Injektáž trhlin a spojů


Injektáž suchých nebo vlhkých trhlin

Trhliny ve stavebních konstrukcích jsou strukturálně slabá místa. Poškození penetrací vody může snížit užitnou hodnotu a dobu životnosti budovy. Je nutné elastické těsnění nebo strukturální slepení trhlin. Aby se tohoto dosáhlo, trhlina se vyplní po celém jejím průběhu tlakovou injektáží polyuretanové injektážní pryskyřice. Injektážní pryskyřice může být použita i v prostředí při kontaktu s pitnou vodou.

1 2 3, 4
  1. Injektážní pakr
  2. Injektážní pumpa
  3. Injektážní hmota – pružné utěsnění
  4. Injektážní hmota – strukturální zpevnění

Suché a vlhké trhliny se trvale těsní pomocí Sanax injektážních materiálů. Pro injektáž se použijí materiály PurInjekt Flex nebo PurInjekt 2FN, dochází k trvalé a elastické voděodolnosti trhliny.

PurInjekt Flex a 2FN jsou polyuretanové injektážní pryskyřice s nízkou viskozitou a dlouhou dobou zpracovatelnosti. PurInjekt Flex je zvláště vhodná pro injektáže velmi malých a jemných trhlin.

Pro strukturální zpevnění/utěsnění používáme epoxidové injektážní hmoty s různou viskozitou pro dané šířky trhlin – ResiInjekt E1 a E1 LV.

Všechny injektážní pryskyřice jsou injektovány pumpou InjektPump IP1 pomocí pakrů do trhliny. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici různé pakry.

Pakry Sanax se používají pro všechny aplikace od nízkého do vysokého tlaku.

Pakr DV „jeden den na stavbě“ má zvláštní ventil upravený tak, že horní část pakru může být odstraněna ihned po injektáži a otvor může být ucpán. Otvor po vrtu zůstává tlakově utěsněn.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Injektáž průsaků

1 2 3

V případě aktivního průsaku vody z trhliny se aplikuje kombinace PurInjekt Stop (velmi rychle vytváří pěnu po kontaktu s vodou) a PurInjekt Flex (použití pro trvalé utěsnění trhliny). Můžeme použít produkt PurInjekt SF „dva v jednom“. Při styku s vodou pění a bez vody vytváří trvale pružnou hmotu.

Velmi dobré pro zastavování aktivních průsaků jsou také jedno komponentní polyuretanové hmoty s katalyzátorem PurInjekt CFL (CUT) rychle reagující s vodou, které vytvoří polotuhou a tuhou pěnu. Pružné dotěsnění provedeme pomocí PurInjekt 1FL.

Všechny injektážní pryskyřice Sanax jsou injektovány pumpou InjektPump IP1 pomocí pakrů do trhliny. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici různé pakry. Pakry Sanax se instalují velmi rychle a jsou doporučovány pro nízký nebo střední tlak. Pakr DV „jeden den na stavbě“ má zvláštní ventil upravený tak, že horní část pakru může být odstraněna ihned po injektáži a otvor může být ucpán. Otvor po vrtu zůstává tlakově utěsněn.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Hydroizolace konstrukčních spojů ve spojích stěna/podlaha

1 2 3

Konstrukční spáry, hlavně ve spojení stěna – podlaha, které jsou pod úrovní terénu, potřebují vždy zvláštní přístup, pokud jde o hydroizolaci. Poruchy v těchto spojích jsou velmi časté.

Před betonáží pro kolmou stěnu se instaluje v konstrukční spáře injektážní hadička InjektHose. Injektážní hadička má mikro štěrbiny, které umožňují injektované hmotě vytéci z hadičky do spáry. Po vytvrzení betonu je injektována hadička pod tlakem pomocí injektážní pumpy InjektPump IPP.

Pro injektáž používáme polyuretanovou hmotu PurInjekt Flex nebo PurInjekt 2FN, která je po vytvrzení elastická.

Spára je tak permanentně elasticky utěsněna a hydroizolována.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.