seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré. Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Z tohoto důvodu tyto systémy používáme pouze pro suché dilatační spáry.

Dilatační mokré spáry jsou ty, na které působí přítomnost vody. Z tohoto důvodu, může docházet k nežádoucím důsledkům, jmenujme alespoň korozi výztuže, poškození konstrukce. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém těsnění mokrých dilatačních spár pomocí akrylátových gelů.

Požadavky na těsnící systém

Systémy pro dodatečné utěsnění mokrých dilatačních spár musí splňovat tyto vlastnosti:

 • dostatečnou pružnost
 • výbornou přilnavost na vlhký podklad
 • mrazuvzdornost
 • nízkou hodnotu bodu skelného přechodu

Konstrukcemi, kde je třeba vyřešit dilatační spáry jsou nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – i konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením. Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti opravené spáry otázkou jedné zimy.

Mokré dilatační spáry

Na základě specifikovaných požadavků byl vyvinut více komponentní polyakrylátový injektážní systém s názvem G.A.S.F.A.R, který se skládá z těchto jednotlivých produktů:

 • Gelacryl Superflex AR - těsnící polyakrylátová výplň dilatační spáry
 • Reinforcement Foam - černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení polyakrylátových pryskyřic
 • PurMastic - jednosložkový, pružný, spárový tmel na polyuretanové bázi
 • Těsnící šňůra - polyethylenová pěnová šňůra pro dilatační spáry

Gelacryl Superflex AR

Gelacryl Superflex AR je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující 2 složky:

složka A je polyakrylátová pryskyřice,

složka B je polymerová směs.

Obě složky jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, vytvoří Gelacryl Superflex AR vysoce elastický, trvale pružný gel.

Díky mimořádně nízké viskozitě a nízkému povrchovému napětí proniká Gelacryl Superflex AR do trhlin snadněji než voda.

Katalyzátor: TE 300

Aktivátor: SP 200

ico
Typické aplikace:
 • injektáž trhlin a spár v betonu podle EN1504–5 (S) dohromady s Gelacrylem AR2 a SP200
 • speciální opravy průsaků
 • preventivní hydroizolace staveb
 • kontrola vody během tunelových operací
 • vyplňování zálivkou
 • hydroizolace staveb pod úrovní země, v betonu nebo ve zdivu (sklepy, podzemní parkoviště)
 • hydroizolace trhlin v betonu a ve skalních útvarech
 • hydroizolace tunelových segmentů
 • hydroizolace tunelových vyložení
 • dilatační spáry s malou dilatací
ico
Výhody:
 • injektáž pumpou se dvěma písty v poměru 1 : 1
 • výjimečně nízká viskozita nízká viskozita zajišťuje snadné pronikání do trhlin šíře 0.1mm
 • vynikající přídržnost k betonu
 • nepůsobí korozivně na okolní prostředí
 • Gelacryl Superflex AR nepotřebuje stálý styk s vodou
 • velká následná roztažnost při styku s vodou
 • velmi dobrá chemická odolnost vůči většině kyselin, zásad a mikroorganismů
 • může být používán v teplotním rozmezí od +5 °C do +70 °C
 • netoxická polyakrylátová pryskyřice, bez obsahu akrylamidů
Technický list Gelacryl Superflex AR ke stažení: zde.

Reinforcement Foam

Reinforcement Foam je černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení pryskyřic Gelacryl Superflex AR při plnění kaveren nebo pohyblivých spojů.

Šířka: 4cm

Výška: 5cm

Délka: 100cm

ico
Typické aplikace:
 • vyztužení pryskyřic Gelacryl AR při plnění kaveren a pohyblivých spojů
ico
Výhody:
 • jednoduchá na použití a instalaci
 • může být nařezána na dané velikosti přímo na stavbě
 • velmi vysoká prostupnost pro pryskyřice Gelacryl Superflex AR
Technický list Reinforcement Foam ke stažení: zde.

PurMastic

PurMastic je jednosložkový polyuretanový tmel a lepidlo, který může být použit jako trvanlivý, pružný tmel, nebo jako lepidlo pro slepení většiny stavebních materiálů. PurMastic se vyznačuje jednoduchou aplikací a vykazuje skvělou přilnavost k suchým a při použití vhodného primárního nátěru i k mírně vlhkým podkladům.

ico
Typické aplikace:
 • vyplňování spár mezi stavebními prvky
 • utěsňování spár mezi dlaždicemi
 • utěsňování drážek a okrajů trubek a kanálůutěsňování drážek a okrajů trubek a kanálů
 • pružné spojení spár
 • spojení lehkých stavebních částí
 • vyplňování trhlin a štěrbin
ico
Výhody:
 • skvělá přilnavost k většině stavebních materiálů
 • zůstává trvale pružný i po vytvrzení
 • dobrá chemická odolnost
 • jednosložkový výrobek, jednoduchá aplikace
 • rychlé tuhnutí a vytvrzen
 • možnost překrytí nátěry
 • neprověšuje se při vertikálních aplikacích a při aplikacích nad hlavou
 • trvanlivost pod vodou
Technický list PurMastic ke stažení: zde.

