Podlahové nátěry


Nátěry podlah, například v garážích, dílnách, průmyslové podlahy nebo závodní kuchyně, které neplní pouze estetickou funkci, ale je u nich kladen důraz zejména na užitné a funkční vlastnosti (dlouhodobá životnost, mechanická a chemická odolnost atd.). Tyto podlahy mohou být trvale chráněny proti mechanickému poškození a pronikání kapalin pomocí barevných ochranných nátěrů.

Vlhkost

Pronikání vlhkosti skrze betonové desky může způsobit vážné problémy pro následný podlahový systém i pro samotnou betonovou konstrukci. Vysoká koncentrace vlhkosti a zásadité prostředí (je nutno stanovit pomocí zkoušky) může způsobit zhoršení vlastností podlahových nátěrů a delaminaci nátěrů vlivem osmotického tlaku. Dokonce i relativně nízká emise vlhkosti a zvýšená alkalita může ohrozit i ty nejvýkonnější podlahové nátěry. Abychom se tomuto problému vyhnuli, betonové desky by měly být natřeny vhodným primárním nátěrem, který bude mít vysokou přídržnost k betonu za těchto nepříznivých podmínek.

ResiBond ECH je speciální materiál, který splňuje všechny tyto požadavky včetně výborné přídržnosti.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.


Akrylátové nátěry - nízká mechanická zátěž

Garáž

1 2 3
 1. Primární nátěr
 2. Nátěr
 3.  

Betonové podlahy vystavené nízké zátěži, jako domácí garáže, dílny, pochozí konstrukce apod. se ošetřují akrylátovým pružným UV odolným nátěrem ResiCote WB5 ve 2 až 3 vrstvách dle předpokládaného namáhání.

Jako primární nátěr se použije ResiPrimer WB.

Pro zlepšení mechanické odolnosti podlahy se na vrstvu ResiCote WB5 nanese ve dvou vrstvách akrylátový, vodou ředitelný, chemicky a mechanicky odolný, transparentní lak ResiCote WB7.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.

Sklep

1 2
 1. Primární nátěr
 2. Nátěr

Betonové podlahy vystavené nízké zátěži, sklepy, chodby, pochozí konstrukce apod. se ošetřují akrylátovým pružným UV odolným nátěrem ResiCote WB5 ve 2 až 3 vrstvách dle předpokládaného namáhání.

Jako primární nátěr se použije ResiPrimer WB.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Epoxidové nátěry - střední až silná mechanická zátěž

Betonové podlahy vystavené střední a silné mechanické zátěži se ošetřují podlahovými nátěry na epoxidové vodou ředitelné bázi, epoxidové bezrozpouštědlové bázi a polyuretanové bázi.

Bezrozpouštědlové epoxidové systémy

1 2 3
 1. Primární nátěr
 2. Záškrab
 3. Epoxidový nátěr

Na připravený betonový povrch se aplikuje polyuretanový primer ResiPrimer BC nebo ResiPrimer BCT, dle aplikační teploty nebo epoxidový primer ResiFix WL se zásypem křemičitým pískem. V případě opravy povrchu betonu broušením, frézováním se provede oprava lokálních poruch plastmaltou – ResiFix WL naplněný křemičitým pískem. Následně se provede 1–2 záškraby ResiFix WL naplněný křemičitým pískem a zasypaný do přebytku.

Následuje aplikace epoxidové licí stěrky ResiCote F3N. V případě aplikace nátěr ResiCote F12, je ve výsledku struktura podle použitého křemičitého písku na záškrabu.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Epoxidové nátěry - střední až silná chemická zátěž

1 2 3

V případě požadavku na podlahu s vysokou chemickou a mechanickou odolností použijeme bezrozpouštědlový epoxidový nátěr ResiCote F12, který má navíc vyšší UV odolnost.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Vodou ředitelné epoxidové nátěry - silná mechanická zátěž

Vodou ředitelné epoxidové systémy

1 2 3
 1. Primární nátěr
 2. a. Nátěr
  1. Nivelační nátěry
 3. Uzavíratelný nátěr – volitelný

ResiCote F2, F2G, F2E, F2N. Tento nátěr se aplikuje ve 2 vrstvách na připravený a čistý betonový povrch.

Jako vrchní uzavírací nátěr se může použít ResiCote F2 nebo ResiCote F2L.

Vodou ředitelné epoxidové nátěry, které se vyznačují velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností a možností aplikace na čerstvý beton, jsou paropropustné.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Polyuretan-cementové nátěry

1 2 3 4 5 6
 1. Betonový podklad
 2. Penetrace
 3. PurCote UCE nebo
 4. Detaily – fabion
 5. Aplikace svislé plochy
 6. Vrchní nátěr

Sanax UCS
Podlahové cementové stěrky modifikované polyuretanem Sanax UCS (uretan cement systém), byl vyvinut pro zvýšení chemické a tepelné odolnosti podlahových stěrek pro extrémně náročné podmínky v chemickém a potravinářském průmyslu.

