spár nabetonovanými spárami
 • vyplňování spár mezi stěnami a podlahami
 • vyrovnání nerovných povrchů
Technický list ResiBond RG ke stažení: zde.

ResiBond HB

ResiBond HB obsahuje směs portlandského cementu zabraňujícího smršťování, tříděných křemičitých písků a styren-akrylátových kopolymerů v prášku a lehkého plniva.

Přítomnost kopolymerů zajišťuje skvělou přilnavost k mnoha podkladům a zlepšuje takové vlastnosti jako je nepropustnost a pevnost v ohybu a v tahu. Může být aplikován do 50mm na jednu vrstvu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyplňování spár nabetonovanými spárami
 • vyplňování spár mezi stěnami a podlahami
 • vyrovnání nerovných povrchů
 • slouží zároveň jako spojovací můstek a ochrana oceli
Technický list ResiBond HB ke stažení: zde.

ResiBond SN

ResiBond SN je vodonepropustná, rychletuhnoucí opravná malta. Je vlákny vyztužená a dosahuje vysokých pevností v tlaku.

ico

Typické aplikace:

 • vodotěsné opravy a renovace odpadních stok a šachet
 • lokální vyspravení výtluků až do hloubky 3cm
 • ochrana před chemikáliemi
ico

Výhody:

 • na všechny minerální podklady – beton, železobeton, zdivo
 • dobrá chemická odolnost
 • odolná síranům
Technický list ResiBond SN ke stažení: zde.

ResiBond KM

ResiBond KM je vodonepropustná, rychletuhnoucí opravná malta. Je vlákny vyztužená a dosahuje vysokých pevností v tlaku.

ico

Typické aplikace:

 • vodotěsné opravy a renovace odpadních stok a šachet
 • lokální vyspravení výtluků až do hloubky 3cm
 • ochrana před chemikáliemi
ico

Výhody:

 • na všechny minerální podklady – beton, železobeton, zdivo
 • dobrá chemická odolnost
 • vysoká pevnost v tlaku
Technický list ResiBond KM ke stažení: zde.

ResiBond Max UW

ResiBond Max UW je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, vlákna a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří polymerem modifikovanou opravnou maltu. Může být aplikován do 50mm vertikálně a 75mm horizontálně na jednu vrstvu.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí poničených korozí výztužných prutů
 • opravy alkalicko–křemičitou reakcí
 • opravy poničení proražením
 • vyplňování spár betonovými prvky
 • vyplňování spár prefabrikovanými prvky
 • vyplňování spár nabetonovanými spárami
 • vyplňování spár mezi stěnami a podlahami
 • vyrovnání nerovných povrchů
Technický list ResiBond Max UW ke stažení: zde.

ResiBond HSM

ResiBond HSM obsahuje směs portlandského cementu a jiných hydraulických cementů, křemičitých písků, lehkých plniv a styren–akrylátových kopolymerů v prášku. Jde o kvalitní opravnou maltu a stěrku zároveň, která je odolná síranům.

ico

Typické aplikace:

 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy konstrukcí ve styku s odpadními vodami
 • nádrže na dešťovou vodu
 • předčisťovací nádrže
 • lapáky písku
 • dočišťovací nádrže
 • zahušťovače kalu
 • vyhnívací nádrže
 • dle ČSN EN 206 použitelný pro třídy SD-1–3 , XS 1–3 , XA 1–3
ico

Výhody:

 • trvale odolný
 • skvělá přilnavost
 • propouští vodní páry
 • dobrá odolnost proti chloridům
 • odolný proti cyklu zamrzání – tání
 • může být aplikován od 3mm až do 15mm
 • u aplikací nad hlavou nesklouzává
 • šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi obohacené polymery
Technický list ResiBond HSM ke stažení: zde.

ResiBond Final

ResiBond Final je jednosložková, polymerem modifikovaná finální stěrka na cementové bázi.

ResiBond Final může být aplikován v tloušťce od 2mm až do 5mm.

ico

Typické aplikace:

 • jako tenká vyrovnávací malta na beton
 • pro horizontální a vertikální aplikace, jako jsou prefabrikovaný beton, síť trhlin, ucpávání průniků
 • jako tenká vrstva omítky pro následnou aplikaci ochranného nebo dekorativního ná­těru
ico

Výhody:

 • trvale odolný
 • skvělá přilnavost
 • vysoká slučitelnost s betonem
 • skvělé vyrovnávací vlastnosti
 • nízká smrštitelnost
 • jednoduchá aplikace
 • rychle připraven k použití – pouze přidat vodu
 • jednoduchá aplikace zednickou lžící nebo nástřikem
 • přetíratelný dalšími nátěry
 • nastavitelná konzistence
 • šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi
 • bez rozpouštědel
Technický list ResiBond Final ke stažení: zde.

ResiBond AM

ResiBond AM je dvoukomponentní malta skládající se z hotové suché směsi (Složka A) na bázi cementů, tříděného kameniva a přísad a tekuté složky (Složka B) z akrylového polymeru, která dává stěrce krémovitou konzistenci s extrémně dobrými ochrannými vlastnostmi.

