seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace

Hydroizolace z pozitivní strany

S nedostatkem prostoru v metropolitních oblastech se zvyšuje počet staveb pod zemí. Suterény se používají jako levný prostor k bydlení a skladování a místa k parkování jsou umístěna pod bytovými domy nebo komerčními budovami.

Mnoho měst se nachází v blízkosti vodních ploch. Velmi často je hladina podzemní vody vysoká a hydroizolace pod zemí nebo pod hladinou podzemní vody je zásadní pro použitelnost budov. Podzemní hydroizolace je klíčová disciplína pro každého odborníka zabývajícího se hydroizolací. Asi 80% poškození ve stavbě je přímo nebo nepřímo spojeno s problémy způsobenými vlhkostí. Na druhou stranu spolehlivá ochrana proti vlhkosti může mít hodnotu menší než 5% z celkové ceny stavby. Hydroizolace nechrání pouze stavbu, ale i investice. Proto je kvalitní hydroizolace tak důležitá.

Co je to hydroizolace z pozitivní strany?

Hydroizolace suterénu z pozitivní strany znamená, že se hydroizolační materiál aplikuje na tu stranu stavby, která je nebo bude v přímém kontaktu s vodou. Příkladem hydroizolace z pozitivní strany je hydroizolace použitá na vnější (venkovní) část stěny suterénu nebo na vnitřní stěnu nádrže.

Řešení Sanax pro hydroizolaci z pozitivní strany

Výběr hydroizolačního systému ovlivňuje spousta faktorů jako například vlastnosti nebo stav podkladu, staveniště nebo přírodní podmínky. Hydroizolační materiál musí být vhodný pro podklad a musí být schopný odolat podmínkám namáhání.

Pokud je podklad ohrožen trhlinami, musí mít hydroizolační materiál schopnost přemostění trhlin. Je-li podklad vlhký, musí být použity pouze materiály tolerující vlhkost. Níže v tabulce najdete přehled sortimentu hydroizolačních materiálů, které Sanax nabízí.

Hydroizolace z negativní strany

Typickým příkladem hydroizolace z negativní strany je, když voda prochází skrze zdi suterénu a hydroizolace se provádí z vnitřní strany. Hydroizolace z negativní strany obecně znamená, že se hydroizolační vrstva aplikuje ze strany stavebního dílce, která je opačná než strana v kontaktu s vodou. Hydroizolace z negativní strany je náročnější než hydroizolace z pozitivní strany, protože voda proniká skrz konstrukci k hydroizolačnímu materiálu a snaží se jej „odtrhnout“ od podkladu.

Důležité: pokud je to možné, aplikuje se hydroizolační materiál na pozitivní stranu stavby. Hydroizolace z negativní strany je nutná pouze v případě, kdy je pozitivní strana nedostupná.

ImperCem

ImperCem je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady a modifikátory.

Po smíchání s čistou vodou vytvoří ImperCem jemný, rychletuhnoucí hydroizolační nátěr a stěrka na zdivo, příp. další minerální podklady.

ico
Typické aplikace:
 • cementový hydroizolační nátěr na cihelné zdivo, příp. další stavební materiály určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu
 • horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd.
ico
Výhody:
 • trvale odolný
 • skvělá přilnavost k podkladu
 • hydroizolační malta
 • propustný pro vodní páry
 • odolává negativnímu nebo pozitivnímu hydrostatické­mu tlaku
 • odolný vůči cyklům zamrzání/tání
Technický list ImperCem ke stažení: zde.

ImperCem CR

ImperCem CR je prášek obsahující krystalizační a kapiláry utěsňující činidla. Po aplikaci do podkladu se směs chemickou reakcí naváže na okolní materiál a vytvoří se pevná vazba, která utěsní kapiláry. Není určen jako povrchová dekorativní úprava. Dochází k výkvětům.

ico
Typické aplikace:
 • vertikální a horizontální hydroizolace velké škály materiálů – beton, zdivo, porobeton, stříkaný beton
 • hydroizolace proti zemní vlhkosti, netlakové a tlakové podzemní vodě (do 13bar)
 • příklady konstrukcí vhodných k aplikaci – koupelny, sprchy, sklepy, vlhké místnosti, výtahové šachty, tunely, pažící stěny, nádrže, sila, čističky odpadních vod atd.
ico
Výhody:
 • zajištění vodonepropustnosti na pozitivní i negativní straně
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • certifikovaný pro pitnou vodu
 • penetruje hluboko do podkladu
 • neobsahuje složky způsobující korozi
 • aplikovatelný i na velmi porézní podklady
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
 • snadná aplikace
Technický list ImperCem CR ke stažení: zde.

