seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace a ochrana nádrží


Nádrže na pitnou vodu - vodojemy

  1. Oprava betonu
  2. Dilatační spáry
  3. Injektáž průsaků

    Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
  1. Injektáž trhlin – pevnostní
  2. Těsnění prostupů
  3. Chemické kotvení
  4. Hydroizolační nátěr