seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Pracovní spoje


Utěsnění spár na minerálním nebo kovovém povrchu

2 1 3a 3b
 1. Penetrace
 2. Vymezovací provazec
 3. Těsnící tmel
  1. Horizontální a vertikální aplikace
  2. Vertikální aplikace


Vlhké dilatační spáry

1 2 3
 1. Těsnící hmota
 2. Injektážní pumpa
 3. Příslušenství
  1. Pakr AL 1G
  2. InjektHose
  3. Pakr AL 2G


Dilatační spáry s velkým pohybem

 1. Těsnící páska
 2. Epoxiodové lepidlo


Pohyblivé spáry chemicky odolné

1 2
 1. Očištěný beton
 2. SanaxFlex systém

  Primární nátěr

  Pružný tmel s výztužnou mřížkou