Hydroizolace vnitřních stěn


Hydroizolace vnitřní stěny v případě tekoucí vody

 1. Těsnění průsaků
 2. Penetrační nátěr
 3. Fabion
 4. Vyrovnávka
 5. Výztužná mřížka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Hydroizolace
 2. Sanax sanační systém

  Alternativa

 3. Ochranný nátěr
 4. Těsnění prostupů

Velmi složitá situace: hydroizolace suterénu musí být provedena zevnitř, voda ale aktivně vstupuje do budovy. Často je řešením pouze VD Systém.

VD2 prášek, který se aplikuje rukou přímo na aktivní průsak. Prášek reaguje během několika sekund a vytvoří voděodolnou maltu.

Když dojde k zastavení průsaku, mohou být aplikovány voděodolné vrstvy VD1 Screed, VD2 prášek a VD3 Sealer.

Hydroizolační materiál se aplikuje na podklad, který musí být v dobrém stavu, pevný a bez faktorů zabraňujících lepení. Musí se odstranit starší nátěry, musí se vyškrábat spáry a odstranit všechny volné částice. Obecně platí, že podklad musí být provlhčen. Vytvoření fabionu na spojovací spáry zeď – podlaha se provede pomocí opravné malty Resibond RM. Oprava zdiva (vyrovnávka) se provede pomocí Resibond RM.

VD1 Screed je aplikován jako hydroizolační vrstva a je zakartáčován do substrátu. VD2 Flash Powder, prášek se vetře do stále vlhkého povrchu, což okamžitě vytváří suchou voděodolnou vrstvu. Na zpevnění a posílení této vrstvy se aplikuje třetí část systému VD3 Sealer. K celkové hydroizolaci suterénu se aplikují ještě další 2 vrstvy VD1 přes první vrstvu. Poškozené prostupy jsou hydroizolovány za pomoci HydroMastic a utěsněny Plug.

V případě aktivních průsaků se provede injektáž pomocí polyuretanových injektážních hmot. PurInjekt Stop (PurInjekt SF) – pryskyřice s rychlým napěněním při styku s vodou. PurInjekt Flex (SF) polyuretanová pryskyřice pro pružné utěsnění a dotěsnění.

Pro případ poškození stěn suterénu způsobené vlhkostí se aplikuje sanační malta. Ta je speciálně vyvinuta pro opravy zdiva s vysokým podílem soli a vlhkosti. Sanační malta pomáhá vysušit stěny a absorbuje zbývající soli. Neobsahuje vápno ani sádru, je otevřená difůzi vodních par a vytváří zdravé a komfortní klima v místnosti.

Po aplikaci hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi) – SanaCote SK.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.