ImperCem XA

ImperCem XA je hydraulicky reagující systém pro zajištění voděodolnosti betonu. Má cementový základ a obsahuje chemické látky, které s vlhkostí penetrují kapilárním systémem a aktivně vytvářejí krystaly, které ucpou kapiláry a zajistí vodonepropustnost.

Systém se stává trvalou vnitřní součástí konstrukce a je schopný odolávat tlaku podzemní vody i chemickému, alkalickému a mechanickému namáhání.

Je efektivní proti tlaku podzemní vody na pozitivní a negativní straně.

ico
Typické aplikace:
 • vertikální a horizontální hydroizolace betonových konstrukcí
 • hydroizolace proti zemní vlhkosti, netlakové a tlakové podzemní vodě
 • příklady konstrukcí vhodných k aplikaci – sklepy, základové konstrukce, tunely, vodní nádrže, bazény, sila, čističky odpadních vod atd.
ico
Výhody:
 • zajištění vodonepropustnosti na pozitivní i negativní straně
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • penetruje hluboko do podkladu
 • neobsahuje složky způsobující korozi
 • aplikovatelný i na velmi porézní podklady
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
 • snadná aplikace
Technický list ImperCem XA ke stažení: zde.

Elastic 2C

Pružný hydroizolační cementový nátěr a stěrka, určený pro hydroizolaci betonu, cihelného zdiva a dalších minerálních podkladů.

Složka A, je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité písky, polymerní modifikátory a aditiva. Složka B je kapalná styren-akrylátová disperze.

Po smíchání obou složek vytvoří Elastic 2C jemný, rychletuhnoucí hydroizolační pružný nátěr na beton, zdivo, příp. další minerální podklady. Elastic 2C je určen k aplikaci štětkou, válečkem.

ico
Typické aplikace:
 • pružný cementový hydroizolační nátěr na betonové konstrukce a cihelné zdivo, příp. další stavební materiály, které jsou náchylné k pohybům, pod pozitivním i negativním tlakem vody
 • určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu
 • horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd.
ico
Výhody:
Trvale odolný
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • hydroizolační cementový nátěr
 • trvale pružný, překlenuje trhliny i při nízkých teplotách
 • propouští vodní páry
 • odolává pozitivnímu i negativnímu hydrostatickému tlaku vody
 • odolný vůči cyklům zamrzání/tání
 • dobrá chemická odolnost vůči odpadním vodám z domácností
Ekonomicky úsporný
 • rychlé tuhnutí
 • není potřeba primárního nátěru
 • nanáší se na vlhký povrch
Jednoduchá aplikace
 • snadná příprava k použití
 • musí být aplikován na zvlhčené podklady
 • snadná aplikace hladítkem, stěrkou nebo nástřikem
 • nářadí může být vyčištěno vodou
Šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi
 • bez organických rozpouštědel
 • atest pro styk s pitnou vodou
Technický list Elastic 2C ke stažení: zde.

Elastic 2CX

Pružná, polymerem modifikovaná, multifunkční, izolační dvousložková cementová stěrka určená pro zhotovení silnovrstvých hydroizolací betonových staveb a zdiva.

Po smíchání obou složek vytvoří Elastic 2CX robustní, rychletuhnoucí, hydroizolační pružnou stěrku na beton a zdivo, příp. další minerální podklady.

ico
Typické aplikace:
 • pružná cementová hydroizolační stěrka na betonové konstrukce a cihelné zdivo, příp. další stavební materiály, které jsou náchylné k pohybům, pod pozitivním i negativním tlakem vody
 • hydroizolace novostaveb
 • určená pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu
 • horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd.
 • hydroizolace pod obklady a dlažbu, které se lepí flexibilním lepidlem
ico
Výhody:
 • trvale odolná
 • trvale pružná, překlenuje trhliny i při nízkých teplotách
 • propouští vodní páry
 • odolává pozitivnímu i negativnímu hydrostatickému tlaku vody
 • odolná vůči cyklům zamrzání / tání
 • dobrá chemická odolnost vůči odpadním vodám z domácností
 • nanáší se na vlhký povrch
 • snadná aplikace hladítkem nebo stěrkou
Technický list Elastic 2CX ke stažení: zde.

