seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiBond ECH

Třísložková epoxycementová stěrka určená pro horizontální aplikace.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
101020301 20 kg cena pouze na dotaz

ResiBond ECH jje třísložková, samonivelační epoxycementová stěrka určená pro vyrovnání betonových, příp. jiných minerálních podkladů. Je navržena pro plošné aplikace a tloušťky vrstvy 3 – 6 mm.

Stěrka ResiBond ECH je určena pro vnitřní i venkovní použití. 

Složka A je modifikovaná epoxidová pryskyřice s aditivy.
Složka B je vodou ředitelné aminické tvrdidlo.
Složka C je směs křemičitých písků vhodné zrnitosti, portlandského cementu a dalších anorganických plniv.


Typické aplikace

 • vyrovnání povrchu vyzrálého nebo čerstvého, mokrého a vlhkého betonu
 • zaplnění pórů při reprofilaci, opravy poškozeného betonu
 • jako dočasná vlhkostní bariéra v tloušťce min. 3 mm pod epoxidové a poyluretanové nátěry vyžadující pro svou aplikaci suchý podklad
 • stěrka pro ochranu betonu vystaveného chemickému namáhání


Výhody

 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • samonivelační vlastnosti
 • aplikace možná i na vysoce vlhký a čerstvý beton
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • všestranné použití
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)


Spotřeba

 • cca 1,76 kg/m2/ 1 mm tloušťky vrstvy, tj. cca 5,3 kg/m22/ 3 mm tloušťky vrstvy.


Balení

 • 20 kg tj. 11,4 ltr