Výrobek má výtečnou tepelnou kompatibilitu s betonem a je také plně kompatibilní s ostatními maltami řady ResiBond.

ico

Typické aplikace:

 • stěrka určená pro aplikaci finální tenké vrstvy po lokálních opravách nebo pro vyplnění kaveren v betonovém povrchu
 • vrstva pod aplikaci ochranného nátěru
 • vrchní vrstva na betonové konstrukce, u nichž je požadavek na pevnou, vodě odolnou vrstvu s účinnými bariérovými vlastnostmi proti chloridům, oxidu uhličitému a tím zvyšuje krytí výztuže
 • pro tloušťky vrstev do 5 mm
ico

Výhody:

 • snadná aplikace a široký rozsah použití
 • roztírací a výplňová vrstva, lze stříkat, výplň kaveren
 • aplikace v tenké vrstvě na balkonech, rampách atd.
 • extrémně dobrá přilnavost k betonu
 • ochrana proti korozi a karbonataci
 • nízká propustnost umožňující maximální ochranu proti oxidu uhličitému a ve vodě rozpustným chloridům
 • nevyžaduje podkladní nátěr ani ošetřování v běžných podmínkách během zasychání
Technický list ResiBond AM ke stažení: zde.

ResiBond SP

ResiBond SP je adhézní můstek na cementové bázi a ochranný nátěr ocelové výztuže na betonové konstrukce. Vytváří protikorozní ochranu výztuží a spojovací můstek pro opravné malty.

ico

Typické aplikace:

 • ochrana výztuže proti korozi
 • adhezní můstek pro Sanax a Omnitek opravné malty
ico

Výhody:

 • skvělá přilnavost k podkladu
 • vynikající antikorozní vlastnosti
 • jednoduchá aplikace štětkou či válečkem
 • výrobek je na cementové bázi
 • vodou ředitelný nátěr
Technický list ResiBond SP ke stažení: zde.

ResiBond SP2

ResiBond SP2 je dvousložkový nátěr na cementové bázi s vodou ředitelnou modifikovanou disperzí, který je součástí Sanax opravného systému na betonové konstrukce. Vytváří protikorozní ochranu výztuží a spojovací můstek pro opravné malty.

ico

Typické aplikace:

 • ochrana ocelové výztuže proti korozi
 • adhezní můstek pro Sanax opravné malty
ico

Výhody:

 • skvělá přilnavost k podkladu
 • vynikající antikorozní vlastnosti
 • jednoduchá aplikace štětkou či válečkem
 • výrobek je na cementové bázi
 • vodou ředitelný nátěr
Technický list ResiBond SP2 ke stažení: zde.

ResiFix SE

ResiFix SE je dvousložkový epoxidový nátěr speciálně navržený jako adhezní (spojovací) spojovací můstek mezi starým a novým betonem.

Vyznačuje se jednoduchou aplikací a vykazuje skvělou přilnavost k suchým i vlhkým podkladům.

ico

Typické aplikace:

 • adhezní můstek pro spojení starého a nového betonu
 • utěsnění porézního betonu
 • primární nátěr/spojovací můstek na starý, nový vyzrálý a mladý (ne zcela vyzrálý) beton před aplikací dalších vrstev epoxidových nátěrů nebo stěrek
 • pojivo pro stěrky nebo polymermalty na opravy a vyrovnání betonu
Technický list ResiFix SE ke stažení: zde.

ResiFix SE2

ResiFix SE2 je dvousložkový epoxidový nátěr speciálně navržený jako adhezní (spojovací) můstek mezi starým a novým betonem. Má lehce tixotropní konzistenci a sníženou stékavost ze svislých ploch.

Vyznačuje se jednoduchou aplikací a vykazuje skvělou přilnavost k suchým i vlhkým podkladům.

ico

Typické aplikace:

 • adhezní můstek pro spojení starého a nového betonu
 • primární nátěr/spojovací můstek na starý, nový vyzrálý a mladý (ne zcela vyzrálý) beton před aplikací dalších vrstev epoxidových nátěrů nebo stěrek
 • utěsnění porézního betonu
 • výplň trhlin v betonu
 • ochrana ocelové výztuže v betonu proti korozi
Technický list ResiFix SE2 ke stažení: zde.
Reprofilace
Použití Produkt Klasifikace
EN 1504-3
Tloušťka reprofilace Popis
Hrubá reprofilace

ResiBond Max

R4 50mm vertikálně
75mm horizontálně
Polymerem modifikovaná malta s vlákny
Střední reprofilace

ResiBond Standard

R4 25-30mm vertikálně
75mm horizontálně
Polymerem modifikovaná malta s vlákny

ResiBond Klasik

R3 Polymerem modifikovaná malta s vlákny

ResiBond MP

R3 Malta s nízkým obsahem polymeru

ResiBond RM

R3 Malta rychle tuhnoucí, hydroizolační

ResiBond RG

R4 Malta s inhibitorem koroze

ResiBond HB

R1 Malta vylehčená
Speciální reprofilace

ResiBond SN

R3 Malta odolná BKS (biogenní kyselina sírová)

ResiBond KM

R3 Malta rychle tuhnoucí odolná BKS

ResiBond Max UW

R3 50mm vertikálně
75mm horizontálně
Malta pro opravy pod vodou
Středně jemná reprofilace

ResiBond HSM

R3 3-15mm Malta s hydroizolačními vlastnostmi
Jemná reprofilace

ResiBond Final

R3 3-5mm Malta – stěrka standardní

ResiBond AM

R3 Malta 2K modifikovaná akrylátem
Ochrana výztuže
Použití Produkt Typ
Ochrana výztuže
EN 1504-7

ResiBond SP

1K cementová báze

ResiBond SP2

2K cemento-akrylátová báze
Konstrukční spojení
EN 1504-4

ResiFix SE

2K epoxidová báze

ResiFix SE2

2K epoxidová báze

Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Sanace betonu
reprofilace

Sanace betonu - reprofilace

Řešení pracovní spáry
novostavba

Řešení pracovní spáry - novostavba

Sanace betonu
nádrže

Sanace betonu - nádrže