seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiFix MMA

Opravná, mechanicky odolná, nízkoviskózní metakrylátová malta, stěrka nebo zálivka s vysokou pevností a velmi krátkou dobou vytvrzení.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
103030101 složka A1 - 5,26 kg cena pouze na dotaz
103030102 složka A2 - 2,97 kg cena pouze na dotaz
103030201 složka B1 - 0,26 kg cena pouze na dotaz
103030202 složka B2 - 0.15 kg cena pouze na dotaz

ResiFix MMA je třísložková opravná metakrylátová polymermalta, stěrka nebo výplňová zálivka. Hlavní výhodou ResiFix MMA je velmi rychlé vytvrzování i za teplot pod bodem mrazu. Výsledná kompozice má vysokou pevnost v tlaku a velmi dobrou pružnost.

ResiFix MMA, složka A je nízkoviskózní roztok modifikované metakrylátové pryskyřice ve směsi reaktivních rozpouštědel, složka B je peroxidový iniciátor.

Při přípravě stěrky, polymermalty nebo zálivky se k natužené směsi složek A a B přidá složka plniva ResiFix KP1 nebo KP2, která je tvořena směsí tříděných křemičitých písků vhodné zrnitosti a tvaru.


Míchání

 • Polymermalta pro teploty 0 až 25 °C:

1. Sl. A1 (5,26 kg) + sl. B1 (0,26 kg) + sl. C1 ResiFix KP1 (23 kg). Celkem 28,5 kg / 15,4 litru polymermalty. 2. Sl. A2 (2,97 kg) + sl. B2 (0,15 kg) + sl. C2 ResiFix KP1 (13 kg). Celkem 16,1 kg / 8,7 litru polymermalty.

 • Polymermalta pro teploty –10 až 0 °C:

1. Sl. A1 (5,26 kg) + 2 x sl. B1 (2× 0,26 kg) + sl. C1 ResiFix KP1 (23 kg). Celkem 28,8 kg / 15,5 litru polymermalty. 2. Sl. A2 (2,97 kg) + 2 x sl. B2 (2× 0,15 kg) + sl. C2 ResiFix KP1 (13 kg). Celkem 16,3 kg / 8,8 litru polymermalty.


 • Zálivka pro teploty 0 až 25 °C:

1. Sl. A1 (5,26 kg) + sl. B1 (0,26 kg) + sl. C1 ResiFix KP2 (18,5 kg). Celkem 24 kg / 13,7 litru zálivky. 2. Složka A2 (2,97 kg) + sl. B2 (0,15 kg) + sl. C2 ResiFix KP2 (10,5 kg). Celkem 13,6 kg / 7,7 litru zálivky.

 • Zálivka pro teploty –10 až 0 °C:

1. Sl. A1 (5,26 kg) + 2 x sl. B1 (2× 0,26 kg) + sl. C1 ResiFix KP2 (18,5 kg). Celkem 24,3 kg / 13,8 litru zálivky. 2. Sl. A2 (2,97 kg) + 2 x sl. B2 (2 × 0,15 kg) + sl. C2 ResiFix KP2 (10,5 kg). Celkem 13,8 kg / 7,8 litru zálivky.


Balení

ResiFix MMA
103030101 ResiFix MMA -složka A1 5,26kg
103030102 ResiFix MMA -složka A2 2,97kg
103030201 ResiFix MMA -složka B1 0.26kg
103030202 ResiFix MMA -složka B2 0.15kg

ResiFix KP – plnivo
103990201 ResiFix KP1 – složka C1 23kg
103990202 ResiFix KP1 – složka C2 13kg
103990301 ResiFix KP2 – složka C1 18.5kg
103990302 ResiFix KP2 – složka C2 10.5kg


Typické aplikace

 • opravná stěrka nebo polymermalta pro opravy a vyrovnání betonu a užitných betonových ploch
 • zalévání kotevních šroubů při kotvení strojů
 • opravy a zhotovování betonových podlah
 • podlévací malta pro základy strojů, jeřábové dráhy, ložiska mostů apod.


Výhody

 • velmi rychlé vytvrzení
 • použití i při teplotách pod bodem mrazu (max. –10°C)
 • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
 • vhodná pro pochozí a pojízdné plochy s vysokým mechanickým namáháním
 • nízká viskozita umožňuje vysoký stupeň plnění minerálními plnivy
 • dobrá chemická odolnost