Podlahové nátěry


Epoxidové nátěry - střední až silná mechanická zátěž

Betonové podlahy vystavené střední a silné mechanické zátěži se ošetřují podlahovými nátěry na epoxidové vodou ředitelné bázi, epoxidové bezrozpouštědlové bázi a polyuretanové bázi.

Bezrozpouštědlové epoxidové systémy

1 2 3
  1. Primární nátěr
  2. Záškrab
  3. Epoxidový nátěr

Na připravený betonový povrch se aplikuje polyuretanový primer ResiPrimer BC nebo ResiPrimer BCT, dle aplikační teploty nebo epoxidový primer ResiFix WL se zásypem křemičitým pískem. V případě opravy povrchu betonu broušením, frézováním se provede oprava lokálních poruch plastmaltou – ResiFix WL naplněný křemičitým pískem. Následně se provede 1–2 záškraby ResiFix WL naplněný křemičitým pískem a zasypaný do přebytku.

Následuje aplikace epoxidové licí stěrky ResiCote F3N. V případě aplikace nátěr ResiCote F12, je ve výsledku struktura podle použitého křemičitého písku na záškrabu.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.