Elastic 2CH

Elastic 2CH je pružný, polymerem modifikovaný, vlákny vyztužený, dvousložkový cementový nátěr a stěrka, určený pro hydroizolaci betonu, zdiva a minerálních podkladů.

Složka A, je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité písky, polymerní modifikátory, vlákna a aditiva. Složka B je kapalná styren-akrylátová disperze.

Po smíchání obou složek vytvoří Elastic 2CH jemný, rychletuhnoucí hydroizolační pružný nátěr na beton, zdivo, příp. další minerální podklady. Elastic 2CH je určen pro aplikaci hladítkem, lze však použít i pro aplikaci válečkem či štětkou.

ico
Typické aplikace:
 • pružný cementový hydroizolační nátěr na betonové konstrukce a cihelné zdivo, příp. další stavební materiály, které jsou náchylné k pohybům, pod pozitivním i negativním tlakem vody
 • určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu
 • horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd.
ico
Výhody:
Trvale odolný
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • vyztužený vlákny
 • hydroizolační cementový nátěr
 • trvale pružný, překlenuje trhliny i při nízkých teplotách
 • propouští vodní páry
 • odolává pozitivnímu i negativnímu hydrostatickému tlaku vody
 • odolný vůči cyklům zamrzání/tání
 • dobrá chemická odolnost vůči odpadním vodám z domácností
Ekonomicky úsporný
 • rychlé tuhnutí
 • není potřeba primárního nátěru
 • nanáší se na vlhký povrch
Jednoduchá aplikace
 • snadná příprava k použití
 • musí být aplikován na zvlhčené podklady
 • snadná aplikace hladítkem nebo stěrkou
 • nářadí může být vyčištěno vodou
Šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi
 • bez organických rozpouštědel
Technický list Elastic 2CH ke stažení: zde.

Elastic 1C

Elastic 1C je pružný jednosložkový nátěr a stěrka, určený pro hydroizolaci betonu a zdiva. Prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady, polymerní modifikátory a aditiva.

ico
Typické aplikace:
 • cementový hydroizolační nátěr na cihelné zdivo, příp. další stavební materiály určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu
 • horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd.
ico
Výhody:
 • trvale odolný
 • dobrá přilnavost k podkladu
 • hydroizolační vlastnosti
 • propustný pro vodní páry
 • odolný vůči cyklům zamrzání/tání
 • odolný vůči UV záření
 • rychlá aplikace, velká výtěžnost
 • jednoduchá aplikace štětcem, hladítkem nebo nástřikem
 • nanáší se na vlhký povrch
 • nářadí může být vyčištěno čistou vodou
 • na cementové bázi
 • bez obsahu organických rozpouštědel
Technický list Elastic 1C ke stažení: zde.

PurCote EM

PurCote EM je jednosložková, trvale pružná polyuretanová rozpouštědlová nátěrová hmota, vhodná pro zhotovení hydroizolačních nátěrů střech, balkónů, teras, bazénů a nádrží a dalších ploch a povrchů vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná i pro vrchní nátěry kovových povrchů.

ico
Typické aplikace:
 • hydroizolace střech, izolačních pěn a panelů z minerální vlny
 • hydroizolace balkónů a teras
 • hydroizolace bazénů, nádrží, tanků a zásobníků
 • hydroizolace mokrých oblastí v koupelně (pod dlaždičkami), balkónů, kuchyní atd.
 • hydroizolace květinových záhonů a sázecích boxů
 • hydroizolace a ochrana betonových staveb – tunely, mostní plošiny apod.
ico
Výhody:
 • trvale odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • trvale pružná, překlenuje trhliny
 • vhodná pro interiér i exteriér
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká chemická odolnost
 • odolná proti působení mikroorganismů
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
 • aplikace štětkou, štětcem nebo válečkem
Technický list PurCote EM ke stažení: zde.

