Hydroizolace a ochrana nádrží


Nádrže na pitnou vodu

  1. Oprava betonu
  2. Dilatační spáry
  3. Injektáž průsaků

    Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
  1. Injektáž trhlin – pevnostní
  2. Těsnění prostupů
  3. Chemické kotvení
  4. Hydroizolační nátěr

Poruchy nádrží na pitnou vodu bývají zejména strukturální trhliny a s nimi spojené průsaky, degradace betonu, výztuže a nefunkční či špatně provedené dilatační spáry.

Sanaci průsaků provádíme injektáží látek PurInjekt CFL, SF přímo do trhliny. Tyto látky v kontaktu s vodou zvětšují svůj objem a utěsní průsak.

Na pružné dotěsnění se použije PurInjekt Flex, 1FL. Tyto látky trvale a pružně utěsňují trhliny.

Trhliny statického charakteru bez průsaků je možné vyspravit pomocí ResiInjekt E1 či E1 LV. Tyto pryskyřice mají po vytvrzení výborné mechanické vlastnosti a obnovují tak statické působení konstrukce.

Nefunkční dilatační spáry lze sanovat pomocí hydroizolační pásky ColFlex. Páska zůstává pružná a umožňuje dilatační pohyby konstrukce. Pro ochranu betonu použijeme cementové nátěry, jako jsou ELastic 2C, ImperCem CR, ImperCem nebo ImperCem XA..


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.