seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiGrout HFP

ResiGrout HFP

Vápenná injektážní hmota pro výplň dutin, kaveren a trhlin ve zdivu.