seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace vnějších stěn


Bitumenová báze

 1. Vyrovnání podkladu
 2. Těsnění potrubí
 3. Penetrační nátěr
 4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Vytvoření fabionu
 2. Hydroizolace
 3. Tepelná izolace

  Extrudovaný polystyren, lepení pomocí

 4. Ochrana izolace
  • Nopová fólie


Minerální báze

 1. Základní nátěr
 2. Spojovací můstek

  Aplikace „živé do živého“

 3. Vyrovnání podkladu
 4. První hydroizolační vrstva
 1. Fabion
 2. Druhá hydroizolační vrstva
 3. Tepelná izolace
  • Extrudovaný polystyren a geotextílie
 4. Ochrana izolace
  • Nopová fólie
 5. Těsnění potrubí


Rubová injektáž

1 2 3
 1. Injektážní pumpa
 2. Injektážní pakr
 3. Hydroizolace