seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


Mostní viadukt

Mostní viadukt

Zadavatel: SŽDC a.s.
Dodavatel: Statika a sanace s.r.o.
Termín: 2015-11

Jde o mohutný železobetonový železniční viadukt na trati Praha – Turnov. Vede přes údolí Strenického potoka, nedaleko jeho ústí do Jizery. Most měří 152m, jeho oblouky mají rozpětí 28m a výšku 12m. Šířka pilířů je 6m, mostovka je široká 4m a nejvyšší výška přemostění je 27m. Mezi hlavními oblouky a mostovkou jsou menší železobetonové oblouky, zvané arkády. Most nahradil starší most příhradové konstrukce ze svářkového železa, který byl poškozen za prusko-rakouské války.


Použité materiály:
ResiBond SP, ResiBond Klasik, ResiPrimer BC, ResiCote ED, ResiCote C


Související produkty

  ResiBond Klasik - opravná malta R3 Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná.
  ResiBond SP Jednosložkový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
  ResiCote C Silan/siloxanový hydrofobní krém na betonové konstrukce a zdivo
  ResiCote ED Chemicky odolný, epoxidový systém zahrnující protiskluzový nátěr, stěrku, úložní, ložnou a spárovací maltu.
  ResiPrimer BC8 Nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 8 % a další minerální podklady

Související články

 Sanace betonu (Ke stažení - Katalogy)
 Mosty (Systémová řešení)
 Sanace betonových konstrukcí (Technické informace)