Hydroizolace podlah


Hydroizolace základové desky

1 2 2 3 3 4 5 6
  1. Penetrační nátěr
  2. Hydroizolační vrstva
  3. Výztužná mřížka
  4. Kluzná plocha
  5. Fabion

    Alternativa

  6. Ochrana izolace
    • Nopová fólie

Kompletní hydroizolační systém v novostavbách zahrnuje hydroizolaci základové desky. V porovnání s aplikací hydroizolace na horním povrchu základové desky, instalace hydroizolační vrstvy pod základovou desku udržuje desku suchou a beton dosahuje lepších tepelně-technických vlastností. Zároveň je konstrukce chráněna proti působení agresivní podzemní vody.

Jako první nátěr se nanáší SaltStop na čistý a pevný podklad. SaltStop je standardní nátěr, který zafixuje existující soli v substrátu, zpevňuje podklad a poskytuje lepší pouto mezi hydroizolací a podkladem.

Hlavní vrstvou systému je hydroizolace tvořená BituBond 2K, která se nanáší ve dvou vrstvách. Reinforcement Mesh je výztužná mřížka vložená buď do první čerstvé vrstvy, nebo je obecně doporučováno vložit mřížku mezi vrstvy, protože umožňuje snadnou kontrolu tloušťky nátěru a přenáší síly a napětí od užívání konstrukce.

Před vylitím podkladní desky nainstalujte PE fólii ve dvou vrstvách, aby působila jako kluzná vrstva mezi hydroizolačním materiálem a betonem. Hydroizolační vrstva musí být chráněna, např. vrstvou nevyztuženého betonu. Vertikální hydroizolace je připojena k hydroizolační vrstvě pod základovou deskou. Pomocí BituHran vytvoříme náběhovou hranu.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.