seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace vnitřních stěn


Hydroizolace vnitřního suterénu v případě podzemní vlhkosti, netlakové vody

 1. Penetrační nátěr
 2. Vyrovnávka
 3. Fabion
 4. Výztužná mřížka
6 5 7 2 3 1 4


Hydroizolace vnitřní stěny v případě tekoucí vody

 1. Těsnění průsaků
 2. Penetrační nátěr
 3. Fabion
 4. Vyrovnávka
 5. Výztužná mřížka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Hydroizolace
 2. Sanax sanační systém

  Alternativa

 3. Ochranný nátěr
 4. Těsnění prostupů


Hydroizolace interiéru

 1. Primer
 2. Akrylátová hydroizolace
 3. Pružné cementové lepidlo
 4. Pružné těsnění spár stěn a podlah
 5. Těsnění rohů
1 2 3 4 5 6 7
 1. Těsnění podlahových prostupů
 2. Těsnění stěnových prostupů