Akce ResiFix 3Plus

ResiFix 3Plus

Polyesterová chemická kotva bez styrenu.

Akce ResiFix 3EC

ResiFix 3EC

Epoxy-akrylátová chemická kotva.

Akce ResiFix 3EW

ResiFix 3EW

Epoxy-akrylátová chemická kotva, malta - zimní.

Akce ResiFix 3VE

ResiFix 3VE

Vinylesterová chemická kotva

ResiFix EX (1:1)

ResiFix EX (1:1)

Epoxidová chemická kotva