seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Injektáž trhlin betonu


Injektáž suchých nebo vlhkých trhlin betonu

1 2 3, 4
  1. Injektážní pakr
  2. Injektážní pumpa
  3. Injektážní hmota – pružné utěsnění
  4. Injektážní hmota – strukturální zpevnění


Injektáž průsaků betonu

1 2 3


Hydroizolace konstrukčních spojů ve spojích stěna/podlaha

1 2 3


Injektáž zděných konstrukcí

  1. Injektážní pakr
  2. Injektážní směs