seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace a ochrana nádrží


Nádrže čistíren odpadních vod a nádrže s nízkým pH

 1. Oprava betonu

  Stěrka

 2. Dilatační spáry
 3. Injektáž průsaků

  Pružné dotěsnění

1 2 3 4 5 6 7
 1. Injektáž trhlin-pevnostní
 2. Těsnění prostupů
 3. Chemické kotvení
 4. Hydroizolační nátěr