Pracovní spoje


Vlhké spáry

1 2 3
  1. Těsnící hmota
  2. Injektážní pumpa
  3. Příslušenství
    1. Pakr Special
    2. Pakr AL 1G
    3. InjektHose

Hydroizolace spár, které jsou vystavené vodě, aktivním průsakům nebo dokonce tlakové vodě, je náročná, protože běžné těsnící materiály nedrží na vlhkém podkladu. PurGel nebo Gelacryl Superflex AR se aplikuje tlakovou injektáží do spáry, staré těsnící tmely obvykle nemusí být odstraněny. PurGel, Gelacryl Superflex AR reaguje s vodou a vytváří elastický hydroizolační materiál. Dokonce i tekoucí voda může být touto metodou zastavena.

Protože dodatečné těsnění a hydroizolace konstrukčních spár vyžaduje zkušenosti a liší se případ od případu, měla by tato problematika být vždy důkladně analyzována. Pro další informace nás prosím kontaktujte.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.