seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiInjekt DI

2K Injektáž proti vzlínající vlhkosti na bázi silikátů a esterů

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
114010201 39,5 kg/ cca 34 ltr cena pouze na dotaz

ResiInjekt DI je 2K kapalný injektážní prostředek na bázi silikátů a esterů určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti.


Typické aplikace

 • tlaková i netlaková injektáž, která vytvoří horizontální clonu proti vzlínající vlhkosti
 • použití v cihelných, betonových a kamenných konstrukcích
 • hloubková ochrana podkladu, základová penetrace pod minerální izolační stěrky
 • zpevnění podklady a zvýšení odolnosti proti agresivní vodě a chemikáliím na základě mineralizace
 • omezující clona v rámci sanace vlhkého zdiva – zamezuje pronikání solí i vlhkosti do zrajících omítkových a sanačních vrstev


Výhody

 • hydrofobizuje a zároveň zužuje póry a kapiláry
 • chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
 • proniká i do velmi jemných kapilár
 • netvoří film a je nehořlavý
 • zůstává otevřený pro difúzi vodní páry
 • vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu (až 95%)
 • zpevňuje zdivo


Balení

 • 39,5 kg (cca 34 ltr)