seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Malty pro suché stříkání

 Malty pro suché stříkání jsou jedno komponentní suché směsi,které se zpracovávají metodou suchého nástřiku. Obsahující cement, vlákna a vybrané kamenivo.

  
ResiBond SB4

ResiBond SB4

Stříkaný beton aplikovaný suchým nástřikem