Injektáž trhlin a spojů


Injektáž průsaků

1 2 3

V případě aktivního průsaku vody z trhliny se aplikuje kombinace PurInjekt Stop (velmi rychle vytváří pěnu po kontaktu s vodou) a PurInjekt Flex (použití pro trvalé utěsnění trhliny). Můžeme použít produkt PurInjekt SF „dva v jednom“. Při styku s vodou pění a bez vody vytváří trvale pružnou hmotu.

Velmi dobré pro zastavování aktivních průsaků jsou také jedno komponentní polyuretanové hmoty s katalyzátorem PurInjekt CFL (CUT) rychle reagující s vodou, které vytvoří polotuhou a tuhou pěnu. Pružné dotěsnění provedeme pomocí PurInjekt 1FL.

Všechny injektážní pryskyřice Sanax jsou injektovány pumpou InjektPump IP1 pomocí pakrů do trhliny. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici různé pakry. Pakry Sanax se instalují velmi rychle a jsou doporučovány pro nízký nebo střední tlak. Pakr DV „jeden den na stavbě“ má zvláštní ventil upravený tak, že horní část pakru může být odstraněna ihned po injektáži a otvor může být ucpán. Otvor po vrtu zůstává tlakově utěsněn.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.