Podlahové nátěry


Epoxidové nátěry - střední až silná mechanická zátěž

Betonové podlahy vystavené střední a silné mechanické zátěži se ošetřují podlahovými nátěry na epoxidové vodou ředitelné bázi, epoxidové bezrozpouštědlové bázi a polyuretanové bázi.

Bezrozpouštědlové epoxidové systémy

1 2 3
  1. Primární nátěr
  2. Záškrab
  3. Epoxidový nátěr

Betonové podlahy, které jsou vystaveny střední až silné mechanické zátěži, se natírají ResiCote F12, F3N. Bezrozpouštědlové epoxidové nátěry se aplikují na připravený suchý, čistý, soudržný podklad bez volných částí.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.