Podlahové nátěry


Vodou ředitelné epoxidové nátěry - silná mechanická zátěž

Vodou ředitelné epoxidové systémy

1 2 3 4
  1. Primární nátěr
  2. a. Nátěr
    1. Nivelační nátěry
  3. Dekorativní chipsy
  4. Vrchní lak

ResiCote F2, F2G, F2E, F2N. Tento nátěr se aplikuje ve 2 vrstvách na připravený a čistý betonový povrch.

Jako vrchní uzavírací lak se použije ResiCote WB7 nebo PurCote P2T.

Dekoraci můžeme provést pomocí podlahových akrylátových chipsů různých barev – DekorChips.

Vodou ředitelné epoxidové nátěry, které se vyznačují velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností a možností aplikace na čerstvý beton, jsou paropropustné.

V případě použití vrchního laku ResiCote WB7, přestává být systém paropropustný. Vrchní lak uzavírá povrch podlahy.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.