Tunely


Tubusové tunely

1 2 3 4 5
  1. Injektáž trhlin a průsaků
  2. Pevnostní injektáž
  3. Injektážní pakr
  4. Clonová/rubová injektáž
  5. Injektážní pumpy

Poruchy tunelů se dají dnes řešit pomocí injektáže, kde se přes pracovní obturátory (pakry) injektuje daná hmota, která opraví poruchu.

Aktivní průsaky zastavíme pomocí jedno komponentních polyuretanových materiálů s rychlým napěněním. Trvalé utěsnění provedeme pomocí trvale pružných injektážních jedno nebo dvou komponentních polyuretanů.

Moderní oprava porušené plošné hydroizolace se provádí pomocí clonové (rubové) injektáže, kde se jako hydroizolační hmota použije akrylátový gel.

Pevnostní injektáž se provádí pomocí epoxidových pryskyřic ResiInjekt E1, ResiInjekt E1 LV. Pro šíři trhlin zvolíme injektážní pryskyřici s vhodnou viskozitou.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.