Hydroizolace a ochrana nádrží


Nádrže na pitnou vodu

 1. Oprava betonu
 2. Dilatační spáry
 3. Injektáž průsaků

  Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
 1. Injektáž trhlin – pevnostní
 2. Těsnění prostupů
 3. Chemické kotvení
 4. Hydroizolační nátěr

Poruchy nádrží na pitnou vodu bývají zejména strukturální trhliny a s nimi spojené průsaky, degradace betonu, výztuže a nefunkční či špatně provedené dilatační spáry.

Sanaci průsaků provádíme injektáží látek PurInjekt CFL, SF přímo do trhliny. Tyto látky v kontaktu s vodou zvětšují svůj objem a utěsní průsak.

Na pružné dotěsnění se použije PurInjekt Flex, 1FL. Tyto látky trvale a pružně utěsňují trhliny.

Trhliny statického charakteru bez průsaků je možné vyspravit pomocí ResiInjekt E1 či E1 LV. Tyto pryskyřice mají po vytvrzení výborné mechanické vlastnosti a obnovují tak statické působení konstrukce.

Nefunkční dilatační spáry lze sanovat pomocí hydroizolační pásky ColFlex. Páska zůstává pružná a umožňuje dilatační pohyby konstrukce. Pro ochranu betonu použijeme cementové nátěry, jako jsou ELastic 2C, ImperCem CR, ImperCem nebo ImperCem XA..


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Nádrže čistíren odpadních vod a nádrže s nízkým pH.

 1. Oprava betonu

  Stěrka

 2. Dilatační spáry
 3. Injektáž průsaků

  Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
 1. Injektáž trhlin-pevnostní
 2. Těsnění prostupů
 3. Chemické kotvení
 4. Hydroizolační nátěr

Poruchy nádrží odpadních vod bývají zejména strukturální trhliny a s nimi spojené průsaky, degradace betonu, výztuže a nefunkční či špatně provedené dilatační spáry.

Sanaci průsaků provádíme injektáží látek PurInjekt Stop, PurInjekt CFL přímo do trhliny. Tyto látky v kontaktu s vodou zvětšují svůj objem a utěsní průsak.

Na pružné dotěsnění se použije PurInjekt Flex, PurInjekt 1FL. Tyto látky trvale a pružně utěsňují trhliny.

Trhliny statického charakteru bez průsaků je možné vyspravit pomocí ResiInjekt E1 či E1 LV.

Tyto pryskyřice mají po vytvrzení výborné mechanické vlastnosti a obnovují tak statické působení konstrukce.

Nefunkční dilatační spáry lze sanovat pomocí hydroizolační pásky ColFlex. Páska zůstává pružná a umožňuje dilatační pohyby konstrukce.

Pro ochranu betonu použijeme chemicky odolné nátěry ResiCote EP, ResiCote ED.

V případě mokrého prostředí před nátěry aplikujeme ResiBond ECV nebo ResiBond ECH jako vyrovnávací stěrku a vlhkostní bariéru.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.