seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Podlévání

Podlévání a zalévání ocelových konstrukcí a betonových konstrukčních prvků je v dnešní době běžná stavební praxe.

Na hmoty pro tyto účely jsou kladeny vysoké a specifické nároky.

Pro správnou aplikaci je důležité zvolit správnou hmotu, která má splňovat budoucí požadavky a parametry, které jsou na tyto stavby požadovány.

Podlévání

Rozdělení zálivkových hmot

 • CZ = Cementové zálivky
 • EZ = Epoxidové zálivky
 • PMMA = Metakrylátové zálivky
Výběr vhodné zálivky
CZ
Cementová báze
EZ,PMMA
Epoxidové, akrylátové báze
Suchý podklad
Mokrý podklad
Chemický vliv
Rychlost aplikace
Výrazné spojení s ocelovým prvkem
Aplikace v minusových teplotách pouze PMMA
Aplikace pod vodou

Vlastnosti zálivek pro správný výběr.

Tekutost

Základní vlastnost pro schopnost vyplnit dutiny kolem podlévaných nebo zalévaných stavebních prvků. Vysoce tekuté zálivky zajišťují správný kontakt mezi zatěžovanými plochami strojů, zařízení apod. Zálivky nesmí vykazovat na úkor tekutosti segregaci.

Smrštění

Hmoty nesmí vykazovat velké smrštění, mohlo by dojít ke ztrátě kontaktu a následným škodám.

Pevnost

Pevnost v tlaku zálivky zajišťuje odolnost vůči namáhání, které vzniká při zatěžování.

Chemická odolnost

Schopnost odolávat agresivnímu prostředí, v kterém se hmota nachází.

Tepelná odolnost

Vysoce kvalitní epoxidové zálivky odolávají teplotě +70°C. Pro vyšší teploty jsou vhodné cementové hmoty.

Dynamické namáhání

Pro přenos tohoto namáhání je důležitá kombinace pružnosti, hustoty a pevnosti v tlaku.

Rychlost

Hodně aplikací vyžaduje rychlost, s jakou dosáhne zálivka požadované parametry. Jsou to aplikace, např. při odstávkách ve výrobě, v dopravě apod.

ResiGrout HF

Cementová zálivka.

ResiGrout HF je suchá směs expanzního portlandského cementu, tříděných křemičitých písků, aditiva redukujícího obsah vody a rozpínavého aditiva. Nízký poměr vody a cementu zajišťuje, že zálivka ResiGrout HF velmi rychle rozvine svoji pevnost v tlaku a proto může být zatížen v minimálním čase.

ResiGrout HF obsahuje rozpínavý systém, který kompenzuje (vyrovnává) smrštivost v obou stádiích, v plasticitě i při tvrdnutí. Konečná vytvrzená zálivka má nízkou propustnost pro kapaliny a vysokou odolnost vůči olejům, tukům, chemikáliím a mrazu.

Zálivka ResiGrout HF je vhodná pro zhotovení zálivkového lože, obecně tloušťky od 10mm do 75mm.

ico
Typické aplikace:
 • zálivkové lože pod lamely
 • zálivka pro zemní kotvy
 • tvarování spojů mezi prefabrikovanými jednotkami
 • ukládání nosných zedních prvků
 • vyplňování děr mezi panely nebo stálým bedněním
ico
Výhody:
 • velmi rychlý rozvoj pevnosti v tlaku
 • bez obsahu chloridů
 • chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
 • vynikající stabilita
 • mrazuvzdornost
 • vysoká odolnost proti olejům, tukům a chemikáliím
 • nesmršťuje se, je objemově kompenzována
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
Technický list ResiGrout HF ke stažení: zde.

ResiGrout HFW

Cementová zálivka pro aplikace pod vodou.

Zálivka ResiGrout HFW je směsí portlandských cementů, tříděných plniv a chemických přísad, které zajišťují objemovou kompenzaci a brání „vymývání“.

