Akce ResiFix 3Plus

ResiFix 3Plus

Polyesterová chemická kotva bez styrenu.

Akce ResiFix 3EC

ResiFix 3EC

Epoxy-akrylátová chemická kotva.

Akce ResiFix 3EW

ResiFix 3EW

Epoxy-akrylátová chemická kotva, malta - zimní.

Akce ResiFix EX (1:1)

ResiFix EX (1:1)

Epoxidová chemická kotva

ResiFix 2EC

ResiFix 2EC

Epoxy-akrylátová chemická kotva

ResiFix 2VE

ResiFix 2VE

Dvousložková vinylesterová chemická kotva

ResiFix 2EX

ResiFix 2EX

Epoxidová chemická kotva