seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

PurInjekt CFL

Jednosložková, nízkoviskózní, hydrofobní, polotuhá polyuretanová injektážní zálivka pro zastavení vodních průsaků.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
108030201 10kg cena pouze na dotaz

PurInjekt CFL je jednosložková, nízkoviskózní, hydrofobní, polotuhá polyuretanová injektážní zálivka, reagující s vodou, pro zastavení tryskajících vodních úniků nebo úniků s vysokým hydrostatickým tlakem u aplikací, kde je požadována jak vysoká pevnost, tak pružnost.

Pokud je PurInjekt CFL v nevytvrzené formě, je to tmavě hnědá, nehořlavá tekutina. Jakmile se dostane do kontaktu s vodou, zvětší objem a rychle se (v závislosti na teplotě a množství použitého katalyzátoru) vytvrdí se do pevné, polotuhé pěny s uzavřenými póry, která obecně není ovlivňována korozí okolí.


Typické aplikace

  • navržen pro zastavení tryskajícího vodního úniku s velkým tokem nebo s vysokým hydrostatickým tlakem, a to v pohybujících se nebo pevných spárách a trhlinách
  • používá se pro únik vody z bloků v membránových zdech
  • vyplňování trhlin v opěrných zdech, poruchy rozdrcením, vrstvy štěrku, spáry, trhliny a otvory v betonu, které jsou předmětem sedání či pohybu
  • pro výplňové injektáže za tunelovými segmenty
  • pro clonovou injektáž za porézními stavbami, kde jsou přítomny rychlé vodní potůčky
Styk s pitnou vodou