Hydroizolace vnitřních stěn


Hydroizolace vnitřního suterénu v případě podzemní vlhkosti, netlakové vody

 1. Hydroizolace
 2. Vyrovnávka
 3. Fabion
 4. Penetrační nátěr
5 1 6 2 3 4 7
 1. Sanax sanační systém

  Alternativa

 2. Ochranný nátěr
 3. Výztužná mřížka

Při sanaci může být suterén izolován zevnitř, bez nutnosti hloubení půdy kolem budovy. To znamená, že suterén je trvale vodotěsný bez nutnosti dělat jakékoliv zemní práce. Tento typ hydroizolace je možný se systémem Sanax i v případě, když jsou na zdech aktivní průsaky. Následně je pro úspěšnou hydroizolaci aplikována paropropustná sanační omítka.

Retroaktivní (působící zpětně) hydroizolace v existujících budovách by měla být provedena minerálním hydroizolačním systémem.

Má excelentní přilnavost charakteristickou pro minerální povrchy a také se neodděluje od mokrých a vlhkých podkladů.

Materiál se aplikuje na podklad, který musí být v dobrém stavu, pevný a bez faktorů zabraňujících lepení. Musí se odstranit starší nátěry, musí se vyškrábat spáry a odstranit všechny volné částice.
Jako primer se použije SaltStop, který zpevní podklad a redukuje mobilitu solí.
Oprava zdiva a instalace fabionu do spojovací spáry zeď – podlaha se provede pomocí opravné malty ResiBond RM.
ImperCem CR (ImperCem SV, ImperCem) se použije jako hydroizolační vrstva.
Poškozené prostupy jsou hydroizolovány za pomoci HydroMastic a utěsněny pomocí Plug.
V případě poškození sklepních stěn vlhkostí by měla být aplikována sanační malta. Ta je speciálně vyvinuta pro opravy zdiva s vysokým podílem soli a vlhkosti. Sanační malta pomáhá vysušit stěny a absorbuje zbývající soli. Neobsahuje vápno ani sádru, je otevřená difůzi vodních par a vytváří zdravé a komfortní klima v místnosti.
Po aplikaci hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi) – SanaCote SK


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Hydroizolace vnitřní stěny v případě tekoucí vody

 1. Těsnění průsaků
 2. Penetrační nátěr
 3. Fabion
 4. Vyrovnávka
 5. Výztužná mřížka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Hydroizolace
 2. Sanax sanační systém

  Alternativa

 3. Ochranný nátěr
 4. Těsnění prostupů

Velmi složitá situace: hydroizolace suterénu musí být provedena zevnitř, voda ale aktivně vstupuje do budovy. Často je řešením pouze VD Systém.

VD2 prášek, který se aplikuje rukou přímo na aktivní průsak. Prášek reaguje během několika sekund a vytvoří voděodolnou maltu.

Když dojde k zastavení průsaku, mohou být aplikovány voděodolné vrstvy VD1 Screed, VD2 prášek a VD3 Sealer.

Hydroizolační materiál se aplikuje na podklad, který musí být v dobrém stavu, pevný a bez faktorů zabraňujících lepení. Musí se odstranit starší nátěry, musí se vyškrábat spáry a odstranit všechny volné částice. Obecně platí, že podklad musí být provlhčen. Vytvoření fabionu na spojovací spáry zeď – podlaha se provede pomocí opravné malty Resibond RM. Oprava zdiva (vyrovnávka) se provede pomocí Resibond RM.

VD1 Screed je aplikován jako hydroizolační vrstva a je zakartáčován do substrátu. VD2 Flash Powder, prášek se vetře do stále vlhkého povrchu, což okamžitě vytváří suchou voděodolnou vrstvu. Na zpevnění a posílení této vrstvy se aplikuje třetí část systému VD3 Sealer. K celkové hydroizolaci suterénu se aplikují ještě další 2 vrstvy VD1 přes první vrstvu. Poškozené prostupy jsou hydroizolovány za pomoci HydroMastic a utěsněny Plug.

V případě aktivních průsaků se provede injektáž pomocí polyuretanových injektážních hmot. PurInjekt Stop (PurInjekt SF) – pryskyřice s rychlým napěněním při styku s vodou. PurInjekt Flex (SF) polyuretanová pryskyřice pro pružné utěsnění a dotěsnění.

Pro případ poškození stěn suterénu způsobené vlhkostí se aplikuje sanační malta. Ta je speciálně vyvinuta pro opravy zdiva s vysokým podílem soli a vlhkosti. Sanační malta pomáhá vysušit stěny a absorbuje zbývající soli. Neobsahuje vápno ani sádru, je otevřená difůzi vodních par a vytváří zdravé a komfortní klima v místnosti.

Po aplikaci hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi) – SanaCote SK.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.