Míchá se pouze s vodou. Díky tříděnému plnivu vytváří tekutou zálivku, která nesegreguje a lze ji aplikovat ve stojaté i tekoucí vodě, vyznačuje se mimořádnou odolností vůči „vymývání“ cementu.

ico
Typické aplikace:
 • zalévání volným tečením nebo čerpáním pro konstrukce umístěné pod vodou
 • nedochází k významnému „vymývání“ cementového tmelu
 • typické konstrukce jsou mostní pilíře, nábřežní vzpěry, betonové piloty, skluzy a přehrady
ico
Výhody:
 • po položení pod vodou nehrozí nebezpečí „vymývání“ cementové fáze
 • zálivka účinně vytěsňuje vodu
 • nesmršťuje se, je objemově kompenzována
 • rychlý náběh pevnosti, vysoká pevnost a vysoká mrazuvzdornost
 • neobsahuje chloridy
 • připraví se smícháním s odpovídajícím množstvím vody
Technický list ResiGrout HFW ke stažení: zde.

ResiGrout HFR

Rychletuhnoucí opravná zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností.

ResiGrout HFR je cementová, vysocetekoucí (licí) opravná zálivka. Zálivka je vodotěsná a dosahuje vysoké přídržnosti k podkladu. Vzhledem k velmi krátkému aplikačnímu času a rychlému rozvoji pevnostních vlastností umožňuje ekonomizaci aplikací.

Zálivka ResiGrout HFR obsahuje menší kamenivo a je určena pro tloušťky vrstev od 20mm do 100mm.

ico
Typické aplikace:
 • opravy kanalizačních poklopů
 • fixace drenážních konstrukcí
 • podlévání dutin
 • ideální pro aplikace v dopravě
 • vyplňování a těsnění potrubních systémů pro domácnosti
ico
Výhody:
 • vysoce tekoucí konzistence
 • rychlý rozvoj pevnosti v tlaku
 • vysoká konečná pevnost v tlaku
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • jednoduchá a rychlá aplikace, připravená přímo k použití
 • nářadí po aplikaci může být vyčištěno vodou
 • na cementové bázi
 • bez obsahu chloridů
Technický list ResiGrout HFR ke stažení: zde.

ResiGrout HFX

Rychletuhnoucí opravná cementová zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností.

ResiGrout HFX je cementová, vysocetekoucí (licí) opravná zálivka. Zálivka je vodotěsná a dosahuje vysoké přídržnosti k podkladu. Vzhledem k velmi krátkému aplikačnímu času a rychlému rozvoji pevnostních vlastností umožňuje ekonomizaci aplikací.

Zálivka ResiGrout HFX obsahuje menší kamenivo a je určena pro tloušťky vrstev od 30mm do 150mm.

ico
Typické aplikace:
 • opravy kanalizačních poklopů
 • fixace drenážních konstrukcí
 • podlévání dutin
 • ideální pro aplikace v dopravě
 • vyplňování a těsnění potrubních systémů pro domácnosti
ico
Výhody:
 • vysoce tekoucí konzistence
 • rychlý rozvoj pevnosti v tlaku
 • vysoká konečná pevnost v tlaku
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • jednoduchá a rychlá aplikace, připravená přímo k použití
 • nářadí po aplikaci může být vyčištěno vodou
 • na cementové bázi
 • bez obsahu chloridů
Technický list ResiGrout HFX ke stažení: zde.

ResiGrout HFL

Vysocetekoucí cementová zálivka s prodlouženou dobou zpracovatelnosti.

ResiGrout HFL je cementová, vysocetekoucí (licí) opravná zálivka s rychlým rozvohem pevnostních vlastností a nízkým smrštěním.

Zálivka je vodotěsná, dosahuje vysoké přídržnosti k podkladu a konečných pevností v tlaku a ohybu.

