Oprava a ochrana betonu


Pozemní betonové stavby

1 2 3 4 5
 1. Ochrana výztuže
 2. Reprofilace
 3. Reprofilace podhledy
 4. Pevnostní injektáž
 5. Ochrana betonu

Poškození na konstrukčních prvcích z betonu požaduje ošetření s cílem obnovení původních vlastností. Odkrytá ocelová výztuž musí být chráněna proti korozi. Původní konstrukce se obnovuje pomocí minerálních výrobků. V případě malých oprav a údržby betonových konstrukcí se aplikuje rychlé a jednoduché řešení – ResiBond Standard nebo ResiBond Klasik je materiál na ochranu před korozí a náhrada degradovaného betonu. Pro aplikaci nad hlavou je vhodný ResiBond HB. Pro reprofilaci a náhradu betonu ve větších oblastech se používá ResiBond Max, Standard, Klasik, Final. Je vhodná pro aplikaci zednickou lžící anebo nástřikem- ResiBond Klasik, ResiBond Standard. Malta se aplikuje na připravený podklad. Na ochranu výztuže použijte ResiBond SP. Trhliny bez vody se utěsní produkty ResiInjekt E1 LV. Tato injektážní pryskyřice má vynikající lepící vlastnosti na betonové trhliny a používá se pro konstrukční lepení stavebních prvků.

Jako ochranný nátěr použijte pružný akrylátový nátěr ResiCote WB2, který se dodává v odstínech RAL.

Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Oprava betonových svodidel

1 2 3 4 5
 1. Otryskaný beton
 2. Ochrana ocele a spojovací můstek
 3. Oprava betonu
  1. Reprofilace
  1. Oprava litím
 4. Primer
 5. Ochranný nátěr

Poškození betonových svodidel požaduje ošetření s cílem obnovení původních vlastností. Odkrytá ocelová výztuž musí být chráněna proti korozi. Původní konstrukce se obnovuje pomocí minerálních výrobků. V případě malých oprav a údržby betonových konstrukcí se aplikuje rychlé a jednoduché řešení – ResiBond RG je materiál s přísadou inhibitoru koroze na ochranu před korozí a náhrada degradovaného betonu. Jako finální stěrka se použije ResiBond Final. V případě opravy formou lití do bednění se použije licí cementová zálivka ResiGrout HFR, HFX.

Opravné hmoty se aplikují na připravený podklad. Na ochranu výztuže použijte ResiBond SP2. Trhliny bez vody se utěsní produkty ResiInjekt E1 LV. Tato injektážní pryskyřice má vynikající lepící vlastnosti na betonové trhliny a používá se pro konstrukční lepení stavebních prvků.

Jako ochranný nátěr použijte polyuretanový nátěr PurCote P2T, který odolává CHRL (chemické rozmrazovací látky). Alternativně lze použít akrylátový nátěr ResiCote WB2.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Ochrana design betonu

1 2 3a 3b
 1. Pohledová betonová deska
 2. Pohledová betonová podlaha
 3. Ochranný nátěr
  1. ResiCote F1S
  2. ResiCote FK

V dnešní době se beton nevyužívá pouze jako základní stavební materiál při dopravní, průmyslové a bytové výstavbě, ale začíná se prosazaovat v občanské výstavbě jako design doplněk.

Využívá se jako finální podlahy, stěny a další doplňky. Tento pohledový beton je potřeba ošetřovat a k tomu doporučujeme naše produkty.


ResiCote F1S je jednosložková transparentní kapalina na bázi α-silanu určená pro impregnaci betonových podlah.

 • snížení špinivosti podkladu
 • snížení nasákavosti podkladu
 • vytváří mokrý efekt
 • přímo připravená k použití
 • nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním
 • chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • proniká i do velmi jemných kapilár
 • vynikající stabilita

ResiCote FK je jednosložková transparentní silikonová modifikovaná polymerní disperze ze speciální styren/ester akrylové kyseliny s velmi malou velikostí částic pro impregnacie minerálních podkladů.

 • zvyšuje otěruodolnost
 • přímo připravená k použití
 • nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním
 • chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • proniká i do velmi jemných pórů
 • vytváří matný efekt

Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.