seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


Podlaha výrobní haly Šohaj Strážnice

Zadavatel: Šohaj Strážnice - výrobce košil
Dodavatel: Svépomocí
Termín: 2023-06

Jednoduchá oprava betonové podlahy

česká televize

Zadavatel: Česká televize
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Lokální opravy podlahy garážových stání OPC.

Škoda auto MB

Zadavatel: Building Law spol.s.r.o.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Sanační práce včetně finálního nátěru na protipožární stěně traf v areálu Škody Auto v Mladé Boleslavi.

Lávka Mělník

Zadavatel: Stavební firma Neumann
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Aplikace ochranného nátěrového systému na ŽB povrch lávky.

Cementová injektáž Děčín

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Tomi Remont a.s.
Termín: 2016-07

Výplňová cementová injektáž, stabilizace základů

Sanace podchodu

Zadavatel: Město Pardubice
Dodavatel: Building Expert s.r.o.
Termín: 2016-12

Kompletní sanace betonových ploch podchodu s následnou konečnou úpravou CPS (concrete protection systém) - K Dolíčku, Pardubice.

Aplikace epoxidových plastmalt

Zadavatel: DPP Praha
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-06

Aplikace epoxidových plastmalt, montáž prefabrikovaných prvků - Vozovna Kobylisy.

Česká televize

Zadavatel: Česká televize
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2013-06

Oprava podlah garážových stání - Kavčí Hory, Praha.

Kotvení LedviceTermín: 2015-11

Kotvení pevnostních svorníků elektrárna Ledvice.

Podlévání kolejových patek

Zadavatel: DPP Praha
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-03

Podlévání kolejových patek při nízkých teplotách - lanová dráha Petřín, Praha.

Drenážní plastbeton

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2015-05

Vytvoření drenáže pro odvod vody pomocí epoxidové pryskyřice - Žalhostice okr. Ústí nad Labem.

Podlévání mostních ložisek

Zadavatel: TSK Praha
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-08

Montáž mostních ložisek, strojní podlévání epoxidovou plastmaltou - ul. Primátorská, Praha 8.

Sanace mostu

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2012-06

Cementová injektáž, spárování - Chýnov Tábor.

Most I/8

Zadavatel: ŘSD
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2015-09

Sanace opěr mostu - Teplice.

Úpravna vody

Zadavatel: Úpravna vody Želivka a.s.
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-10

Sanace betonových konstrukcí technických prostor úpravny vody - Želivka.

Vodojem Rozdělov

Zadavatel: SMP CZ a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2014-11

Sanace ž.b. konstrukcí, injektáže průsaků PU pryskyřicemi, finální nátěry a stěrky - Rozdělov, Kladno.

Rekonstrukce mostu ev.č.8 - obchvat sídliště Jirkov

Zadavatel: město Jirkov
Dodavatel: Chládek a Tintěra Litoměřice
Termín: 2023-08

sanace spodní stavby, rekonstrukce svršku (sanace, betonáže, izolace, mostní uzávěry, afaltový povrch, zábradlí, svodidla – kotvení, výplně prac. spár atd.)

Silnice Hradec Králové

Zadavatel: M-SILNICE a.s.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Sanační práce na mostě související s rekonstrukcí silnice I/31 na okruhu v Hradci Králové. Reprofilace , nátěr mostních říms , injektáž dilatační spáry.

Pěší lávka Barandov

Zadavatel: Chládek a Tintěra a.s.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Aplikace ochranného nátěrového systému na horní líc pochozí lávky v množství 180 m2, která je součástí mostu pro tramvajovou dopravu směrem na Barrandov.

ÚV Malešov

Zadavatel: SMP a.s.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Sanace ŽB konstrukcí na úpravě vody v Malešově včetně finálních povrchů pro styk s pitnou vodou, nátěrů ŽB konstrukcí a podlah. Injektáže a jádrové vrtání ŽB.

Kamínkový koberec

Zadavatel: SSC Property a.s
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.

Provedení kamínkového koberce.

Tmelení spár pilotových stěn

Zadavatel: ŘSD ČR
Dodavatel: Swietelsky stavební a.s.
Termín: 2016-09

Tmelení spár pilotových stěn - D8.

Sanace vjezdu

Zadavatel: Danube House
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2014-04

Reprofilace, sanace trhlin, antikarbonatační nátěr - Danube House, Praha 8 Karlín.

Sanace ž.b. schodiště

Zadavatel: Praha 6
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2014-06

Reprofilace, statické zajištění, uzavírací nátěr, pochozí plochy - ul.Kusá, Praha 6.

Cyklostezka TuchloviceTermín: 2015-11

Změna užívání z železniční trati na cyklostezku - Tuchlovice.

Mostní ložiska

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2015-09

Podlévání mostních ložisek a podmazávání patek zábradlí - Liberec Rochlice.

Podlévání mostních ložisek plastmaltami

Zadavatel: ŘSD
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-08

Podlévání mostních ložisek epoxidovými plastmaltami - D1 Měřín.

Sanace mostního objektu

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra a.s. LTM
Termín: 2015-11

Sanace mostu, spárování s následným ošetřením hydrofobním prostředkem, uložení mostních ložisek - Lovosice.

Mostní viadukt

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Statika a sanace s.r.o.
Termín: 2015-11

Sanace ž.b. mostního viaduktu - Krnsko.

Most Hracholusky

Zadavatel: Edikt a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2013-09

Sanace ž.b. konstrukcí. Reprofilace, ochranné nátěry - Hracholusky.

Rekonstrukce bazénu

Zadavatel: Vysoká Pec
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2015-09

Chemické kotvení - Vysoká Pec/Chomutov.

VDJ Pňov

Zadavatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Stado special construction s.r.o.
Termín: 2021-01

Dodávka ochranných nátěrů do nově vybudovaného vodojemu o ploše 350 m2.