Zálivka ResiGrout HFL obsahuje střední kamenivo a je určena pro tloušťky vrstev od 12mm do 120mm.

ico
Typické aplikace:
 • podlévání ložisek, kotevních desek a patek
 • fixace základů strojů
 • zalévání a podlévání ocelových opěr a ocelových konstrukcí
 • zalévání a podlévání kotevních šroubů a hmoždinek
 • vyplnění a utěsnění dutin v betonu, zdivu, přírodním kameni, skále a dalších minerálních podkladech
 • vyplňování a těsnění potrubních systémů
ico
Výhody:
 • vysoce tekoucí konzistence
 • rychlý rozvoj pevnosti v tlaku
 • vysoká konečná pevnost v tlaku
 • vysoká přídržnost k betonovému podkladu
 • jednoduchá a rychlá aplikace, připravená přímo k použití
 • nářadí po aplikaci může být vyčištěno vodou
 • na cementové bázi
 • bez obsahu chloridů
Technický list ResiGrout HFL ke stažení: zde.

ResiBond Rapid

Rychletuhnoucí opravný beton.

ResiBond Rapid obsahuje směs modifikovaného portlandského cementu a vápenokamenného plniva s přídavkem akrylátového polymeru. Jde o kvalitní, vysoce účinnou opravnou maltu, která vykazuje výborné fyzikální vlastnosti, zajišťující brzký návrat do provozu.

ico
Typické aplikace:
 • opravy vyztužených a nevyztužených betonových konstrukcí
 • opravy těžce zatěžovaných ploch
ico
Výhody:
 • trvale odolný
 • skvělá přilnavost
 • odolný proti cyklu zamrzání - tání
 • ekonomicky úsporný
 • může být aplikován v silných vrstvách při jednom pracovním kroku
 • není potřeba primárního nátěru
 • jednoduchá aplikace
 • musí být aplikován na mokré povrchy
 • nářadí může být vyčištěno vodou
 • šetrný k životnímu prostředí
 • na cementové bázi
 • bez rozpouštědel
Technický list ResiBond Rapid ke stažení: zde.

ResiFix 13

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 10 – 30 °C – 3komponentní.

ResiFix 13, složka A, je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, které po smísení se složkou B, speciálním aminickým tvrdidlem, vytvoří pojivový základ. Do něj se vmíchá složka plniva. Složka plniva je směs tříděných křemičitých písků s dalšími přídavnými minerálními plnivy.

Připravená směs má vynikající tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

Polymermalta ResiFix 13 je určena pro běžné teploty od 10°C do 30°C a pro suché i vlhké povrchy.

ico
Typické aplikace:
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
 • ¨
ico
Výhody:
 • vysoká pevnost
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • velmi dobré tokové vlastnosti - samotekoucí
 • aplikace litím
Technický list ResiFix 13 ke stažení: zde.

ResiFix 13T

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 15 – 40°C – 3komponentní.

ResiFix 13T, složka A, je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, které po smísení se složkou B, speciálním aminickým tvrdidlem, vytvoří pojivový základ. Do něj se vmíchá složka plniva. Složka plniva je směs tříděných křemičitých písků s dalšími přídavnými minerálními plnivy.

Připravená směs má vynikající tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

Epoxidová zálivka ResiFix 13T je určena pro teploty od 15°C do 35°C.

ico
Typické aplikace:
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
ico
Výhody:
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • velmi dobré tokové vlastnosti – samotekoucí
 • delší doba zpracovatlenosti – vhodná pro aplikaci v létě
 • aplikace gravitačním litím
 • strojní aplikace: peristatickým nebo šnekovým čerpadlem
Technický list ResiFix 13T ke stažení: zde.

ResiFix 13W

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 0 – 15 °C – 3komponentní.

ResiFix 13W, složka A, je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, které se smísí se složkou B, speciálním aminickým tvrdidlem. Složka C je suchá směs tříděných křemičitých písků a dalších plniv.

Polymermalta ResiFix 13W je určena pro nízké až běžné teploty 0 – 15°C a suché i vlhké povrchy. Připravená směs má dobré tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

ico
Typické aplikace:
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • opravy jímek a nádrží
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
 • opravy jímek a nádrží
ico
Výhody:
 • vysoká pevnost a houževnatost
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • verze pro nízké teploty a vlhké a studené podklady
 • velmi dobré tokové vlastnosti – samotekoucí
 • aplikace litím
Technický list ResiFix 13W ke stažení: zde.

ResiFix 15

Epoxidová zálivka pro teploty 10 °C až 30 °C – 2komponentní.

