seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

PurInjekt SF

Dvousložková, polyuretanová, injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při styku s vodou a pro pružné, nepěnivé utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
108040705 20 kg (18 ltr) cena pouze na dotaz

PurInjekt SF je dvousložková, bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice určená pro injektáž a vyplnění mokrých, vlhkých a suchých trhlin a dutin ve zděných a betonových konstrukcích. V případě, že se dostane do kontaktu s vodou, vytváří rychle vysoce elastickou těsnicí pěnu. V suchých podmínkách se chová jako 2K polyuretanová injektáž a zreaguje do pevné, pružné sloučeniny trvale utěsňující trhliny nebo dutiny.

PurInjekt SF zůstává po vytvrzení vždy pružná, proto je vhodná pro aplikace do trhlin, které jsou předmětem pohybu.

PurInjekt SF nachází optimální využití pro dvoukrokovou injektáž, kdy v prvním kroku dojde k utěsnění vodního průsaku elastickou pěnou. Při druhém kroku se k injektáži použijí stejné pakry a PurInjekt SF je použit jako pevná, elastomerní trvalá výplň trhlin.


Spotřeba
Měla by být určena techniky či aplikační firmou a závisí na šířce a hloubce trhlin a kaveren, které je potřeba injektovat.


Výhody

  • proniká i do jemných pórů a kapilár betonu a zdiva
  • vysoká pružnost
  • při styku s vodou dochází k rychlému napěnění
  • v suchých podmínkách vzniká pevná, trvale pružná hmota
  • optimální poměr míchání složek
  • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
  • bez obsahu chloridů


Typické aplikace

  • rychlé, pěnivé zastavení vodních průsaků, a to v pohybujících se nebo pevných spárách, dutinách a trhlinách před definitivním zatěsněním
  • následné definitivní zatěsnění pohybujících se nebo pevných suchých, příp. mírně vlhkých trhlin, dutin a spár
  • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu a betonu
Styk s pitnou vodou