Podlahové nátěry


Vodou ředitelné epoxidové nátěry - silná mechanická zátěž

Vodou ředitelné epoxidové systémy

1 2 3
  1. Primární nátěr
  2. a. Nátěr
    1. Nivelační nátěry
  3. Uzavíratelný nátěr – volitelný

ResiCote F2, F2G, F2E, F2N. Tento nátěr se aplikuje ve 2 vrstvách na připravený a čistý betonový povrch.

Jako vrchní uzavírací nátěr se může použít ResiCote F2 nebo ResiCote F2L.

Vodou ředitelné epoxidové nátěry, které se vyznačují velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností a možností aplikace na čerstvý beton, jsou paropropustné.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.