Těsnění mokrých dilatačních spár


Systém

Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré. Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Z tohoto důvodu tyto systémy používáme pouze pro suché dilatační spáry.

Dilatační mokré spáry jsou ty, na které působí přítomnost vody. Z tohoto důvodu, může docházet k nežádoucím důsledkům, jmenujme alespoň korozi výztuže, poškození konstrukce. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém těsnění mokrých dilatačních spár pomocí akrylátových gelů.


Požadavky na těsnící systém

Systémy pro dodatečné utěsnění mokrých dilatačních spár musí splňovat tyto vlastnosti:

 1. dostatečnou pružnost
 2. výbornou přilnavost na vlhký podklad
 3. mrazuvzdornost
 4. nízkou hodnotu bodu skelného přechodu

Konstrukcemi, kde je třeba vyřešit dilatační spáry jsou nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – i konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením. Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti opravené spáry otázkou jedné zimy.


Mokré dilatační spáry

Na základě specifikovaných požadavků byl vyvinut více komponentní polyakrylátový injektážní systém s názvem G.A.S.F.A.R, který seskládá z těchto jednotlivých produktů:


Produkty

Gelacryl Superflex AR

Gelacryl Superflex AR je dvou složkový polyakrylátový gel.

Složka A – Gelacryl SuperFlex je polyakrylátová pryskyřice + katalyzátor TE 300

Složka B – Gelacryl AR2 je polymerová směs + aktivátor SP 200

Dvě složky jsou injektovány dvousložkovou pumpou s dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, Gelacryl Superflex AR vytvoří pružný, vysoce elastický gel.

Typické aplikace:
 • injektáž trhlin a spár v betonu podle EN1504–5 (S) dohromady s Gelacrylem AR2 a SP200
 • speciální opravy průsaků
 • preventivní hydroizolace staveb
 • kontrola vody během tunelových operací
 • vyplňování zálivkou
 • hydroizolace staveb pod úrovní země, v betonu nebo ve zdivu (sklepy, podzemní parkoviště)
 • hydroizolace trhlin v betonu a ve skalních útvarech
 • hydroizolace tunelových segmentů
 • hydroizolace tunelových vyložení
 • dilatační spáry s malou dilatací

PurGel

PurGel je dvousložkový, vodou aktivovaný gel. V závislosti na množství přidané vody vytváří vysoce elastickou hydroizolační hmotu, resp. pěnový hydrogel. Materiál je nutné vzhledem ke krátké reakční době aplikovat pomocí dvousložkové směšovací pumpy v poměru PurGel:voda = 1:4.

Typické aplikace:
 • externí hydroizolace základů pod úrovní země
 • plošná injektáž vysoce porézních stavebních materiálů
 • injektáž spár a trhlin ve stavebních materiálech
 • utěsňování dutin
 • utěsňování potrubních spojů a průchodek
 • utěsňování spár ve zdivu, betonu a půdě

Reinforcement Foam

Reinforcement Foam je černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení pryskyřic Gelacryl Superflex AR.

 • Jednoduchá na použití a instalaci
 • Může být nařezaná na dané velikosti přímo na stavbě
 • Velmi vysoká prostupnost pro pryskyřice Gelacryl Superflex AR

Rozměry: šířka 4cm x výška 5cm x délka 100cm

Typické aplikace:
 • vyztužení pryskyřic Gelacryl AR při plnění kaveren a pohyblivých spojů

PurMastic

PurMastic je jednosložkový polyuretanový tmel a lepidlo, který může být použit jako trvanlivý, pružný tmel nebo pro slepení většiny stavebních materiálů. PurMastic tvrdne ve vlhkém prostředí a zůstává trvale pružný.

Typické aplikace:
 • vyplňování spár mezi stavebními prvky
 • utěsňování spár mezi dlaždicemi
 • utěsňování drážek a okrajů trubek a kanálů
 • pružné spojení spár
 • spojení lehkých stavebních částí
 • vyplňování trhlin a štěrbin

Těsnící šnůra

Těsnící šnůra je šedá šňůra, která je vyrobena z polyetylenové pěny s uzavřenými póry. Pružnost tohoto materiálu umožňuje jeho použití jako podložka a vymezení pro těsnící tmel a zálivky. Jeho nepřilnavý povrch umožňuje snadné roztečení těsnící hmoty.

