Hydroizolace vzlínající vlhkosti


Horizontální bariéra tlakovou injektáží s WTA omítkami

Vzlínající vlhkost ve zdivu v průběhu delší doby může způsobit významné škody. Předzvěst těchto poškození jsou výkvěty solí, odlupování omítky, vlhké tapety a vytváření plísní, které mohou být zdraví škodlivé. Horizontální bariéra zastavuje vzlínající vlhkost jak nových, tak stávajících budovách.

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr

Rychlé a efektivní. Aplikace horizontální bariéry tlakovou injektáží. Pokud je to možné, zajistěte, aby stěna byla bez trhlin a dutin, poté může být provedena tlaková injektáž. Trhliny a dutiny, které se objeví během vrtání, mohou být vyplněny ResiGrout HF Injekt. Po naplnění se musí znovu vyvrtat otvor.

Vhodná injektážní kapalina pro tento druh aplikace je ResiInjekt SI,VS, ME, DI. Použitý typ závisí na vlhkosti zdiva. Injektážní kapalina se do zdiva dostane pomocí injektážní pumpy InjektPump IP1 přes injektážní pakry PK.

V případech, kdy je způsobeno poškození vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí. Po instalaci horizontální bariéry se musí aplikovat sanační malta. Opravná malta je paropropustná. Sůl, která zůstává ve zdi, je absorbována opravnou omítkou, a tak nedochází k výkvětu soli na povrchu a je tak zabráněno poškození omítky nebo malby.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí SanaBond Postřik, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Pro vyrovnání povrchu se použije SanaBond Podklad, která vyrovná případné nerovnosti. Na vyrovnaný povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Jádro. Jako ukončení povrchu použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Horizontální bariéra tlakovou injektáží a Mono omítkou

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Sanační omítka
 3. Ochranný nátěr

Rychlé a efektivní. Aplikace horizontální bariéry tlakovou injektáží. Pokud je to možné, zajistěte, aby stěna byla bez trhlin a dutin, poté může být provedena tlaková injektáž. Trhliny a dutiny, které se objeví během vrtání, mohou být vyplněny ResiGrout HF Injekt. Po naplnění se musí znovu vyvrtat otvor.

Vhodná injektážní kapalina pro tento druh aplikace je ResiInjekt SI,VS, ME, DI. Použitý typ závisí na vlhkosti zdiva. Injektážní kapalina se do zdiva dostane pomocí injektážní pumpy InjektPump IP1 přes injektážní pakry PK.

V případech, kdy je způsobeno poškození vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí. Po instalaci horizontální bariéry se musí aplikovat sanační malta. Opravná malta je paropropustná a hydrofóbní. Sůl, která zůstává ve zdi, je absorbována opravnou omítkou, a tak nedochází k výkvětu soli na povrchu a je tak zabráněno poškození omítky nebo malby.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí naředěné SanaBond Mono, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Na povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Mono. Jako ukončení povrchu, můžeme SanaBond Mono zatočit. V případě, že je na povrch kladen větší důraz na jemnost použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech, popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Horizontální bariéra bez tlakové injektáže

 1. Horizontální bariéra
1 2 3 4 5 6 7
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr

Nejjednodušší a nejvíce úspěšný Sanax systém na instalaci horizontální bariéry ve stávajících zdech je beztlaková injektáž – ResiInjekt Cream. Je to krémová hmota, která proniká i do nejmenších kapilár stavebního materiálu, zastaví trvale vzlínání a má hydrofobní účinek.

Otvory se vrtají v pravidelných vzdálenostech v závislosti na tloušťce stěny.

ResiInjekt Cream je injektován bez tlaku do zdi pomocí aplikačních nástrojů. Beztlakový systém využívá stejnou kapilární akci, která je příčinou vzlínající vlhkosti. Čímž je vzlínající vlhkost zastavena za pomoci její příčiny.

Velkou výhodou je to, že se materiál neztrácí v prasklinách ani dutinách. Před aplikací musí být provedena analýza obsahu vlhkosti a obsahu soli. V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první vrstva se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí SanaBond Postřik, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Pro vyrovnání povrchu se použije SanaBond Podklad, která vyrovná případné nerovnosti. Na vyrovnaný povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Jádro. Jako ukončení povrchu použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Sanace zdiva sanačními omítkami

V případě lehce vlhkého zdiva, a kde není požadována horizontální bariéra, se provede sanace vlhkého zdiva pomocí sanačních omítek.

Sanační omítky vícevrstvé

1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr

V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí SanaBond Postřik, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Pro vyrovnání povrchu se použije SanaBond Podklad, která vyrovná případné nerovnosti. Na vyrovnaný povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Jádro. Jako ukončení povrchu použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.

Sanační omítky jednovrstvé

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Sanační malta
 3. Ochranný nátěr

V případech lehce vlhkého zdiva, a kde není požadována horizonální bariéra, se provede sanace vlhkého zdiva pomocí sanačních omítek.

V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí naředěné SanaBond Mono, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Na povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Mono. Jako ukončení povrchu, můžeme SanaBond Mono zatočit. V případě, že je na povrch kladen větší důraz na jemnost použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.