Hydroizolace vnějších stěn


Bitumenová báze

 1. Vyrovnání podkladu
 2. Těsnění potrubí
 3. Penetrační nátěr
 4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Vytvoření fabionu
 2. Hydroizolace
 3. Tepelná izolace
  • „Extrudovaný polystyren a geotextílie“
 4. Ochrana izolace
  • „Nopová fólie“

Vlhký suterén nemůže být plně využit a může ohrozit stavební konstrukci. Nabízíme různé metody pro trvalé zabezpečení vodě-odolnosti suterénu:

 • z vnější strany silnovrstvým nátěrem
 • modifikovaným polymerem
 • minerálním těsnícím nátěrem

Čímž je ošetřená celá vnější stěna před pronikáním vody.

V případě oprav může být vnější hydroizolace instalována i z interiéru. Tato metoda se nazývá „rubová injektáž“.


Použití bitumenových produktů náleží ke standardnímu řešení pro pozitivní stranu hydroizolace suterénu. Tento systém je aplikován ve formě stěrky a je tudíž beze spár. Je jednoduchý a bezpečný při použití a má vlastnosti na překlenutí trhlin.

Na čistý, pevný,stabilní, bezsádrový minerální podklad se aplikuje primer BituPrimer PE.

Součástí správné aplikace je vytvoření náběhového fabionu mezi stěnou a podlahou pomocí tří hrané bitumenové pásky BituHran.

Vlastní plošná hydroizolace se vytvoří pomocí BituBond 2K (BituBond 1K, BituBond 2KR), který se aplikuje ve dvou vrstvách. Přidání výztužné mřížky se doporučuje do všech tenkovrstvých tmelů a všech aplikací. To umožňuje lepší kontrolu tloušťky nátěru a bezpečně přenáší napětí v hydroizolaci.

Před zásypem se musí hydroizolace ochránit před mechanickým poškozením pomocí nopové fólie.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Minerální báze

 1. Vyrovnání podkladu
 2. Těsnění potrubí
 3. Penetrační nátěr
 4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Vytvoření fabionu
 2. Hydroizolace

  Nepružná

  Pružná

  Výstužná mřížka

 3. Tepelná izolace
  • Extrudovaný polystyren a geotextílie
 4. Ochrana izolace
  • Nopová fólie

Minerální těsnící nátěry jsou obzvláště masivní hydroizolační systém s extrémně dobrou přilnavostí k minerálnímu povrchu. Nejsou negativně ovlivněny vlhkým povrchem a stávají se nedílnou součástí nosné konstrukce budovy, na kterou byly použity.

Minerální těsnící nátěry mají pastovou formu a jsou aplikovány beze spár jako hydroizolační stavební prvek. Jsou jednoduché a bezpečné při aplikaci a mohou být instalovány jako systém rigidní nebo na překlenutí trhlin.

Na čistý, pevný, stabilní, bezsádrový minerální podklad aplikujte SaltStop jako primer. To zvýší přídržnost nátěru k podkladu.

Součástí správné aplikace je vytvoření náběhového fabionu mezi stěnou a podlahou pomocí malty ResiBond RM, pod kterou použijeme jako preventivní zvýšenou ochranu ImperCem CR.

Vlastní plošná hydroizolace je vytvořena pomocí Elastic 2C nebo Elastic 1C ve dvou vrstvách pro aplikace, kde se vyžaduje od nátěru pružnost.

Pro nepružné aplikace použijeme ImperCem CR s krystalizační přísadou nebo síranovzdorný ImperCem SV.

Před zásypem se musí hydroizolace ochránit před mechanickým poškozením pomocí nopové fólie.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Rubová injektáž

1 2 3
 1. Injektážní pumpa
 2. Injektážní pakr
 3. Hydroizolace

Proč provádět hydroizolaci suterénu z interiéru? V případě sanace není vždy možné odkrýt obvodové stěny výkopem. Nejčastěji se tak stává v případech, že přízemní část objektu je půdorysně větší než suterénní, nebo může být v prostoru potřebného výkopu vysoká doprava, nebo jsou náklady na výkop příliš vysoké.

V těchto případech nejdříve přichází v úvahu nejprve vnitřní hydroizolace (negativní strana), ale u některých budov, jakou jsou historické budovy nebo budovy se speciálními architektonickými požadavky, toto není vhodné. Také může být požadavek na ochranu konstrukce proti působení podzemní vody.

Pokud tedy není možné provést izolaci z výkopu ani v interiéru, zbývá varianta rubové injektáže pomocí akrylátových a polyuretanových gelů PurGel a AkryGel. Pryskyřice je injektována skrz zeď z interiéru do zeminy. Pryskyřice reaguje s vodou a váže se, což vede k vytvoření elastické a stabilní hydroizolace. Injektáž je prováděna speciální dvoukomponentní pumpou. Injektážní materiál je rozptýlený (dispergovaný) na venkovní stěnu a v krátkém čase reaguje na vodu.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.