seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Injektáž trhlin betonu


Injektáž suchých nebo vlhkých trhlin betonu

1 2 3, 4
 1. Injektážní pakr
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní hmota – pružné utěsnění
 4. Injektážní hmota – strukturální zpevnění


Injektáž průsaků betonu

1 2 3
 1. Injektážní pakr
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní hmota

  AlternativaHydroizolace konstrukčních spojů ve spojích stěna/podlaha

1 2 3


Injektáž zděných konstrukcí

 1. Injektážní pakr
 2. Injektážní směs