Pracovní spoje


Utěsnění spár na minerálním nebo kovovém povrchu

1 2
 1. Primer
 2. Vymezovací provazec
 3. Těsnící tmel
  1. Horizontální a vertikální aplikace
  2. Vertikální aplikace

Konstrukční prvky jsou často vystaveny pohybům způsobeným tepelnými nebo objemovými změnami. Je požadována trvalá a elastická hydroizolace konstrukčních spár.

PolyJoint PSV, PolyJoint PSH je osvědčený tmel, odolný vůči mechanickému namáhání, UV záření a stárnutí. PolyJoint PSV a PolyJoint PSH je navíc odolný vůči agresivním chemikáliím.

Pro použití běžných spár se používá polyuretanový tmel PurMastic.

Důležité pro trvalou hydroizolaci konstrukčních prvků není pouze aplikace trvanlivého materiálu, je také důležité trvalé připojení k bokům spáry. Podklad musí být stabilní, čistý a suchý a bez lepících inhibitujících látek. Podklad se připravuje pomocí PurPrimer P.

Optimální absorpce napětí je garantována, když se tmel instaluje pouze na protilehlé stěny spáry. To dovoluje materiálu expandovat přes konstrukční spáru. Chcete-li oddělit těsnící spáru od spodní části, aplikujte obvyklý PE kruhový provazec FlexFoam do spáry před aplikací materiálu. K zabránění poškození způsobeným napětím se aplikuje těsnící tmel v tloušťce v závislosti na rozměrech spáry. Podíl aplikovaného tmelu by měl být 1:1 až 1:2 (výška:šířce spáry).

Pro použití na zemědělské betonové konstrukce se používá PolyJoint PSV a PolyJoint PSH.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Vlhké spáry

1 2 3
 1. Těsnící hmota
 2. Injektážní pumpa
 3. Příslušenství
  1. Pakr Special
  2. Pakr AL 1G
  3. InjektHose

Hydroizolace spár, které jsou vystavené vodě, aktivním průsakům nebo dokonce tlakové vodě, je náročná, protože běžné těsnící materiály nedrží na vlhkém podkladu. PurGel nebo Gelacryl Superflex AR se aplikuje tlakovou injektáží do spáry, staré těsnící tmely obvykle nemusí být odstraněny. PurGel, Gelacryl Superflex AR reaguje s vodou a vytváří elastický hydroizolační materiál. Dokonce i tekoucí voda může být touto metodou zastavena.

Protože dodatečné těsnění a hydroizolace konstrukčních spár vyžaduje zkušenosti a liší se případ od případu, měla by tato problematika být vždy důkladně analyzována. Pro další informace nás prosím kontaktujte.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Dilatační spáry

1 2
 1. Těsnící páska
 2. Epoxiodové lepidlo

Konstrukční spáry širší než 35mm se hydroizolují pomocí ColFlex. Lepidlo CarboResin se aplikuje na stabilní a připravený podklad. ColFlex páska je spojena s oběma stranami spáry první vrstvou lepidla. Po té je těsnící páska vložena do druhé vrstvy lepidla CarboResin.

Lepidlo má excelentní přilnavost k betonu a ke ColFlex pásce. ColFlex pásky jsou elastické.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Pohyblivé chemicky odolné

1 2
 1. Beton

  Očištěný

 2. SanaxFlex systém

  Primární nátěr

  Pružný tmel

  Výztužná mřížka

Často je technicky obtížné utěsnit spáry, ve kterých dochází k velkým pohybům, a opravit staré, bitumeny utěsněné, spáry tradičními způsoby. Přemosťující spoje nabízí řešení. Přemosťující spoj je přesahující těsnící pás, který se aplikuje na beton. Těsnící pás je vyztužený výztužnou mřížkou.

Přemosťující spoj má podobu velmi pružného membránového utěsnění.


SanaxFlex systém BHM:

SanaxFlex BHM se používá pro utěsnění spár, které jsou vystaveny působení látek biologického původu, přítomných např. při kompostovacích procesech a ve hnojivu. Základní materiál systému je PolyJoint BHM, který je odolný vůči těmto specifickým látkám v kombinaci s vyššími teplotami.


SanaxFlex BHM je mechanicky odolný a používá se v následujících místech se speciálními požadavky:

 • Biostanice
 • Kompostovací místa
 • Nádrže čistíren odpadních vod
 • Sklady s hnojivem
 • Sklady s organickým odpadem
 • Usazovací jímky
 • Různé zemědělské objekty

Maximální povolená deformace spáry SanaxFlex BHM je 10%.

PolyJoint BHM – silanem modifikovaný polymer, chemicky odolný vůči pH > 4
PolyJoint BHC – silanem modifikovaný polymer, chemicky odolný odolný vůči pH < 4


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.