Ochrana fasád


  1. Hydrofóbní ochrana – zdivo a minerální podklady
  2. Hydrofóbní ochrana-beton

Hydrofóbní ochrana fasád, zdiva a betonu před deštěm nebo stříkající vodou a kondenzátu je dnes běžnou ochranou prodlužující životnost staveb. Hydrofóbní ochrana zároveň umožňuje únik vodní páry ze stavební konstrukce. Tím je možné dlouhodobě zabránit poškození stavebních konstrukcí vlhkostí.

ResiCote C a CK je pastovitý hydrofobizační materiál bez obsahu rozpouštědel. Aplikuje se ve formě filmu s použitím válečku nebo štětce a proniká hluboko do podkladů.

ResiCote HK, WK, MK jsou kapalné materiály a proto mohou být nastříkány na fasády a povrchy nebo alternativně naneseny štětcem nebo válečkem.


Vždy dodržujte specifikace v příslušném technickém listu.