Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiInjekt SI

Siloxanový koncentrát pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
114010101 10ltr pouze na dotaz
114010102 1ltr pouze na dotaz

ResiInjekt SI je bezrozpouštědlový koncentrát na siloxanové bázi. Po naředění pitnou vodou v předepsaném poměru vytvoří pravý vodný roztok siloxanu, který se používá k sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti. ResiInjekt SI lze použít až 95% stupně zavlhčení zdiva.


Princip

Vzniklý vodný roztok ResiInjekt SI se beztlakově napouští nebo tlakově injektuje do předem navrtaných otvorů ve zdivu, kde díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne i do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká hydrofobní křemičitý gel, který není dále rozpustný a dispergovatelný ve vodě a vytvoří tak trvalou horizontální clonu.


Spotřeba
Tloušťka zdiva
[cm]
Spotřeba
[l/m]
30 5
40 7
50 8
60 10
100 16


Balení

 • Kanystr 10l

Před použitím je třeba ho naředit pitnou vodou v příslušném objemovém poměru.


Výhody

 • proniká i do velmi jemných pórů a kapilár
 • jednoduše ředitelný vodou bezprostředně před aplikací
 • dlouhodobá stabilita roztoku po naředění vodou
 • bez obsahu chloridů
 • chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
 • vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizonzální hydrofobní clony
 • použití a vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu (až 95%)
 • zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)


Typické aplikace

 • tlaková i netlaková injektáž, která vytvoří horizontální hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vzlínající vlhkosti
 • použití v cihelném, kamenném a smíšeném zdivu