seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Ochrana fasád


Hydrofobizace povrchu

  1. Hydrofóbní ochrana – zdivo a minerální podklady
  2. Hydrofóbní ochrana-beton


Ochrana před graffity

1
  1. Ochrana před graffity