Mosty


 1. Ochrana oceli, spojovací můstek
 2. Reprofilace
 3. Reprofilace podhledy
 4. Hydrofobizační nátěr
 5. Hydrofobizační nátěr podhledy
 6. Ochraný, antikarbonatační nátěr
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11
 1. Ochrana betonu – CPS
  1. ResiPrimer WB
  2. ResiBond WBS
  3. ResiCote WB2
 2. Ochraný chemicky odolný nátěr
 3. Mostní ložiska
 4. Chemické kotvení
 5. Patky zábradlí

  Epoxidová báze

  Cementová báze

Opravy betonových mostů patří mezi náročné sanace. Konstrukce mostů jsou vystaveny velkému namáhání a zároveň jsou na ně kladeny vysoké požadavky. V neposlední řadě je očekávána delší životnost mostů než u jiných konstrukcí.

Pro reprofilaci betonových kaveren a výtluků lze použít spojovací můstek a ochrana oceli ResiBond SP a reprofilační malty ResiBond Klasik, ResiBond Standard, ResiBond Max a finální stěrku ResiBond Final.

Pro opravu podhledů je vhodná lehčená reprofilační malta ResiBond HB.

Podklad musí být předem připravený a soudržný. Na opravený povrch je možno aplikovat hydrofobizující nátěr ResiCote WK, ResiCote MK, na podhledy ResiCote C, ResiCote CK.

Jako ochranný nátěr proti karbonataci použijeme ochranný nátěr ResiCote WB2.

ResiCote WB2 je i součástí ochranného systému CPS (concrete protection systém), který se skládá se základního primeru ResiPrimer WB, mezivrstvy ResiBond WBS překleňující trhliny, výplně lunkrů a vrchního nátěru ResiBond WB2.

Na části konstrukce, které jsou navíc zatíženy chemikáliemi (např. sole a jejich roztoky) jsou vhodné tyto nátěry polyuretanový PurCote P2T, epoxidový ResiCote F2 – vodou ředitelný, akrylátový nátěr ResiCote WB4.

Opravy či nové kotvení je možno provádět pomocí kotevní pryskyřice ResiFix 3EC nebo EX (pro velmi těžké kotvení). V případě mínusových teplot použijeme ResiFix 3EW. Pro vytvoření patek pod zábradlí použijme epoxidovou maltu ResiFix 30 nebo 30W pro nižší teploty. V případě požadavku na cementovou bázi, produkty ResiBond MC a ResiGrout HF splní tyto požadavky.

Opravy podlití mostních ložisek je možno provádět pomocí ResiFix 13 nebo pro nižší teploty ResiFix 15, pro teploty bod bodem mrazu ResiFix MMA. V případě tropických teplot, nebo při požadavku delší doby zpracovatelnosti se použije ResiFix 13T.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.