seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiFix 13T

Epoxidová zálivka pro aplikační teploty 15 – 40°C – 3komponentní

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
103010201 20 kg cena pouze na dotaz

ResiFix 13T, složka A, je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic, které po smísení se složkou B, speciálním aminickým tvrdidlem, vytvoří pojivový základ. Do něj se vmíchá složka C, křemičité plnivo. Složka C je směs tříděných křemičitých písků s dalšími přídavnými minerálními plnivy.

Připravená směs má vynikající tokové vlastnosti, což umožňuje materiál aplikovat buď prostým gravitačním litím, nebo ho čerpat na místo aplikace. Vynikající tokové vlastnosti a prodloužená doba zpracovatelnosti.


Balení

  • 20kg (11ltr) sada


Typické aplikace

  • zálivkování jeřábových drah, základů pod stroji, základů sloupků
  • podlévání mostních ložisek
  • zálivka pod lamely, aplikace jak čerpáním, tak litím


Výhody

  • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
  • vynikající adheze ke všem běžným stavebním materiálům
  • velmi dobré tokové vlastnosti – samotekoucí
  • delší doba zpracovatlenosti – vhodná pro aplikaci v létě
  • aplikace gravitačním litím
  • strojní aplikace: peristatickým nebo šnekovým čerpadlem