Systém je schopný odolávat nejtěžším podmínkám vlivu horkých nebo studených chemikálií, tepelného šoku, zvýšenému provozu, otěru odolnosti a nárazů.

Systém se skládá z několika produktů.
Jsou to podlahové stěrky PurCote UCN tloušťky od 6 – 9mm, PurCote UCE tloušťky 3 – 6mm.
Stěrka pro svislé plochy a detaily PurCote UCV.
Uzavírací vrchní nátěr PurCote UCT.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Polyuretanové nátěry - střední až silná mechanická zátěž

1 2 3 4
 1. Betonová konstrukce
 2. Penetrace
 3. Obrusná a hydroizolační vrstva
 4. Vrchní nátěr

Na připravený betonový povrch se aplikuje polyuretanový primer PurPrimer P nebo epoxidový primer ResiFix WL se zásypem křemičitým pískem. V případě opravy povrchu betonu broušením, frézováním se provede oprava lokálních poruch plastmaltou – ResiFix WL naplněný křemičitým pískem. Následně se provede 1–2 záškraby ResiFix WL naplněný křemičitým pískem a zasypaný do přebytku.

Jako obrusná vrstva se aplikuje polyuretanová litá stěrka PurCote P2E. Vrchní uzavírací nátěr pro aplikaci v interiérech se aplikuje polyuretanový tenkovrstvý nátěr PurCote P2T.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Polyuretanové nátěry - zvýšená hydroizolace

1 2 3 4 5
 1. Betonová konstrukce
 2. Penetrace
 3. Hydroizolace
 4. Obrusná a hydroizolační vrstva
 5. Vrchní nátěr

Na připravený betonový povrch se aplikuje polyuretanový primer PurPrimer P nebo epoxidový primer ResiFix WL se zásypem křemičitým pískem. V případě opravy povrchu betonu broušením, frézováním se provede oprava lokálních poruch plastmaltou – ResiFix WL naplněný křemičitým pískem. Následně se provede 1–2 záškraby ResiFix WL naplněný křemičitým pískem a zasypaný do přebytku.

Následuje aplikace hydroizolační membrány Elastic 2PX.

Jako obrusná vrstva se aplikuje polyuretanová litá stěrka PurCote P2E. Vrchní uzavírací nátěr pro aplikaci v interiérech se aplikuje polyuretanový tenkovrstvý nátěr PurCote P2T.

Pro aplikaci v exteriéru aplikujeme jako vrchní vrstvu ResiCote F4P.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.


Polyaspartátové nátěry

1 2 3 4 5
 1. Betonová podlaha
 2. Oprava trhlin
 3. Nátěr
 4. Barevné chipsy
 5. Vrchní uzavírací nátěr

Polyaspartátové nátěry

Systém pro jednodenní aplikaci. Aplikace je možná i při nízkých teplotách téměř na jakýkoliv betonový povrch, vytvrdí do plné pevnosti během 1 hodiny, je dostatečně pružný na přemostění malých trhlin, po vytvrzení odolá vysokým teplotám, má vynikající UV odolnost a odolnost proti skvrnám.


Co jsou Polyaspartáty?

Je to druh polyurey (přesněji polyaspartátová alifatická polyurea). Polyurea jako komerčně životaschopný materiál byl vyvinut v 80 letech minulého století. Polyaspartické produkty jsou dvousložkové systémy, kde se pryskyřice smíchá s katalyzátorem, čímž vznikne tvrdící reakce, která materiál vytvrdí.


Hlavní výhody

 • Rychlá doba vytvrzení cca 120 min v závislosti na formulaci
 • Úspěšná aplikace při teplotách povrchu pod bodem mrazu
 • Velmi nízká viskozita (podobná vodě), což dává vynikající zvlhčující schopnosti na řádně připravené betonové podlaze
 • UV stabilní, což zaručuje, že povrch nežloutne
 • Odolný oproti většině skvrnám, zejména olejovým a mastným a dokonce též skvrnám po červeném víně
 • Vysoká odolnost proti otěru / oděru / poškrábání, vyšší než mají epoxidové a uretanové nátěry


Na připravenou betonovou konstrukci naneseme v jedné vrstvě nátěr ResiCote F4T, do čerstvého nátěru aplikujeme dekorativní chipsy DekorChips. Jako uzavírací vrchní lak použijeme ResiCote F4C.

Pro více informací kontaktujte obchodní a technické oddělení.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.