Těsnící šnůra

Těsnící šnůra je vyrobena z polyetylenové pěny s uzavřenými póry. Pružnost tohoto materiálu umožňuje jeho použití jako podložka a vymezení pro těsnící tmel a zálivky. Jeho nepřilnavý povrch umožňuje snadné roztečení těsnící hmoty.

Průměry: 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50mm

ico
Výhody:
 • jednoduchá na použití a instalaci
 • může být nařezána na příslušné velikosti přímo na stavbě
 • několik průměrů v nabídce
 • nepohlcuje vodu
 • stabilní vlastnosti
 • dobrá chemická odolnost
 • vynikající ohebnost a trvalá pružnost
 • recyklovatelná, nezatěžuje životní prostředí, vyrobena bez použití freonu
Těsnící šnůra Těsnící šnůra
ico
Typické aplikace:
 • dimenzování spár v betonových konstrukcích
 • dimenzování spár v keramických dlaždicích nebo v dlažbě z přírodního kamene
Technický list Těsnící šnůra ke stažení: zde.

InjektPump AG

InjektPump AG je nerezová injektážní pumpa s pneumatickým pohonem určená pro injektáž dvousložkových produktů, zejména akrylátových gelů nebo dvousložkových polyuretanových injektážních hmot. Pumpa je doplněná samostatnou vyplachovací pumpou pro čištění.

Pumpa InjektPump AG je vybavena jediným vzduchovým motorem, který pohání oba písty. Toto uspořádání pumpy zabraňuje možným chybám při směšování obou složek injektovaného produktu.

Pumpa poskytuje tlak do 220 bar.

ico
Typické aplikace:
 • injektování dvousložkových akrylátových gelů
 • injektování dvousložkových polyuretanových, příp. dalších typů pryskyřic
ico
Výhody:
 • ideální pro zpracování akrylátových gelů, i pro typy s velmi krátkými reakčními časy (open time - čas mezi nanesením a slepením)
 • jednoduchá údržba
 • rychle se uvolňující upínací systém pro vysokotlaké hadice
 • vysokotlaké hadice nemohou být zaměněny díky rozdílu v upínací spojce
 • filtry na konci nasávací hadice zabraňují ucpávání
 • nízká hmotnost - pumpa a hadice dohromady váží pouze 42kg
 • vyrobena z korozivzdorné oceli (nerezu)
 • všechny hadice jsou vyrobeny z nestatického Teflonu
 • díky směšovacímu poměru 1:1 jsou vyloučeny chyby při směšování, oba písty jsou poháněny stejným vzdušným motorem
Technický list InjektPump AG ke stažení: zde.

Prosakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se také vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – princip tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy. Ale ani to není vždy dostačující a průsaky se mohou objevit.

Předpokladem pro utěsnění dilatační spáry G.A.S.F.A.R systémem jsou pevné a nedrobivé boky spáry, které je nutno zbavit všech nečistot, volných částic a zbytků po použitých tmelech. Důležitou podmínkou je vlhký povrch spáry, který zlepšuje přilnavost gelu. Ze spáry však nesmí vytékat voda. V takovém případě je potřeba přítoky zastavit injektáží pomocí materiálů, které okamžitě zastaví vodu.

 1. Jako první se do spáry vtlačí Těsnící šnůra, a to do takové hloubky, aby mezi spárovým pásem a šňůrou zůstal prostor pro gel a výztužnou mřížku do hloubky cca 12cm
 2. Vložíme spodní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 3. Na výztužnou mřížku vložíme injektážní hadičku, která nám zajistí dopravu těsnící hmoty po celé délce dilatační spáry
 4. Vložíme vrchní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 5. Namontujeme těsnící bednění, takové, které nám zároveň těsní dilatační spáru a svým profilem vymezí prostor dilatační spáry pro její následné vytmelení. Podle zvolených délek musíme v bednění udělat vždy dva otvory pro injektážní hadičku,která je z jedné strany utěsněná a na druém konci je upevněn injektážní ventil, který nám umožňuje dopravu injektážní hmoty z hadice injekttážní pumpy do injektážní hadičky.
 6. Provedeme vlastní injektáž.
 7. Odstraníme těsnící bednění a dilatační spáru ukončíme vytmelením pružným tmelem PurMastic.
ico

Ukázky aplikace


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry

Sanace betonových konstrukcí - - řešení dilatační spáry

Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 2

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry 2

Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 3

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry 3

Závěr

G.A.S.F.A.R systém je schopen nejen utěsnit prosakující dilatační spáru v její hloubce, ale také zamezit přístupu vody do konstrukce. Konstrukci tak ochrání před nežádoucími účinky přítomnosti vody – korozí, poškozením vlivem mrazu, atd. Vlastnosti použitých materiálů – pružnost a mrazuvzdornost – zaručují trvanlivost tohoto systému, který je možno použít pro těsnění dilatačních spár jak u starých konstrukcí, tak i u novostaveb.