seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Pracovní spoje


Vlhké dilatační spáry

1 2 3
  1. Těsnící hmota
  2. Injektážní pumpa
  3. Příslušenství
    1. Pakr AL 1G
    2. InjektHose
    3. Pakr AL 2G