PurCote P2T

PurCote P2T je dvousložková, polyuretanová rozpouštědlová nátěrová hmota, vhodná pro zhotovení finálních nátěrů podlah a dalších ploch a povrchů vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná i pro nátěry kovových povrchů.

ico
Typické aplikace:
 • nátěry průmyslových podlah
 • nátěry garážových stání
 • nátěry ploch vystavených vysokému chemickému nebo mechanickému namáhání
 • vrchní nátěry ocelových konstrukcí
 • sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny odpadních vod, chemické provozy
ico
Výhody:
 • trvale odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • vhodná pro interiér i exteriér
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká chemická odolnost
 • velmi dobrá odolnost proti oděru
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
Technický list PurCote P2T ke stažení: zde.

PurCote 2PU

PurCote 2PU je dvousložková, trvale elastická, mechanicky a chemicky odolná polyuretanová stěrka. Je určena pro aplikace vodorovných a svislých vrstev o tloušťce 0.5 až 1.5mm. Používá se pro ochranné hydroizolační nátěry betonových ploch, nádrží, jímek, tunelů, kanalizací, komunikačních struktur apod.

Dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům, působení chemikálií, odpadních vod, vody a půdního prostředí. Je odolná vůči mechanickému opotřebení, zejména vůči oděru a obrusu.

ico
Typické aplikace:
 • ochranné nátěry svislých a vodorovných ploch
 • ochranné vrstvy pod povrchem země
 • nátěry jímek, nádrží, kanalizace pod.
 • aplikace s požadavkem na vysokou chemickou a mechanickou odolnost a dlouhou životnost
ico
Výhody:
 • rychlá a jednoduchá aplikace
 • trvale elastická, přemosťuje trhliny
 • použití v interiéru i exteriéru
 • vytvrzená vrstva odolná vůči oděru a obrusu
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • vynikající mechanické vlastnosti – prodloužení, pevnost v tahu, odolnost proti natržení
 • trvale odolná vůči vodě, hydroizolační vlastnosti
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC), bez zápachu
Technický list PurCote 2PU ke stažení: zde.

ResiCote F2

ResiCote F2 je dvousložková vodou ředitelná epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření podlah a stěn vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná i pro nátěry kovových povrchů.

ico
Typické aplikace:
 • nátěry průmyslových podlah
 • nátěry garážových stání
 • nátěry stěn konstrukcí
 • sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny odpadních vod, chemické provozy
 • nátěry kovových konstrukcí
ico
Výhody:
 • propustný pro vodní páry
 • možnost aplikace na čerstvý beton
 • vysoká chemická odolnost
 • velmi dobrá odolnost proti oděru
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
 • možnost výběru odstínu
 • možnost výběru odstínu aplikace štětkou, štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkáním (airless)
 • neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
Technický list ResiCote F2 ke stažení: zde.

ResiCote AR2

ResiCote AR2 je dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření povrchů vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů.

Složka A je disperze pigmentů v nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřici s přídavkem aditiv. Složka B je speciální aminické tvrdidlo.

Natužená směs má tixotropní (nestékavou) konzistenci a je speciálně určená pro aplikace a svislé povrchy.

ico
Typické aplikace:
 • hydroizolační nátěr/stěrka na betonové nádrže, betonové stavby, průmyslová zařízení, pobřežní rampy a pláště, jímky, nádrže
 • jezírka, bazény, odvodňovače, balkóny a verandy
ico
Výhody:
 • aplikace na mnoho typů suchých a vlhkých povrchů
 • aplikovatelný válečkem, štětkou, nebo hladítkem
 • odolný vůči trvalému nebo střídavému ponoru ve vodě
 • dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozónu
 • odolný vůči mikroorganismům, vysoká chemická odolnost
 • při vhodně zvolené tloušťce překlenuje trhliny
 • vynikající odolnost proti opotřebení, průniku a obrusu/oděru
 • všestranné použití
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list ResiCote AR2 ke stažení: zde.