ResiFix 15, složka A, je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, které se smísí se složkou B, speciálním polyaminickým tvrdidlem. Složka C je suchá směs tříděných křemičitých písků a dalších plniv.

Polymermalta ResiFix 15 je určena pro nízké až běžné teploty od 5°C do 25°C a suché i vlhké povrchy.

Připravená směs má dobré tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

ico
Typické aplikace:
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • opravy jímek a nádrží
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
 • opravy jímek a nádrží
ico
Výhody:
 • vysoká pevnost a houževnatost
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • verze pro nízké teploty a vlhké a studené podklady
 • velmi dobré tokové vlastnosti - samotekoucí
 • aplikace litím
Technický list ResiFix 15 ke stažení: zde.

ResiFix 15T

Epoxidová zálivka pro teploty 15 °C až 40 °C – 2komponentní.

ResiFix 15T, je epoxidová zálivka, kde složka A je disperze anorganických pigmentů a minerálních plniv ve směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, s přídavkem aditiv. Složka B je speciální aminické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Připravená směs má vynikající tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonových podkladů
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
ico
Výhody:
 • vysoká pevnost v tlaku
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • velmi dobré tokové vlastnosti – samotekoucí
 • aplikace litím
 • pro teploty 15 °C až 40 °C
Technický list ResiFix 15T ke stažení: zde.

ResiFix 15W

Epoxidová zálivka pro teploty 0 °C až 15 °C – 2komponentní.

ResiFix 15W, je pevnostní epoxidová zálivka, kde složka A, je disperze anorganických pigmentů a minerálních plniv ve směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, s přídavkem aditiv. Složka B je reaktivní polyaminické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Připravená směs má vynikající tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonových podkladů
 • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
 • podlévání mostních ložisek
 • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím
ico
Výhody:
 • vysoká pevnost v tlaku
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • velmi dobré tokové vlastnosti – samotekoucí
 • aplikace litím
 • pro teploty 0 °C až 15 °C a vlhké a studené podklady
Technický list ResiFix 15W ke stažení: zde.

ResiFix 30

Epoxidová malta pro aplikační teploty 10 – 30 °C.

ResiFix 30 je dvousložková epoxidová polymermalta.

ResiFix 30, složka A je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic s křemičitými písky vhodné zrnitosti a dalšími anorganickými plnivy.

Složka B je speciální aminoamidické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonu
 • opravy odlomených schodů, upevňování obrubníků a jiných prvků
 • uložení nosných desek pro kotvení šroubů, atd.
 • vytvoření mostních ložisek
ico
Výhody:
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vytvrzuje bez smršťování
 • všestranné použití
Technický list ResiFix 30 ke stažení: zde.

ResiFix 30T

Epoxidová malta pro aplikační teploty 15 – 40 °C .

ResiFix 30T je dvousložková epoxidová polymermalta. ResiFix 30T, složka A je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic s křemičitými písky vhodné zrnitosti a dalšími anorganickými plnivy. Složka B je speciální aminické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti, umožňuje delší dobu zpracovatelnosti natužené směsi a použití malty za vyšších teplot od 15 oC do +40 °C.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonu
 • opravy odlomených schodů, upevňování obrubníků a jiných prvků
 • uložení nosných desek pro kotvení šroubů, atd.
 • vytvoření mostních ložisek
ico
Výhody:
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vytvrzuje bez smršťování
 • prodloužená doba zpracovatelnosti
 • použití do teploty +40 °C
 • všestranné použití
Technický list ResiFix 30T ke stažení: zde.

ResiFix 30W

Epoxidová malta pro aplikační teploty 0 – 15 °C.

ResiFix 30W je dvousložková epoxidová polymermalta.

ResiFix 30 W, složka A je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic s křemičitými písky vhodné zrnitosti a dalšími anorganickými plnivy.

Složka B je speciální aminoamidické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Je speciálně určena pro teploty od 0°C do 10°C a vlhké a studené podklady.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonu
 • opravy odlomených schodů, upevňování obrubníků a jiných prvků
 • uložení nosných desek pro kotvení šroubů, atd.
 • vytvoření mostních ložisek
ico
Výhody:
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vytvrzuje bez smršťování
 • všestranné použití
Technický list ResiFix 30W ke stažení: zde.

