seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ImperCem XA - krystalizační nátěr na beton

Krystalizační nátěr a stěrka pro zajištění voděodolnosti betonu.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
107010101 ImperCem XA (20kg) plastové vědro Probíhá naskladnění 650.00Kč 
590.00Kč
786.50Kč 
713.90Kč

ImperCem XA je hydraulicky reagující systém pro zajištění voděodolnosti betonu. Má cementový základ a obsahuje chemické látky, které s vlhkostí penetrují kapilárním systémem a aktivně vytvářejí krystaly, které ucpou kapiláry a zajistí vodonepropustnost.

Systém se stává trvalou vnitřní součástí konstrukce a je schopný odolávat tlaku podzemní vody i chemickému, alkalickému a mechanickému namáhání.

Je efektivní proti tlaku podzemní vody na pozitivní a negativní straně.


Spotřeba

 • Pro hydroizolace proti zemní vlhkosti min. 1kg/m2
 • Pro hydroizolace proti tlakové vodě min. 1.5kg/m2


Výhody

 • zajištění vodonepropustnosti na pozitivní i negativní straně
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • penetruje hluboko do podkladu
 • neobsahuje složky způsobující korozi
 • aplikovatelný i na velmi porézní podklady
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
 • snadná aplikace


Typické aplikace

 • vertikální a horizontální hydroizolace betonových konstrukcí
 • hydroizolace proti zemní vlhkosti, netlakové a tlakové podzemní vodě
 • příklady konstrukcí vhodných k aplikaci – sklepy, základové konstrukce, tunely, vodní nádrže, bazény, sila, čističky odpadních vod atd.