ResiCote EPS

ResiCote EPS je dvousložkový, trhliny přemosťující, trvale pružný nátěr na bázi polysulfidového epoxidu.

ico
Typické aplikace:
 • ochranné nátěry na nádrže, sila, ČOV, odlučovače olejů a tuků
 • nátěry jímek v bioplynových stanicích
 • ochranný nátěr proti chemickému a biochemickému zatížení
ico
Výhody:
 • dobrá adheze k minerálním podkladům
 • jednoduchá aplikace a opravy
 • velmi dobrá mechanická odolnost a odolnost vůči nárazu a opotřebení
 • vysoká chemická odolnost vůči louhům, solím, některým kyselinám, rozpouštědlům, olejům, ropným látkám (včetně bionafty)
 • UV stabilní, odolný vůči povětrnosti
 • odolný vůči teplotním změnám
 • přemosťuje trhliny
Technický list ResiCote EPS ke stažení: zde.

ResiCote ED

ResiCote ED, složka A je směs nízkomolekulární epoxidové pryskyřice a modifikujících složek. Složka B je speciální aminické tvrdidlo.

Nátěr ResiCote byl vyvinut jako netoxická náhrada epoxydehtu.

ResiCote ED je chemicky a mechanicky odolná, dvousložková epoxidová nátěrová hmota určená pro izolační nátěry stavebního díla, betonu, zdiva, odpadních jímek apod. Je vhodná na suché a vlhké podklady.

ico
Typické aplikace:
 • betonové nádrže, podlahy, betonové stavby, průmyslová zařízení, pobřežní rampy a pláště, jímky, nádrže
 • střechy, terasy, podlahy, parkoviště, jezírka, bazény, odvodňovače, balkóny, terasy a verandy
ico
Výhody:
 • aplikace na mnoho typů suchých a vlhkých podkladů
 • aplikovatelná válečkem, štětkou, nebo hladítkem
 • odolává vodě a povětrnostním vlivům
 • odolná vůči působení mikroorganismům
 • při vhodně zvolené tloušťce přemosťuje trhliny
 • vynikající odolnost proti opotřebení, průniku a obrusu/oděru
 • vysoká chemická odolnost
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list ResiCote ED ke stažení: zde.

ResiCote EPF

Samonivelační dvousložková membrána ResiCote EPF vytváří po vytvrzení trvale pružnou, bezespárou hydroizolační vrstvu vyznačující se vysokou mechanickou odolností a schopností překlenutí trhlin. Elasticitu neztrácí ani při nízkých teplotách. Membrána ResiCote EPF je navržena pro hydroizolační nátěry stavebního díla, betonových podlah, veřejných prostor, chodníků, podzemních parkovišť, parkovacích ploch v interiéru i exteriéru, teras, balkónů apod. Je určená na suché a vlhké podklady.

ico
Typické aplikace:
 • hydroizolace parkovišť, betonových podlah, chodníků apod.
 • nátěry balkónů a teras
 • nátěry betonových ploch ve skladech a veřejných budovách
ico
Výhody:
 • aplikace v interiéru i v exteriéru
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • vynikající odolnost vůči mechanickému namáhání
 • velmi dobrá otěruodolnost
 • dobrá chemická odolnost, speciálně vůči posypové soli a rozmrazovacím postřikům
 • schopnost překlenutí trhlin do 0.3mm
Technický list ResiCote EPF ke stažení: zde.

Elastic 1G

Elastic 1G je jednosložková, flexibilní hydroizolace. Je určená pro zhotovení ochranných hydroizolačních nátěrů povrchů ve vlhkých nebo mokrých prostorách. Na tento nátěr se může dále nalepit keramické obklady nebo dlažba pomocí flexibilního cementového lepidla.

ico
Typické aplikace:
 • bezešvé hydroizolační nátěry podlah v koupelnách a sprchových koutech
 • hydroizolační nátěry podlah a stěn v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, automyčky atd.)
 • nátěry povrchů v kuchyních
 • hydroizolace střech, balkónů a teras
ico
Výhody:
 • přemostění trhlin min.10mm
 • snadná aplikace
 • vysoce flexibilní – schopná přemostění trhlin
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
 • aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem
 • neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
Technický list Elastic 1G ke stažení: zde.

