Podlévání


 1. Cementové zálivky
 2. Epoxidové zálivky
 3. Zálivky metakrylátové

Podlévání a zalévání ocelových konstrukcí a betonových konstrukčních prvků je v dnešní době běžná stavební praxe. Na hmoty pro tyto účely jsou kladeny vysoké a specifické nároky. Pro správnou aplikaci je důležité zvolit správnou hmotu, která musí splňovat požadavky a parametry, které jsou na konkrétní stavbu kladeny.

Vlastnosti zálivek pro správný výběr:

Tekutost Základní vlastnost pro schopnost vyplnit dutiny kolem podlévaných nebo zalévaných stavebních prvků. Vysoce tekuté zálivky zajišťují správný kontakt mezi zatěžovanými plochami strojů, zařízení apod. Zálivky nesmí vykazovat na úkor tekutosti segregaci.

Smrštění Hmoty nesmí vykazovat velké smrštění, mohlo by dojít ke ztrátě kontaktu a následným škodám.

Pevnost Pevnost v tlaku zálivky zajišťuje odolnost vůči namáhání, které vzniká při zatěžování.

Chemická odolnost Schopnost odolávat agresivnímu prostředí, v kterém se hmota nachází.

Tepelná odolnost Vysoce kvalitní epoxidové zálivky odolávají teplotě +70°C. Pro vyšší teploty jsou vhodné cementové hmoty.

Dynamické namáhání Pro přenos tohoto namáhání je důležitá kombinace pružnosti, hustoty a pevnosti v tlaku.

Rychlost Hodně aplikací vyžaduje rychlost s jakou dosáhne zálivka požadované parametry. Jsou to aplikace např. při odstávkách ve výrobě, v dopravě apod.


Vždy dodržujte specifikace v příslušném technickém listu.


Oprava hlavy nádrží

1 2 3 4 5
 1. Betonová stěna nádrže
 2. Betonová hlava nádrže
 3. Primární nátěr
 4. Výplňová zálivka
 5. Krycí nerezový plech

Odpadní vody, které se dostanou do nádrží, kde probíhá základní čištění jsou vybaveny mechanicky poháněnými škrabáky, které tlačí kal k násypce.

Škrabka s pojezdovými koly se pohybuje kolem nádrže a jedno z namáhaných míst je hlava, která je opotřebovávána těmito vlivy:

 • abraze
 • oděr
 • chemický atak a další.

Řešení firmy Sanax je skladba materiálů, které zajistí kvalitní opravu.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.