seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiInjekt SI

Siloxanový koncentrát pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
114010101 10 l cena pouze na dotaz
114010102 1 l cena pouze na dotaz

ResiInjekt SI je bezrozpouštědlový koncentrát na siloxanové bázi. Po naředění pitnou vodou v předepsaném poměru vytvoří pravý vodný roztok siloxanu, který se používá k sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti. ResiInjekt SI lze použít až 95% stupně zavlhčení zdiva.


ResiInjekt SI pro chemickou injektáž je dodáván jako koncentrát, který je před aplikací třeba naředit pitnou vodou v objemovém poměru 1:12 až 1:20 podle stupně nasycení zdiva vodou


Princip

Vzniklý vodný roztok ResiInjekt SI se beztlakově napouští nebo tlakově injektuje do předem navrtaných otvorů ve zdivu, kde díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne i do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká hydrofobní křemičitý gel, který není dále rozpustný a dispergovatelný ve vodě a vytvoří tak trvalou horizontální clonu.


Spotřeba
Tloušťka zdiva
[cm]
Spotřeba
[l/m]
30 5
40 7
50 8
60 10
100 16


Balení

 • Kanystr 10l, 1 ltr

Výhody

 • proniká i do velmi jemných pórů a kapilár
 • jednoduše ředitelný vodou bezprostředně před aplikací
 • dlouhodobá stabilita roztoku po naředění vodou
 • chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
 • vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizonzální hydrofobní clony
 • použití a vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu (až 95%)
 • zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru
 • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)


Typické aplikace

 • tlaková i netlaková injektáž, která vytvoří horizontální hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vzlínající vlhkosti
 • použití v cihelném, kamenném a smíšeném zdivu