HydroizolaceSystém

Hydroizolace z pozitivní strany

S nedostatkem prostoru v metropolitních oblastech se zvyšuje počet staveb pod zemí. Suterény se používají jako levný prostor k bydlení a skladování a místa k parkování jsou umístěna pod bytovými domy nebo komerčními budovami.

Mnoho měst se nachází v blízkosti vodních ploch. Velmi často je hladina podzemní vody vysoká a hydroizolace pod zemí nebo pod hladinou podzemní vody je zásadní pro použitelnost budov. Podzemní hydroizolace je klíčová disciplína pro každého odborníka zabývajícího se hydroizolací. Asi 80% poškození ve stavbě je přímo nebo nepřímo spojeno s problémy způsobenými vlhkostí. Na druhou stranu spolehlivá ochrana proti vlhkosti může mít hodnotu menší než 5% z celkové ceny stavby. Hydroizolace nechrání pouze stavbu, ale i investice. Proto je kvalitní hydroizolace tak důležitá.

Co je to hydroizolace z pozitivní strany?

Hydroizolace suterénu z pozitivní strany znamená, že se hydroizolační materiál aplikuje na tu stranu stavby, která je nebo bude v přímém kontaktu s vodou. Příkladem hydroizolace z pozitivní strany je hydroizolace použitá na vnější (venkovní) část stěny suterénu nebo na vnitřní stěnu nádrže.Řešení Sanax pro hydroizolaci z pozitivní strany

Výběr hydroizolačního systému ovlivňuje spousta faktorů jako například vlastnosti nebo stav podkladu, staveniště nebo přírodní podmínky. Hydroizolační materiál musí být vhodný pro podklad a musí být schopný odolat podmínkám namáhání.

Pokud je podklad ohrožen trhlinami, musí mít hydroizolační materiál schopnost přemostění trhlin. Je-li podklad vlhký, musí být použity pouze materiály tolerující vlhkost. Níže v tabulce najdete přehled sortimentu hydroizolačních materiálů, které Sanax nabízí.

Hydroizolace z negativní strany

Typickým příkladem hydroizolace z negativní strany je, když voda prochází skrze zdi suterénu a hydroizolace se provádí z vnitřní strany. Hydroizolace z negativní strany obecně znamená, že se hydroizolační vrstva aplikuje ze strany stavebního dílce, která je opačná než strana v kontaktu s vodou. Hydroizolace z negativní strany je náročnější než hydroizolace z pozitivní strany, protože voda proniká skrz konstrukci k hydroizolačnímu materiálu a snaží se jej „odtrhnout“ od podkladu.

Důležité: pokud je to možné, aplikuje se hydroizolační materiál na pozitivní stranu stavby. Hydroizolace z negativní strany je nutná pouze v případě, kdy je pozitivní strana nedostupná.
Produkty

Cementové produkty
Produkt

ImperCem

Impercem CR

ImperCem XA

Elastic 2C

Elastic 2CH

Elastic 1C

Báze Cementová Cemento-krystalizační krystalizační 2K polymer-cement 2K polymer-cement 1K polymer-cement
Spotřeba 2-4kg/m2 2-4kg/m2 1.5kg/m2 3-4kg/m2 3-4kg/m2 4-5kg/m2
Styk s pitnou vodou
Počet vrstev 2 2 2 2 2 2
Speciální produkty

Produkt

ResiCote EP

ResiCote ED

ResiCote F2

Elastic 1G

PurCote EM

PurCote P2T

Báze Epoxy-uretan Epoxy-dehet VŘ epoxid SMP Polyuretan Polyuretan
Spotřeba 0.4-0.6kg/m2 0.4-0.6kg/m2 0.4-0.6kg/m2 0.4-0.6kg/m2 0.7-0.8kg/m2 0.24-0.26kg/m2
Chemická odolnost
Počet vrstev 2 2 2 2 2 2
Bitumenové produkty

Produkt

BituBond 2K

BituBond 2KR

BituBond 1K

BituCote SILO

BituCote KTW

BituCote UB

Báze bitumen bitumen bitumen bitumen bitumen bitumen
Spotřeba 4-7kg/m2 4-7kg/m2 4-7kg/m2 cca 0.4l/m2 cca 0.4l/m2 cca 0.6l/m2
Styk s pitnou vodou
Počet vrstev 2 2 1 2 2 2

Aplikační postup


Aplikace hladítkem. Aplikace válečkem. Aplikace nástřikem.

Zásady aplikace

Všechny povrchy je třeba připravit před aplikací hydroizolace. Ve většině případů určuje příprava povrchu kvalitu systému. V případě hydroizolačních systémů rovněž nelze přípravu povrchu podcenit. Obvykle je nutné docílit pevného podkladu, který je nejprve vyrovnán a poté naprimerován.

Podklad musí být pevný, celistvý, bez látek, které brání správné soudržnosti, jako jsou mastnoty, oleje, separační látky nebo volné částice. V rozích je třeba instalovat konkávní fabiony.