Rozměr: Ø 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70mm, délka dle dilatační spáry

Typické aplikace:
 • dimenzování spár v betonových konstrukcích
 • dimenzování spár v keramických dlaždicích nebo v dlažbě z přírodního kamene

InjektPump AG

Pneumatická, nerezová injektážní pumpa pro injektáž dvousložkových produktů v poměru 1:1, určená zejména pro akrylátové injektáže. Pumpa je doplněná samostatnou vyplachovací pumpou pro čištění.

Pumpa InjektPump AG je vybavena jediným vzduchovým motorem, který pohání oba písty. Toto uspořádání pumpy zabraňuje možným chybám při směšování obou složek injektovaného produktu. Pumpa poskytuje tlak do 220 bar.

Typické aplikace:
 • injektování dvousložkových akrylátových gelů
 • injektování dvousložkových polyuretanových, příp. dalších typů pryskyřic

InjektPump PGP

InjektPump PGP je pneumatické injektážní zařízení s plynule nastavitelným poměrem míchání pro aplikaci PU gelů. Pumpa může pracovat pod tlakem až do 128 barů.

Typické aplikace:
 • injektování dvousložkových polyuretanových gelů a pryskyřic s plynule nastavitelným mísícím poměrem 1:1 až 1:10

Prosakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se také vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – princip tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy. Ale ani to není vždy dostačující a průsaky se mohou objevit.


Aplikační postup

Předpokladem pro utěsnění dilatační spáry G.A.S.F.A.R systémem jsou pevné a nedrobivé boky spáry, které je nutno zbavit všech nečistot, volných částic a zbytků po použitých tmelech. Důležitou podmínkou je vlhký povrch spáry, který zlepšuje přilnavost gelu. Ze spáry však nesmí vytékat voda. V takovém případě je potřeba přítoky zastavit injektáží pomocí materiálů, které okamžitě zastaví vodu.


 1. Jako první se do spáry vtlačí Těsnící šnůra, a to do takové hloubky, aby mezi spárovým pásem a šňůrou zůstal prostor pro gel a výztužnou mřížku do hloubky cca 12cm
 2. Vložíme spodní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 3. Na výztužnou mřížku vložíme injektážní hadičku, která nám zajistí dopravu těsnící hmoty po celé délce dilatační spáry
 4. Vložíme vrchní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 5. Namontujeme těsnící bednění, takové, které nám zároveň těsní dilatační spáru a svým profilem vymezí prostor dilatační spáry pro její následné vytmelení. Podle zvolených délek musíme v bednění udělat vždy dva otvory pro injektážní hadičku,která je z jedné strany utěsněná a na druém konci je upevněn injektážní ventil, který nám umožňuje dopravu injektážní hmoty z hadice injekttážní pumpy do injektážní hadičky.
 6. Provedeme vlastní injektáž.
 7. Odstraníme těsnící bednění a dilatační spáru ukončíme vytmelením pružným tmelem PurMastic.


Ukázky aplikace
Zkoušky

Laboratorní zprávy:

Detaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Sanace betonových konstrukcí - 1

Sanace betonových konstrukcí - 2

PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 2


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 3


PDF DWG JPG PDF DWG JPG


Závěr

G.A.S.F.A.R systém je schopen nejen utěsnit prosakující dilatační spáru v její hloubce, ale také zamezit přístupu vody do konstrukce. Konstrukci tak ochrání před nežádoucími účinky přítomnosti vody – korozí, poškozením vlivem mrazu, atd. Vlastnosti použitých materiálů – pružnost a mrazuvzdornost – zaručují trvanlivost tohoto systému, který je možno použít pro těsnění dilatačních spár jak u starých konstrukcí, tak i u novostaveb.Ke stažení


Reference