Injektáž trhlin

Letáky


Injektáž trhlin

Související produkty

  AkryGel Dvousložkový akrylátový injektážní gel pro hydroizolaci.
  AkryGel 30 Dvousložkový akrylátový injektážní gel pro hydroizolaci.
  PurInjekt 1FL Jedno komponentní, hydrofobní, pružná polyuretanová injektážní hmota, reagující s vodou, pro vyplňování a opravy spár a průsaků v betonových konstrukcích
  PurInjekt 2FN Dvousložková nízkoviskózní polyuretanová elastomerní injektážní pryskyřice pro pružné utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
  PurInjekt CFL Jednosložková, nízkoviskózní, hydrofobní, polotuhá polyuretanová injektážní zálivka pro zastavení vodních průsaků.
  PurInjekt CUT Jednosložková polyuretanová pryskyřice s rychlým napěněním při kontaktu s vodou.
  PurInjekt Flex Dvousložková, polyuretanová, injektážní pryskyřice pro pružné, nepěnivé utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
  PurInjekt SF Dvousložková, polyuretanová, injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při styku s vodou a pro pružné, nepěnivé utěsňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
  PurInjekt Stop - A (pryskyřice) Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při kontaktu s vodou - složka A.
  PurInjekt Stop - B (katalyzátor) Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při kontaktu s vodou - složka B.
  ResiInjekt E1 Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí.
  ResiInjekt E1 LV Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí.
  ResiInjekt E1T Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice s prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro injektování suchých povrchů stavebních konstrukcí.

Související články

 Injektáž trhlin (Ke stažení - Katalogy)
 Injektáž trhlin (Systémová řešení)
 Injektáž trhlin v betonu (Technické informace)