seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

AkryGel 30 - akrylátová pryskyřice

Dvousložkový akrylátový injektážní gel pro hydroizolaci.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
109010401 Akrygel 30 (25kg/22ltr) cena pouze na dotaz

AkryGel 30 je hydrofilní gel na akrylátové bázi s nižším obsahem sušiny obsahující 2 složky, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1.

Výslednou směs tvoří:

 • Pryskyřice: AkryGel 30
 • Katalyzátor: TE 300
 • Aktivátor: SP 200


Složka 1 je tvořena směsí pryskyřice AkryGel 30 a katalyzátoru TE 300.

Složku 2 tvoří aktivátor SP 200 a voda.


Doba gelace (typické směsi)

V závislosti na koncentraci katalyzátoru TE 300 a aktivátoru SP 200 v jejich příslušných směsích je možné dosáhnout různých časů gelace. Teplota vzduchu a teploty podkladu ovlivňují časy gelace. Hodnota pH a charakter injektovaného podkladu budou mít také vliv na časy gelace.


Typické aplikace

 • aplikace na horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu staveb
 • rubová a liniová injektáž proti tlakové vodě
 • hydroizolace staveb pod úrovní země, v betonu nebo ve zdivu (sklepy, podzemní parkoviště)


Výhody

 • AkryGel 30 v dodaném stavu obsahuje 30 % sušiny a může být naředěn vodou až na 15 % sušiny, v závislosti na charakteru aplikace.
 • nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár a do zeminy kolem nich
 • vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci
 • má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům


Spotřeba

 • Liniová injektáž: 10–15l/m2
 • Rubová injektáž: cca 20–30l/m2