Elastic 1GT

Elastic 1GT je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížné utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. Jednosložkový, flexibilní, tekutá hydroizolační membrána na bázi SMP – silanem modifikovaných polymerů. Je určená pro zhotovení ochranných hydroizolačních nátěrů minerálních povrchů ve vlhkých nebo mokrých prostorách.

ico
Typické aplikace:
 • bezešvé hydroizolační nátěry podlah v koupelnách a sprchových koutech
 • těsnící tmel
 • hydroizolační nátěry podlah a stěn v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, automyčky, kuchyně atd.)
 • lepení keramických obkladů a dlažby
 • hydroizolace střech, balkónů a teras
ico
Výhody:
 • snadné vodotěsné a vzduchotěsné utěsnění složitých detailů
 • jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo zubovou stěrkou
 • velmi dobrá přídržnost na mnoha typech minerálních podkladů
 • vysoce flexibilní hmota schopná přemostit trhlin až 10mm
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
Technický list Elastic 1GT ke stažení: zde.

Elastic 1AW

Elastic 1AW je jednosložkové, trvale pružné, multifunkční tixotropní lepidlo a izolace na bázi SMP – silanem modifikovaných polymerů. Vykazuje vynikající přídržnost k mnoha druhům přírodních a minerálních podkladů jako je dřevo, dřevěné parkety, dřevotříska, beton, cementové stěrky, cihelné zdivo, keramické obklady a dlažba, sklo, přírodní kámen, kovy a další. Je určeno pro lepení těchto materiálů navzájem nebo na připravený podklad. Elastic 1AW se snadno aplikuje a nestéká z vertikálních ploch. Vytvrzený spoj je trvale pružný, odolává povětrnosti a UV záření, přenáší smyková napětí a zabraňuje přenosu nežádoucího napětí do podkladu.

ico
Typické aplikace:
 • lepení a izolace keramické dlažby
 • lepení dřevěných parket na cementové stěrky
 • hydroizolační nátěry podlah a stěn v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, automyčky atd.)
 • lepení polystyrenu a minerální vlny na beton, cihelné materiály a další minerální podklady
ico
Výhody:
 • lepení a izolace v jednom kroku
 • jednoduchá aplikace zubovou stěrkou
 • rychlé vytvrzování
 • velmi dobrá přídržnost na mnoha typech minerálních a dřevěných podkladů, i bez penetrace
 • vhodné pro podklady s podlahovým topením
 • vysoce flexibilní - schopné přemostění trhlin
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
 • neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
Technický list Elastic 1AW ke stažení: zde.

ResiCote NG

ResiCote NG je jednosložkový, flexibilní UV odolný hydroizolační nátěr vyrobený na bázi SMP-silanem modifikovaných polymerů. Je určený pro zhotovení ochranných hydroizolačních transparentních nátěrů povrchů.

ico
Typické aplikace:
 • bezešvé hydroizolační nátěry
 • hydroizolační nátěry podlah a stěn
 • nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění
 • hydroizolace střech, balkónů a teras
ico
Výhody:
 • přemostění trhlin
 • snadná aplikace
 • vysoce flexibilní – schopná přemostění trhlin
 • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
 • aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem
 • neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
 • UV stabilní a odolný vůči žloutnutí
Technický list ResiCote NG ke stažení: zde.

BituBond 2K

BituBond 2K se skládá z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače tuhnutí v práškové formě. BituBond 2K je plněný speciálními vlákny, které přispívají k bariérové ochraně vytvrzené vrstvy. Po smíchání složky A a urychlovače vznikne hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). Je vodou ředitelný, v případě potřeby lze upravit konzistenci. Nelze ho mísit s jinými emulzemi.

ico
Typické aplikace:
 • stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů, stěn sklepů, zdí, mostů)
 • hydroizolace proti vlhkosti
 • hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě
 • protiradonová ochrana
 • izolace balkónů a teras
ico
Výhody:
 • skvělá přilnavost k podkladu
 • vodotěsný
 • jednoduchá aplikace stěrkou
 • překlene trhlinky
 • tixotropní
 • bez rozpouštědel
 • v případě potřeby lze ředit vodou
 • bezešvá hydroizolace
Technický list BituBond 2K ke stažení: zde.

BituBond 1K

BituBond 1K je jednosložkový, polystyrenem plněný a plastem vylepšený živičný silnovrstvý nátěr (KMB).

Produkt se vyznačuje zvlášť rychlou odolností vůči dešti a rychlým proschnutím. Díky vysokému podílu pevných částic se při šetrném použití materiálu dosáhne vysoké tloušťky suché vrstvy (nad 90% tloušťky mokré vrstvy).