Čištění povrchu

Všechny zbytky nátěrů, oleje z bednění nebo jakékoli další látky, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost, je nutné odstranit. Povrch musí být obnažený na svou základní strukturu, tzn. Odstranit rezidua, řasy, lišejníky atd. Může být nutné použít čištění tlakovou vodou nebo opískování povrchu.

Vyrovnání povrchu

Na minerálních podkladech lze otvory do 5mm vyrovnat pomocí ImperCem CR. Pokud je jako hydroizolace používán BituBond 2K, 2KR lze nepravidelnosti povrchu vyrovnat aplikací poškrábané vrstvy.

Všechny otvory a nerovnosti větší než 5mm je nutné vyrovnat pomocí ResiBond RM.

Trhliny v podkladu

V případě výskytu trhlin v podkladu, je nutné tyto trhliny zainjektovat vhodnou metodou. Různé způsobu injektáže trhlin jsou podrobně popsány v katalogu Injektáž trhlin.

Pohyblivé spáry je nutné izolovat zvlášť, např. pomocí PolyJoint nebo ColFlex. Aktivní průsaky je nutné utěsnit před aplikací jakékoli plošné hydroizolace. V případě cementových hydroizolací je nutné odstranit staré nátěry, výkvěty solí apod.

Primerování podkladu a druhy hydroizolačních materiálů

Hlavním cílem primárního nátěru je upevnit spojení mezi podkladem a hydroizolační vrstvou. Bez primeru by se mohla hydroizolační vrstva oddělit od pokladu. Takže primární nátěr v mnoha případech hraje zásadní roli v hydroizolačním systému.

V případě cementových hydroizolací, jako je ImperCem CR, se používá primer na bázi polymerů a silikátů SaltStop. Zatímco u bitumenových hydroizolačních materiálů lze použít primery na bázi bitumenů.

Některé primery mají další přínosné vlasnosti. Například SaltStop tvrdí podklad, redukuje kapilární činnost a redukuje pohyb solí v podkladu.

Řešení styku podlaha - stěna. Instalace fabionu

Mnoho defektů hydroizolace se objeví ve styku stěna – podlaha. Spojují se zde dvě plochy pod úhlem 90°. Pokud se tyto plochy vůči sobě pohybují, například kvůli různým teplotním změnám, je pohyb zaměřený právě na spoj pod úhlem 90°, což způsobuje velmi vysoká napětí na hydroizolaci. Za účelem omezení těchto napětí se instaluje zaoblený fabion. Tím se napětí přenese na větší plochu a a také se výrazně sníží.

Nejvhodnějším materiálem pro instalaci fabionu je ResiBond RM – Rychletuhnoucí opravná malta s krystalizační přísadou. Délka hrany fabionu je obvykle 4 – 6 cm. Fabion lze poté překrýt jakýmkoli hydroizolačním materiálem, včetně silnovrstých bitumenových nátěrů. Před instalací fabionu, penetrujte podklad pomocí ImperCem CR.

Aktivní průsaky

VD systém

Systém určený pro bezpečné a trvalé utěsnění tlakové vody vtékající z negativní strany.

Standardní materiály na cementové bázi potřebují delší dobu, než začnou působit. V případě aktivních průsaků se tyto materiály jednoduše odplaví. Pro tyto případy vyvinula společnost Sanax Group s.r.o. VD systém se složkami VD1 Screed, VD2 Flash Powder a VD3 Sealer. VD2 Flash Powder je vysoce reaktivní prášek s extrémně krátkým nástupem doby působení. Zabraňuje toku vody během několika vteřin po nanesení přímo na prosakující povrch. VD1 Sreed je krystalizující hmota, která se aplikuje spolu s VD2 Flash Powder a VD3 Sealer pro okamžitou aktivaci. VD3 Sealer proniká hluboko do podkladu a vytváří nerozpustnou sloučeninu.

Takto blokuje póry a trvale zastavuje tok vody nepřetržitým krystalizačním procesem.

Aplikace VD systému

Vytvarujte prášek VD2 Flash Powder do tvaru pevné kuličky a vytlačte z ní vzduch. Přitiskněte kuličku na průsak, dokud není zastaven.


Aktivní průsak je okamžitě po aplikaci VD2 Flash Powder utěsněn. S vodou smíchejte tolik VD1 Sreed kolik jí může být aplikováno v průběhu deseti minut do viskózní, roztíratelné hmoty. Aplikujte hmotu na podklad pomocí pevného štětce.
Bezprostředně poté vetřete prášek VD2 Flash Powder do čerstvé, vlhké hmoty, dokud není povrch suchý. Bez čekání čistým štětcem aplikujte VD3 Sealer. Ihned poté a pak opět po cca 30 minutách opakujte krok 1 (VD1 Sreed). Maximální celková tloušťka by měla být méně než 4mm.

Detaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a JPG.


Ochrana betonu proti korozi

Sanace betonových konstrukcí
Provedení dodatečné hydroizolace z vnější strany
bitumenová báze


PDF JPG PDF JPG
Sanace betonových konstrukcí
Provedení dodatečné hydroizolace z vnější strany
minerální báze


PDF JPG

Ke stažení


Reference