seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace a ochrana nádrží


Nádrže na pitnou vodu - vodojemy

 1. Oprava betonu
 2. Dilatační spáry
 3. Injektáž průsaků

  Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
 1. Injektáž trhlin – pevnostní
 2. Těsnění prostupů
 3. Chemické kotvení
 4. Hydroizolační nátěr


Nádrže čistíren odpadních vod a nádrže s nízkým pH

 1. Oprava betonu

  Stěrka

 2. Dilatační spáry
 3. Injektáž průsaků

  Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
 1. Injektáž trhlin-pevnostní
 2. Těsnění prostupů
 3. Chemické kotvení
 4. Hydroizolační nátěr


Biostanice

 1. Oprava betonu
 2. Ochrana obnažené oceli
 3. Trhliny s průsakem

  Bobtnavá výplň – průsaky

  Poddajná výplň – dotěsnění

  Přenos namáhání

1 2 3 5 4 6
 1. Penetrace
 2. Ochranné nátěry
 3. Spáry, Tmely