ResiFix 20

Tixotropní epoxidová malta pro aplikační teploty 10 – 30 °C.

ResiFix 20 je univerzální dvousložková epoxidová pastovitá malta s konzistencí upravenou pro aplikaci na svislé plochy a pro práci nad hlavou.

Epoxidová malta ResiFix 20 je určena pro suché povrchy a běžné teploty.

Složka A je disperze anorganických plniv a pigmentů ve směsi modifikovaných epoxidových pryskyřic a speciálních aditiv, složka B je směs speciálních aminických tvrdidel.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonu, kamene
 • opravy podlah
 • opravy stěn, zdiva, výtluků, rohů apod.
 • opravy ploch, které je nutno rychle vrátit do provozu
ico
Výhody:
 • výborná přilnavost k betonu a dalším stavebním materiálům převyšující soudržnost podkladu
 • velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká odolnost proti obrusu a proražení
 • vysoká chemická odolnost
 • vytvrzuje bez smršťování
 • snadná příprava k aplikaci a vlastní aplikace
 • tixotropní (nestékavá) konzistence – vhodná pro práci nad hlavou a opravy svislých ploch
 • všestranné použití
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list ResiFix 20 ke stažení: zde.

ResiFix 20W

Tixotropní epoxidová malta pro aplikační teploty 0 – 15 °C.

ResiFix 20W je univerzální dvousložková epoxidová pastovitá malta s konzistencí upravenou pro aplikaci na svislých plochách a pro práci nad hlavou.

Epoxidová malta ResiFix 20W se zvýšenou reaktivitou je určena pro suché i vlhké povrchy a nízké teploty kolem 5°C.

Složka A je disperze anorganických plniv a pigmentů ve směsi modifikovaných epoxidových pryskyřic a speciálních aditiv, složka B je směs speciálních aminických tvrdidel.

ico
Typické aplikace:
 • opravy betonu, kamene
 • opravy podlah
 • opravy stěn, zdiva, výtluků, rohů apod.
 • opravy ploch, které je nutno rychle vrátit do provozu
ico
Výhody:
 • výborná přilnavost k betonu a dalším stavebním materiálům převyšující soudržnost podkladu
 • velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká odolnost proti obrusu a proražení
 • vysoká chemická odolnost
 • vytvrzuje bez smršťování
 • snadná příprava k aplikaci a vlastní aplikace
 • vysoká reaktivita i při nízkých teplotách
 • tixotropní (nestékavá) konzistence – vhodná pro práci nad hlavou a opravy svislých ploch
 • všestranné použití
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list ResiFix 20W ke stažení: zde.

ResiFix MMA

Opravná, mechanicky odolná, nízkoviskózní metakrylátová malta, stěrka nebo zálivka s vysokou pevností a velmi krátkou dobou vytvrzení.

ResiFix MMA je třísložková opravná metakrylátová polymermalta, stěrka nebo výplňová zálivka.

Hlavní výhodou ResiFix MMA je velmi rychlé vytvrzování i za teplot pod bodem mrazu. Výsledná kompozice má vysokou pevnost v tlaku a velmi dobrou pružnost.

ResiFix MMA, složka A je nízkoviskózní roztok modifikované metakrylátové pryskyřice ve směsi reaktivních rozpouštědel, složka B je peroxidový iniciátor. Při přípravě stěrky nebo polymermalty se k natužené směsi složek A a B přidá složka plniva C, která je tvořena směsí tříděných křemičitých písků vhodné zrnitosti a tvaru.

ico
Typické aplikace:
 • opravná stěrka nebo polymermalta pro opravy a vyrovnání betonu a užitných betonových ploch
 • zalévání kotevních šroubů při kotvení strojů
 • opravy a zhotovování betonových podlah
 • podlévací malta pro základy strojů, jeřábové dráhy, ložiska mostů apod
ico
Výhody:
 • velmi rychlé vytvrzení
 • použití i při teplotách pod bodem mrazu (max. -10°C)
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • vhodná pro pochozí a pojízdné plochy s vysokým mechanickým namáháním
 • nízká viskozita umožňuje vysoký stupeň plnění minerálními plnivy
 • dobrá chemická odolnost
Technický list ResiFix MMA ke stažení: zde.
Cementové zálivky

