PodléváníSystém

Podlévání a zalévání ocelových konstrukcí a betonových konstrukčních prvků je v dnešní době běžná stavební praxe. Na hmoty pro tyto účely jsou kladeny vysoké a specifické nároky. Pro správnou aplikaci je důležité zvolit správnou hmotu, která má splňovat budoucí požadavky a parametry, které jsou na tyto stavby požadovány.

Rozdělení zálivkových hmot
Výběr vhodné zálivky
CZ
Cementová báze
EZ,PMMA
Epoxidové, akrylátové báze
Suchý podklad
Mokrý podklad
Chemický vliv
Rychlost aplikace
Výrazné spojení s ocelovým prvkem
Aplikace v minusových teplotách pouze PMMA
Aplikace pod vodou

Projektování

Vlastnosti zálivek pro správný výběr.

Tekutost

Základní vlastnost pro schopnost vyplnit dutiny kolem podlévaných nebo zalévaných stavebních prvků. Vysoce tekuté zálivky zajišťují správný kontakt mezi zatěžovanými plochami strojů, zařízení apod. Zálivky nesmí vykazovat na úkor tekutosti segregaci.

Smrštění

Hmoty nesmí vykazovat velké smrštění, mohlo by dojít ke ztrátě kontaktu a následným škodám.

Pevnost

Pevnost v tlaku zálivky zajišťuje odolnost vůči namáhání, které vzniká při zatěžování.

Chemická odolnost

Schopnost odolávat agresivnímu prostředí, v kterém se hmota nachází.

Tepelná odolnost

Vysoce kvalitní epoxidové zálivky odolávají teplotě +70°C. Pro vyšší teploty jsou vhodné cementové hmoty.

Dynamické namáhání

Pro přenos tohoto namáhání je důležitá kombinace pružnosti, hustoty a pevnosti v tlaku.

Rychlost

Hodně aplikací vyžaduje rychlost, s jakou dosáhne zálivka požadované parametry. Jsou to aplikace, např. při odstávkách ve výrobě, v dopravě apod.


Produkty

Cementové zálivky

Název

ResiGrout HF

ResiGrout HFW

ResiGrout HFR

ResiGrout HFX

ResiBond Rapid

Popis Cementová, nesmrštivá zálivka Cementová zálivka pro aplikace pod vodou Cementová nesmrštivá, vysoko pevnostní zálivka Cementová nesmrštivá, vysoko pevnostní zálivka Rychletuhnoucí opravný beton
Max. velikost zrn (mm) 0.8 0.8 2.5 4 4
Tloušťka vrstvy 10-75mm 10-75mm 20-100mm 30-150mm 25-100mm
Doba zpracovatelnosti při 20°C 40min. 40min. 8-10min. 8-10min. 45min.
Teplota při aplikaci +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C
Epoxidové zálivky

Název

ResiFix 13

ResiFix 13T

ResiFix 15

ResiFix 10F

Popis Tekoucí epoxidová zálivka Tekoucí epoxidová zálivka s dlouhou dobou zpracovatelnosti Tekoucí epoxidová zálivka Pružná epoxidová zálivka
Max. velikost zrn (mm)
Tloušťka vrstvy 10-50mm 10-50mm 10-50mm 10-50mm
Doba zpracovatelnosti při 20°C 45-55min. 90-240min. 30-40min. 60-90min.
Teplota při aplikaci +8°C až +30°C +15°C až +32°C +5°C až +20°C +15°C až +30°C
Epoxidové a metakrylátové malty

Název

ResiFix 30

ResiFix 30W

ResiFix 40

ResiFix 20

ResiFix MMA

Popis Epoxidová malta Epoxidová malta, nízké teploty Epoxidová tekutá malta Epoxidová malta - tixotropní Metakrylátová malta, nízké teploty
Max. velikost zrn (mm) 0.8mm
Tloušťka vrstvy 10-50mm 10-50mm 10-50mm 20-30mm 5-30mm
Doba zpracovatelnosti při 20°C 60min. 20-25min./0°C 50-60min. 10min.
Teplota při aplikaci +10°C až +25°C 0°C až +10°C +10°C až +25°C +10°C až +30°C -20°C až +30°C

Aplikační postup


Dávkování. Míchání. Homogenizace. Příprava. Podlévání.

Ukázky aplikaceDetaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Sanace betonových kontrukcí
oprava podlahy 1


Sanace betonových kontrukcí
oprava podlahy 2


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Sanace betonových kontrukcí
podlití patního plechu sloupu


Sanace betonových kontrukcí
podlití mostního ložiska


PDF DWG JPG PDF DWG JPG

Ke staženíReference