BituBond 1K neobsahuje rozpouštědla a je ekologický.

Po proschnutí se dosáhne vysoce flexibilní, praskliny překrývající a vodotěsné základové izolace, která je odolná proti všem agresivním látkám vyskytujícím se v přírodní zemi.

BituBond 1K je testován podle části 4, 5 a 6 normy DIN 18195 (vydání 2000–08) a odpovídá platným „Zkušebním zásadám k udílení stavebně technických osvědčení o zkoušce pro živičné silnovrstvé nátěry“.

ico
Typické aplikace:
 • stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů, stěn sklepů, zdí, mostů)
 • hydroizolace proti vlhkosti
 • hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě
 • izolace balkónů a teras
ico
Výhody:
 • zvlášť rychle odolný vůči dešti a proschnutí
 • úsporná spotřeba díky vysokému podílu pevných částic a podílu sušiny
 • vysoce pružný díky vysoce kvalitnímu zušlechtění polystyrenem a plasty
 • okamžitě připraven ke zpracování
 • po proschnutí je produkt vodotěsný vůči tlakové vodě a překrývá praskliny
 • v případě plně a spojitě vyspárovaného zdiva není zapotřebí žádná vrstva omítky
 • lepí izolační desky na beton, zdivo a vytvrzené silnovrstvé nátěry
Technický list BituBond 1K ke stažení: zde.
Cementové produkty
Produkt

ImperCem

Impercem CR

ImperCem XA

Elastic 2C

Elastic 2CX

Elastic 2CH

Elastic 1C

Báze Cementová Cemento-krystalizační Krystalizační 2K polymer-cement Cementová 2K polymer-cement 1K polymer-cement
Spotřeba 2-4kg/m2 2-4kg/m2 1.5kg/m2 3-4kg/m2 1.1kg/m2/1mm 3-4kg/m2 4-5kg/m2
Styk s pitnou vodou
Počet vrstev 2 2 2 2 2 2 2
Polyuretanové produkty

Produkt

PurCote EM

PurCote P2T

PurCote 2PU

Báze Polyuretan Polyuretan Polyuretan
Spotřeba 0.7-0.8kg/m2 0.24-0.26kg/m2 0.75-2.25kg/m2
Chemická odolnost
Počet vrstev 2 2 2
Epoxidové produkty

Produkt

ResiCote F2

ResiCote AR2

Báze VŘ epoxid Epoxid
Spotřeba 0.4-0.6kg/m2 0.2-0.4kg/m2
Chemická odolnost
Počet vrstev 2 2
Speciální produkty

Produkt

ResiCote EPS

ResiCote ED

ResiCote EPF

Báze Epoxy-polysulfid Epoxy-dehet Epoxy-polyuretan
Spotřeba 0.65kg/m2 0.6-1kg/m2 1.8-2.8kg/m2
Chemická odolnost
Počet vrstev 2 2 2
Silanem modifikované produkty

Produkt

Elastic 1G

Elastic 1GT

Elastic 1AW

ResiCote NG

Báze SMP SMP SMP SMP
Spotřeba 2.4-2.8kg/m2 viz. TL 5.1-5.5kg/m2 1.5kg/m2
Chemická odolnost
Počet vrstev 2 2 2 2
Bitumenové produkty

Produkt

BituBond 2K

BituBond 1K

Báze bitumen bitumen
Spotřeba 4-7kg/m2 4-7kg/m2
Styk s pitnou vodou
Počet vrstev 2 1

Zásady aplikace

Všechny povrchy je třeba připravit před aplikací hydroizolace. Ve většině případů určuje příprava povrchu kvalitu systému. V případě hydroizolačních systémů rovněž nelze přípravu povrchu podcenit. Obvykle je nutné docílit pevného podkladu, který je nejprve vyrovnán a poté naprimerován.

Podklad musí být pevný, celistvý, bez látek, které brání správné soudržnosti, jako jsou mastnoty, oleje, separační látky nebo volné částice. V rozích je třeba instalovat konkávní fabiony.

Čištění povrchu

Všechny zbytky nátěrů, oleje z bednění nebo jakékoli další látky, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost, je nutné odstranit. Povrch musí být obnažený na svou základní strukturu, tzn. Odstranit rezidua, řasy, lišejníky atd. Může být nutné použít čištění tlakovou vodou nebo opískování povrchu.

