seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiFix EX (1:1)

Epoxidová chemická kotva

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
110010501 400 ml Skladem cena pouze na dotaz

ResiFix EX je vysoce výkonný, čistě epoxidový, dvousložkový kotevní systém. Je dodáván ve formě souosé (koaxiální) kartuše. Směšovací poměr pryskyřice a tvrdidla je 1:1. Kartuše v sobě obsahuje obě složky – pryskyřici a tvrdidlo – umístěné ve dvou oddělených částech. Při aplikaci vytlačováním pomocí standardní aplikační pistole jsou obě složky promíchávány ve směšovacím hrotu ve správných poměrech.

ResiFix EX poskytuje vysokou únosnost pro beton a zdivo pro těžký stupeň kotvení. Do podkladového materiálu nepřenáší žádné napětí vznikající rozpínáním.

Je vhodný pro aplikaci blízko hrany podkladového materiálu a omezené osové rozteče kotev.

ResiFix EX je určen pro kotvení svorníků, šroubů, pouzder, čepů a hmoždinek.


Výhody

  • nízké náklady na balení
  • aplikace i pod vodou
  • po vytvrzení odolává i vysokým teplotám
  • po vytvrzení odolný vůči vibracím
  • vysoká chemická odolnost
  • není hořlavý
  • při použití vzniká jen malý odpad


Typické aplikace

  • kotvení šroubů a kotev do vertikálních i horizontálních děr
  • pevné uchycení výztuží a kotev, kotevních šroubů, zemních kotev, základových desek, železničních a jeřábových drah
  • chemické kotvení pro nejvyšší zatížení
Betonářská výztuž
Beton
Beton s trhlinami
Vysoké zatížení
Pomalý čas
Kameny
Mokrý/suchý
Seismický test