ResiGrout HFP

ResiGrout HFP

Vápenná injektážní hmota pro výplň dutin, kaveren a trhlin ve zdivu.