Název

ResiGrout HF

ResiGrout HFW

ResiGrout HFR

ResiGrout HFX

ResiGrout HFL

ResiBond Rapid

Popis Cementová, nesmrštivá zálivka Cementová zálivka pro aplikace pod vodou Cementová zálivka s rychlým rozvojem pevností Cementová zálivka s rychlým rozvojem pevností Cementová zálivka s prodlouženou dobou zpracovatelnosti Rychletuhnoucí opravný beton
Max. velikost zrn (mm) 0.8 0.8 2.5 4 2.5 4
Tloušťka vrstvy 10-75 mm 10-75 mm 20-120 mm 30-200 mm 12-120 mm 25-100 mm
Doba zpracovatelnosti při 20 °C 40 min. 20 min. 8-10 min. 10-20 min. 45 min. 45 min.
Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C +5 °C až +30 °C +5 °C až +30 °C +5 °C až +30 °C +5 °C až +30 °C +5 °C až +30 °C
Epoxidové zálivky

Název

ResiFix 13

ResiFix 13T

ResiFix 13W

ResiFix 15

ResiFix 15T

ResiFix 15W

Popis Epoxidová zálivka – 3komponentní Epoxidová zálivka s dlouhou dobou zpracovatelnosti - 3komponentní Epoxidová zálivka pro nízké teploty - 3komponentní Epoxidová zálivka - 2komponentní Epoxidová zálivka s dlouhou dobou zpracovatelnosti - 2komponentní Epoxidová zálivka pro nízké teploty - 2komponentní
Max. velikost zrn (mm)
Tloušťka vrstvy 10-50 mm 10-50 mm do otvorů o rozměrech min. 50 mm 30-60 mm 30-80 mm 30-60 mm
Doba zpracovatelnosti při 20 °C 45-55 min. při 20 °C 75-85 min. při 15 °C 20-25 min. při 20 °C 45-55 min. při 20 °C 75-80 min. při 5 °C 20-25 min.
Teplota při aplikaci +10 °C až +30 °C +15 °C až +40 °C 0 °C až +15 °C +10 °C až +30 °C +15 °C až +40 °C 0 °C až +15 °C
Epoxidové a metakrylátové malty

Název

ResiFix 30

ResiFix 30T

ResiFix 30W

ResiFix 20

ResiFix 20W

ResiFix MMA

Popis Epoxidová malta Epoxidová malta s prodlouženou dobou zpracovatelnosti Epoxidová malta pro nízké teploty Epoxidová malta - tixotropní Epoxidová malta tixotropní pro nižší teploty Metakrylátová malta pro nízké teploty
Max. velikost zrn (mm) 0.8 0.8 0.8 0.8
Tloušťka vrstvy 10-50 mm 10-50 mm 10-50 mm 20-30 mm 20-30 mm 5-30 mm
Doba zpracovatelnosti při 20 °C 60 min. při 35 °C 45 min. při 10 °C 15-20 min. při 20 °C 50-60 min. při 10 °C 20 min. při 20 °C 10 min.
Teplota při aplikaci +10 °C až +30 °C +15 °C až +40 °C 0 °C až +15 °C +10 °C až +30 °C 0 °C až +15 °C od -10 °C
ico

Ukázky aplikace


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Sanace betonových kontrukcí
oprava podlahy 1

Sanace betonových kontrukcí - oprava podlahy 1

Sanace betonových kontrukcí
oprava podlahy 2

Sanace betonových kontrukcí - oprava podlahy 2

Sanace betonových kontrukcí
podlití patního plechu sloupu

Sanace betonových kontrukcí - podlití patního plechu sloupu

Sanace betonových kontrukcí
podlití mostního ložiska

Sanace betonových kontrukcí - podlití mostního ložiska