Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiMastic TB

ResiMastic TB

Univerzální, tixotropní, dvousložkový epoxidový tmel pro jemné…