Vyrovnání povrchu

Na minerálních podkladech lze otvory do 5mm vyrovnat pomocí ImperCem CR. Pokud je jako hydroizolace používán BituBond 2K, 2KR lze nepravidelnosti povrchu vyrovnat aplikací poškrábané vrstvy.

Všechny otvory a nerovnosti větší než 5mm je nutné vyrovnat pomocí ResiBond RM.

Trhliny v podkladu

V případě výskytu trhlin v podkladu, je nutné tyto trhliny zainjektovat vhodnou metodou. Různé způsoby injektáže trhlin jsou podrobně popsány v katalogu Injektáž trhlin.

Pohyblivé spáry je nutné izolovat zvlášť, např. pomocí PolyJoint nebo ColFlex. Aktivní průsaky je nutné utěsnit před aplikací jakékoli plošné hydroizolace. V případě cementových hydroizolací je nutné odstranit staré nátěry, výkvěty solí apod.

Primerování podkladu a druhy hydroizolačních materiálů

Hlavním cílem primárního nátěru je upevnit spojení mezi podkladem a hydroizolační vrstvou. Bez primeru by se mohla hydroizolační vrstva oddělit od pokladu. Takže primární nátěr v mnoha případech hraje zásadní roli v hydroizolačním systému.

V případě cementových hydroizolací, jako je ImperCem CR, se používá primer na bázi polymerů a silikátů SaltStop. Zatímco u bitumenových hydroizolačních materiálů lze použít primery na bázi bitumenů.

Některé primery mají další přínosné vlasnosti. Například SaltStop tvrdí podklad, redukuje kapilární činnost a redukuje pohyb solí v podkladu.

Řešení styku podlaha - stěna.

Instalace fabionu

Mnoho defektů hydroizolace se objeví ve styku stěna – podlaha. Spojují se zde dvě plochy pod úhlem 90°. Pokud se tyto plochy vůči sobě pohybují, například kvůli různým teplotním změnám, je pohyb zaměřený právě na spoj pod úhlem 90°, což způsobuje velmi vysoká napětí na hydroizolaci. Za účelem omezení těchto napětí se instaluje zaoblený fabion. Tím se napětí přenese na větší plochu a a také se výrazně sníží.

Nejvhodnějším materiálem pro instalaci fabionu je ResiBond RM – Rychletuhnoucí opravná malta s krystalizační přísadou. Délka hrany fabionu je obvykle 4–6cm. Fabion lze poté překrýt jakýmkoli hydroizolačním materiálem, včetně silnovrstých bitumenových nátěrů. Před instalací fabionu, penetrujte podklad pomocí ImperCem CR.

Aktivní průsaky

VD systém

Systém určený pro bezpečné a trvalé utěsnění tlakové vody vtékající z negativní strany.

Standardní materiály na cementové bázi potřebují delší dobu, než začnou působit. V případě aktivních průsaků se tyto materiály jednoduše odplaví. Pro tyto případy vyvinula společnost Sanax chemical construction s.r.o. VD systém se složkami VD1 Screed, VD2 Flash Powder a VD3 Sealer. VD2 Flash Powder je vysoce reaktivní prášek s extrémně krátkým nástupem doby působení. Zabraňuje toku vody během několika vteřin po nanesení přímo na prosakující povrch. VD1 Sreed je krystalizující hmota, která se aplikuje spolu s VD2 Flash Powder a VD3 Sealer pro okamžitou aktivaci. VD3 Sealer proniká hluboko do podkladu a vytváří nerozpustnou sloučeninu.

Takto blokuje póry a trvale zastavuje tok vody nepřetržitým krystalizačním procesem.

Aplikace VD systému

Vytvarujte prášek VD2 Flash Powder do tvaru pevné kuličky a vytlačte z ní vzduch. Přitiskněte kuličku na průsak, dokud není zastaven.


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Ochrana betonu
proti korozi

Ochrana betonu proti korozi

Hydroizolace z vnější strany
bitumenová báze

Sanace betonových konstrukcí. Provedení dodatečné hydroizolace z vnější strany - bitumenová báze

Hydroizolace z vnější strany
minerální báze

Sanace betonových konstrukcí. Provedení dodatečné hydroizolace z vnější strany - minerální báze