seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace a ochrana nádrží


Biostanice

 1. Oprava betonu
 2. Ochrana obnažené oceli
 3. Trhliny s průsakem

  Bobtnavá výplň – průsaky

  Poddajná výplň – dotěsnění

  Přenos namáhání

1 2 3 5 4 6
 1. Penetrace
 2. Ochranné nátěry
 3. Spáry, Tmely