seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Antigrafiti nátěry

Antigraffiti nátěr je  určený k účinné a dlouhodobé ochraně povrchů proti graffiti, fixům, barvám.

  
ResiCote GFC

ResiCote GFC

Nátěr proti sprejerům - antigraffitový ochranný nátěr